Σάββατο, 10 Οκτωβρίου 2015

Η επικράτηση του διαδικτύου στην καθημερινή λειτουργία των επιχειρήσεων


Η επικράτηση του διαδικτύου σε συναλλαγές, πωλήσεις και άλλο επιμέρους τομέα της οικονομίας και της επιχειρηματικότητας, θεωρείται πια δεδομένη και ήδη στις πλέον ανεπτυγμένες χώρες παγκοσμίως, αποτελεί το πιο διαδεδομένο «εργαλείο» της καθημερινότητας.

E-commerce και e-shops, ηλεκτρονικές πληρωμές και e-banking, mobile εφαρμογές και online marketing, αποτελούν σήμερα έννοιες συνυφασμένες με το επιχειρείν σε ολόκληρο τον κόσμο, με την ανάπτυξή τους να είναι μάλιστα ραγδαία και στην Ελλάδα, όπου διαρκώς και περισσότερες επιχειρήσεις στρέφονται προς το διαδίκτυο, είτε για να διευκολύνουν απλώς τη λειτουργία τους, είτε για να ενισχύσουν την προβολή τους προς τους καταναλωτές, είτε ακόμη και για να αυξήσουν έμμεσα ή άμεσα τις πωλήσεις τους και κατ’ επέκταση την κερδοφορία τους.

Ειδικά όσον αφορά το «κομμάτι» του μάρκετινγκ, η πλειοψηφία των εταιρειών της χώρας έχει ήδη διεισδύσει σε διάφορα… ψηφιακά κανάλια, αναδεικνύοντάς τα ως σημαντικά εργαλεία της δραστηριοποίησής του. Είναι χαρακτηριστικό ότι σύμφωνα με το 1ο Marketing Barometer, το οποίο διερευνά τις τάσεις στο χώρο του Μάρκετινγκ στην Ελλάδα, καθώς και τις στάσεις και τις συμπεριφορές των στελεχών του κλάδου, το 34% του προϋπολογισμού των ελληνικών επιχειρήσεων για το Μάρκετινγκ αναμένεται να διατεθεί στα ψηφιακά κανάλια, μέσα στους επόμενους 12 μήνες, ξεπερνώντας το ποσό που προορίζεται για παραδοσιακά διαφημιστικά μέσα, το οποίο και «αγγίζει» το 30%.

Κέρδη και μέσω… Facebook

Η σχετική έρευνα, στην οποία συμμετείχαν 151 ανώτατα στελέχη Μάρκετινγκ από ελληνικές και πολυεθνικές επιχειρήσεις, τόσο Βusiness-to-Business (B2Β) όσο και Business-to-Consumer (Β2C), διεξήχθη μεταξύ Δεκεμβρίου 2014 και Μαρτίου 2015 και ανέδειξε μεταξύ άλλων και τα οφέλη της χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, όπως το Facebook και το Twitter, για τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, το 60% των επιχειρήσεων φέρεται να απάντησε θετικά στο πόσο αποτελεσματικά ενσωματώνονται οι ενέργειες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στη στρατηγική του Μάρκετινγκ. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το εύρημα της έρευνας, το οποίο καταγράφει τη διείσδυση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην εταιρική στρατηγική του Μάρκετινγκ. Πιο αναλυτικά, οι θετικές απαντήσεις αποτελούνταν από ένα 10% που απάντησε «εξαιρετικά, ένα 18% «αρκετά πολύ» και ένα 32% «πολύ», ενώ αντίθετα το 20% απάντησε ουδέτερα και το 20% αρνητικά (10% «λίγο», 5% «πολύ λίγο» και 5% «καθόλου»).

Σχετικά δε, με τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας - επίδρασης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στις επιχειρήσεις, το 30% απάντησε ότι διαθέτει ποσοτικούς δείκτες για τα αποτελέσματα, το 48% ότι έχει μία εικόνα, αλλά δεν έχει ποσοτικούς δείκτες, ενώ το 22% ότι δεν έχει καταφέρει να αποδείξει ακόμη την επίδραση.

Συμπληρωματικά δε, η έρευνα καταγράφει ότι σε ποσοστό 50%, οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα υιοθετούν τα ψηφιακά μέσα, στοχεύοντας στο engagement των πελατών απέναντι στο προϊόν και τη μάρκα. Παράλληλα, το 44% των επιχειρήσεων χρησιμοποιεί τα social media για customer care, ενώ το 33% θεωρεί τα social media µέσο επικοινωνίας µε τους πελάτες, τους fans του brand και τους opinion leaders, ώστε να αφουγκραστούν τις υπάρχουσες ή αναδυόμενες ανάγκες τους και να προσαρμοσουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους κατάλληλα. Μάλιστα, οι μεγάλες επιχειρήσεις αξιοποιούν τις δυνατότητες των digital μέσων µε πρώτιστο στόχο την αύξηση των πωλήσεων και της αναγνωρισιμότητας της μάρκας τους.

Αξίζει δε να σημειωθεί, ότι ο πιο δημοφιλές εργαλείο digital marketing για τις επιχειρήσεις της έρευνας είναι οι διαφημίσεις στο Facebook, ενώ ακολουθούν οι διαφημίσεις µέσω Google Adwords, αυτές στο YouTube και αυτές στο Google Display Network.

Αυξάνεται το μπάτζετ για το marketing

Όσον αφορά γενικότερα το μάρκετινγκ των ελληνικών επιχειρήσεων, το 1ο Marketing Barometer (που αποτελεί ερευνητική δουλειά του Ελληνικού Ινστιτούτου Μάρκετινγκ της Ελληνικής Εταιρίας Διοικήσεως Επιχειρήσεων και της Ελληνικής Ακαδημίας Μάρκετινγκ) κατέγραψε και μία ιδιαίτερα ανοδική τάση στους σχετικούς προϋπολογισμούς. Συγκεκριμένα, το 36% των εταιρειών προβλέπει ότι ο προϋπολογισμός για το μάρκετινγκ θα αυξηθεί τους επόμενους 12 μήνες, ενώ το 47% εκτιμά ότι θα παραμείνει ίδιος και ένα 17% των συμμετεχόντων ότι θα μειωθεί.

Επιπλέον, ο αριθμός του προσωπικού στο τμήμα μάρκετινγκ ή των ανθρώπων που ασχολούνται με αυτό, στο ίδιο διάστημα, θα μειωθεί σημαντικά μόνο για το 1% των εταιρειών και λιγότερο για το 6%, ενώ θα παραμείνει ο ίδιος για το 68% και θα αυξηθεί λίγο, για το 25%.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου