Σάββατο, 27 Φεβρουαρίου 2016

Πρόγραμμα κατάρτισης και πιστοποίησης για νέους έως 24 ετών«Τρέχουν» οι αιτήσεις στο πρόγραμμα για νέους ηλικίας 18 έως 24 ετών με τίτλο «Ευκαιρίες κατάρτισης και πιστοποίησης για άνεργους νέους, σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα σε κλάδους αιχμής της ελληνικής οικονομίας».

Το πρόγραμμα, επιδοτούμενης κατάρτισης και πρακτικής άσκησης σε 19 ειδικότητες αιχμής στους τομείς της Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Logistics), του Λιανικού Εμπορίου, της Εξωστρέφειας και του Διεθνούς Εμπορίου και της Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) έχει συνολικό προϋπολογισμό 39,75 εκατ. ευρώ και απευθύνεται σε απόφοιτους δευτεροβάθμιας και μεταδευτε- ροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και σε αποφοίτους ΑΕΙ/ΤΕΙ. Οι ωφελούμενοι θα λαμβάνουν αμοιβή 1.471 ευρώ για κατάρτιση και πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις, διάρκειας 260 ωρών, ενώ η αμοιβή του παρόχου κατάρτισης (ΚΕΚ) ανέρχεται στα 840 ευρώ.

Προϋποθέσεις
Δικαίωμα συμμετοχής στη Δράση έχουν άνεργοι νέοι οι οποίοι:

• έχουν γεννηθεί από 1.1.1992 μέχρι και 31.12.1997

• είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ

• είναι απόφοιτοι Υποχρεωτικής/ Δευτεροβάθμιας/ Μεταδευτεροβάθμιας/ Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

• δεν έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα.

Αιτήσεις
Η υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων θα διαρκέσει έως τις 31 Μαρτίου. Η αίτηση υποβάλλεται στις ειδικά διαμορφωμένες ηλεκτρονικές πλατφόρμες: www.logistics-eede.gr, www.esee-emporio.gr, www.exagogiko -eede.gr και edu.sepe.gr.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου