Σάββατο, 10 Οκτωβρίου 2015

Ε-learning Πρόγραμμα με τίτλο «ΠΟΛΥΔΙΑΣΤΑΤΗ ΜΑΘΗΣΗ» από την Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων


Η Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων διοργανώνει το e-learning καινοτόμο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα «ΠΟΛΥΔΙΑΣΤΑΤΗ ΜΑΘΗΣΗ».
Σχεδιασμός και υλοποίηση : Αλέξης Κόκκος, με τη συνεργασία των εκπαιδευτικών Έφης Κωσταρά, Πηνελόπης Μπόζνου, Μαρίας Χρήστου

Διάρκεια : 200 ώρες
(κατανέμονται σε διάστημα 4 μηνών από 19/10/2015 έως 26/02/2016)

Σε ποιους απευθύνεται:
Σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σε φοιτητές αντίστοιχων μεταπτυχιακών προγραμμάτων, καθώς και σε εκπαιδευτές ενηλίκων που επιθυμούν να κατακτήσουν μία καινοτόμο θεώρηση που αφορά σε όλες τις διαστάσεις της εκπαιδευτικής διαδικασίας και να ασκήσουν τις ικανότητές τους ώστε να μπορούν να την εφαρμόζουν.

Στόχοι
Το Πρόγραμμα αποσκοπεί να προσφέρει με πληρότητα:

  1. Εμβάθυνση στο θεωρητικό πλαίσιο και στις πρακτικές εφαρμογές της Πολυδιάστατης Μάθησης. Πρόκειται για το μοντέλο του K. Illeris, το οποίο περιλαμβάνει τη διάσταση του περιεχομένου και της μεθοδολογίας της μάθησης, τη συναισθηματική διάσταση και τη διάσταση του πλαισίου (ο σχολικός οργανισμός και, ευρύτερα, η κοινωνία).
  2. Εμβάθυνση και άσκηση επάνω στη σύνδεση της θεωρίας με την εκπαιδευτική πράξη (διερεύνηση μαθησιακών αναγκών, σχεδιασμός διδακτικών ενοτήτων, εκπαιδευτικές πρακτικές που αναπτύσσουν την κριτική σκέψη, τη δημιουργικότητα και την ενσυναίσθηση, ενδυνάμωση των σχέσεων μεταξύ διδασκόντων- διδασκομένων, τρόποι αντιμετώπισης της αποκλίνουσας συμπεριφοράς και του bullying).
  3. Διερεύνηση του τρόπου με τον οποίο η εκπαίδευση μπορεί να αναπαράγει ή να αμβλύνει τις κοινωνικές ανισότητες.
  4. Διερεύνηση των ηθικών ζητημάτων και της στάσης ζωής που σχετίζονται με το έργο εκείνων που εκπαιδεύουν.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
«ΠΟΛΥΔΙΑΣΤΑΤΗ ΜΑΘΗΣΗ»

Εβδομάδες μελέτης

Ενότητες- Υλικό προς μελέτη
1. 19/10 – 25/10
Εναρκτήρια Δραστηριότητα: Ο ρόλος του εκπαιδευτικού
Έως 26/10 αποστολή των απαντήσεων σε τέσσερα ερωτήματα . Ανάρτηση ανατροφοδότησης από τον υπεύθυνο του Προγράμματος ως την 8/11

2. 26/10 – 1/11
Ενότητα 1: Οι τρεις διαστάσεις της μάθησης

3. 2/11 – 8/11
Ενότητα 2: Η διάσταση του περιεχομένου
2α: Κάνοντας δημιουργική τη διδακτέα ύλη

4. 9/11 – 15/11
2α: Συνέχεια

5. 16/11 – 22/11
2β: Ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές

6. 23/11 – 29/11
2β: Συνέχεια

7. 30/11 – 6/12
2β: Συνέχεια

8. 7/12 – 13/12
Ενότητα 3: Η συναισθηματική διάσταση
3α: Οι σχέσεις διδασκόντων - διδασκομένων

9. 14/12 – 20/12
3α: Συνέχεια
21/12 – 10/1/16
Διακοπές Χριστουγέννων (αξιοποιήστε τις για να εκπονήσετε τις Δραστηριότητες της Ενότητας 3α, που οι περισσότερες βασίζονται στην ανάλυση ταινιών)

10. 11/1/16– 17/1/16
3β: Αίτια και αντιμετώπιση της αποκλίνουσας συμπεριφοράς και του bullying

11. 18/1 – 24/1
3β: Συνέχεια

12. 25/1 – 31/1
Ενότητα 4: Η διάσταση του πλαισίου
4α: Η λειτουργία του συλλόγου των εκπαιδευτικών

13. 1/2 – 7/2
4β: Η σχέση σχολείου – γονέων – κοινωνίας

14 & 15: 8/2 – 26/2
Εκπόνηση και αποστολή εργασίας
Έως 16/3
Αποστολή εξατομικευμένης ανατροφοδότησης στις εργασίες από τον Α. Κόκκο


Εκπαιδευτική Μεθοδολογία- Τρόπος Διεξαγωγής 
Οι συμμετέχοντες βρίσκουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα και μελετούν βάσει χρονοδιαγράμματος το εκπαιδευτικό υλικό, που είναι διαμορφωμένο με τη μέθοδο της μάθησης από απόσταση. Το υλικό, 300 περίπου σελίδων, περιέχει προσεκτικά επιλεγμένα κείμενα, πολλά παραδείγματα εφαρμογής, βιντεοσκοπημένη συνέντευξη του Illeris, 30 δραστηριότητες (προαιρετική εκπόνηση), βιντεοσκοπημένες εκπαιδευτικές πρακτικές, αποσπάσματα από έξι ταινίες και ντοκιμαντέρ που αναφέρονται στην εκπαίδευση και στο Bullying, καθώς και ανάλυση εικαστικών έργων που αναφέρονται στο σχολείο. 
  1. Οι συμμετέχοντες μετέχουν μέσω εκπαιδευτικής πλατφόρμας σε forum διαλόγου (ερωτήσεις, απαντήσεις, σχόλια). Επίσης υποστηρίζονται στη διάρκεια του Προγράμματος (απάντηση σε ερωτήματα, συμβουλευτική).
  2. Στην πλατφόρμα αναρτώνται επίσης καλές πρακτικές, καθώς και ανατροφοδοτήσεις στις δραστηριότητες που θα εκπονούν (εθελοντικά) οι συμμετέχοντες στην πορεία του Προγράμματος.
  3. Στο τέλος του Προγράμματος οι συμμετέχοντες, εφαρμόζοντας όσα έμαθαν εκπονούν εργασία 4-5 σελίδων, η οποία θα παρουσιάζει σχέδια ή παραδείγματα εκπαιδευτικής δράσης. Θα λάβουν ανατροφοδότηση από τον υπεύθυνο του Προγράμματος.

Πιστοποιητικό Παρακολούθησης
Σε όσες και όσους ολοκληρώνουν με επιτυχία το πρόγραμμα, με την εκπόνηση της εργασίας, χορηγείται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης 200 ωρών. Το Πιστοποιητικό αυτό από έναν έγκυρο και διεθνώς αναγνωρισμένο φορέα Διά Βίου Μάθησης, όπως είναι η Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διαδικασίες αξιολόγησης εκπαιδευτικών, σε διαγωνισμούς για την πρόσληψη εκπαιδευτών ενηλίκων, για την είσοδο σε μεταπτυχιακά προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων κ.ά.

Κόστος Συμμετοχής*
Το κόστος συμμετοχής είναι 140 ευρώ.
Για τα Μέλη της Επιστημονικής Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων και φοιτητές : 120 ευρώ.
Ομαδική εγγραφή εργαζομένων στον ίδιο φορέα (5 άτομα και άνω) : 120 ευρώ καθένας. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να σταλεί email με τα ονόματα των συμμετεχόντων και σε ποιο φορέα εργάζονται.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων και καταβολής διδάκτρων
Από 07/09/2015 έως 21/10/2015, μέχρι να συμπληρωθεί ο αριθμός των θέσεων (τηρείται σειρά προτεραιότητας).

Για την εγγραφή σας θα πρέπει να συμπληρώσετε την ηλεκτρονική φόρμα στο:

Την ίδια μέρα της εγγραφής θα πρέπει να καταθέσετε τα χρήματα σε έναν από τους παρακάτω τραπεζικούς λογαριασμούς: Εθνική Τράπεζα:146/29607533 ΙΒΑΝ: GR6801101460000014629607533 SWIFT ETHNGRAA ή Τράπεζα Πειραιώς: 5105-039679-919 ΙΒΑΝ: GR5101721050005105039679919 Δικαιούχος: Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Μην ξεχάσετε να αναγράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο καταθετήριο.

Πληροφορίες: Χριστίνα Κόκκου  email: adulteduc.courses@gmail.com
WEBSITE: www.adulteduc.gr

Έναρξη προγράμματος : Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου 2015
Λήξη της μελέτης του υλικού : 7 Φεβρουαρίου 2016


Δυο λόγια για τον υπεύθυνο

Ο Αλέξης Κόκκος (www.alexiskokkos.gr) είναι καθηγητής Εκπαίδευσης Ενηλίκων στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και Πρόεδρος της Επιστημονικής Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Θεωρείται ένας από τους ειδικούς της Διά Βίου Μάθησης στο διεθνές πεδίο. Έχει συμμετάσχει, από το 2008, σε όλες τις Επιστημονικές Επιτροπές των Παγκόσμιων Συνδιασκέψεων για τη Μετασχηματίζουσα Μάθηση και έχει πλήθος διεθνών δημοσιεύσεων στο θέμα αυτό. Είναι μέλος του International Adult and Continuing Education Hall of Fame- διάκριση που απονέμεται σε άτομα που έχουν προσφέρει σημαντικό έργο στη χώρα τους και διεθνώς στο πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων.


*Μετά από ευγενική προσφορά του  κ. Αλέξη Κόκκου, το κόστος συμμετοχής για τους υπαλλήλους του Ο.Α.Ε.Δ.  διαμορφώνεται ως εξής:
  • Για 5 ΕΓΓΡΑΦΕΣ 120 ΕΥΡΩ
  •       10 ΕΓΓΡΑΦΕΣ 100 ΕΥΡΩ
  •       15 ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΑΝΩ 80 ΕΥΡΩ!!!!

Για τη διασφάλιση της προνομιακής τιμής για τους υπαλλήλους του Ο.Α.Ε.Δ., δηλώσεις συμμετοχής έως την 14/10/2015 στο e mail : geokaraoulis@yahoo.gr


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου