Σάββατο, 10 Οκτωβρίου 2015

7ο Ετήσιο Επιμορφωτικό Σεμινάριο Ειδικής Αγωγής από το ΕΚΠΑ


H Μονάδα Αναπτυξιακής Παιδιατρικής της Β” Παιδιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών διοργανώνει το 7ο Ετήσιο Επιμορφωτικό Σεμινάριο Κατάρτισης στην Ειδική Αγωγή & στην Εκπαίδευση Ατόμων με Αναπηρία ή με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες

(Βάσει του νόμου 3699/2008)

«Από τη Θεωρία στην Πράξη με έμφαση στην Πρακτική Εξάσκηση και στο Σχεδιασμό Προγραμμάτων Παρέμβασης & Υποστήριξης»

Ακαδημαϊκό έτος: 2015-2016
Διοργάνωση: Μονάδα Αναπτυξιακής Παιδιατρικής της Β΄ Παιδιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών 
Διευθύντρια: Μ. Τσολιά, Καθηγήτρια Παιδιατρικής - Λοιμωξιολογίας
Επιστημονικά υπεύθυνη: Λωρέττα Θωμαΐδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αναπτυξιακής Παιδιατρικής

Ετήσια Διάρκεια Σεμιναρίου: 410 ώρες

Το Σεμινάριο περιλαμβάνει: 
• Κατάρτιση και εξειδίκευση θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων με βιωματικές ασκήσεις , μελέτες περίπτωσης, παιχνίδι ρόλων, video προβολή και άλλες ενεργητικές τεχνικές εκπαίδευσης ενηλίκων
• Διαλέξεις και παρουσιάσεις παιδαγωγικών εργαλείων όπως διαγνωστικά τεστ και υποστηριχτικά προγράμματα από τη σύγχρονη επικαιρότητα
• Πρακτική εξάσκηση σε δημόσιους φορείς και στις σχολικές μονάδες (ΣΜΕΑΕ) Ειδικής και Γενικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
• Εκπαίδευση στο Σχεδιασμό Προγραμμάτων Παρέμβασης και Υποστήριξης με ειδική θεματολογία και σε Μελέτες Περίπτωσης με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρία


Εισαγωγή
Στα πλαίσια της προσπάθειας μας για τη συνεχή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, ειδικών θεραπευτών και επαγγελματιών υγείας που ασχολούνται με τον ευαίσθητο τομέα της Ειδικής Αγωγής, η Μονάδα Αναπτυξιακής Παιδιατρικής της Β’ Παιδιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, οργανώνει επιμορφωτικά σεμινάρια Ειδικής Αγωγής με πρακτικό χαρακτήρα. 

Από την μέχρι σήμερα εμπειρία της Μονάδας Αναπτυξιακής παιδιατρικής σε θέματα ειδικής αγωγής, έχει διαπιστωθεί η αυξημένη ανάγκη επιμόρφωσης των συμμετεχόντων σε συγκεκριμένες θεματικές ενότητες.

Για το λόγο αυτό, το παρόν σεμινάριο έχει σχεδιαστεί με κύριους στόχους: 
• την επιμόρφωση σε ενότητες που αφορούν τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 
• την πρακτική εξάσκηση των συμμετεχόντων σε δομές ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης
• το σχεδιασμό προγραμμάτων παρέμβασης και υποστήριξης μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρία

Η εκπαίδευση των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες απαιτεί εξειδικευμένη διεπιστημονική προσέγγιση που στόχο έχει την αξιοποίηση των δεξιοτήτων τους, προκειμένου αφενός να ενταχθούν στο σχολικό πλαίσιο και αφετέρου να λάβουν την κατάλληλη εκπαίδευση ώστε στην ενήλικη ζωή τους να είναι αυτόνομα, παραγωγικά και συναισθηματικά υγιή.

Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και του ειδικού επιστημονικού προσωπικού στην πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση των αναπτυξιακών διαταραχών παίζει σημαντικό ρόλο στην αποτελεσματική παρέμβαση και ομαλή φοίτηση των μαθητών.

Στόχος του Σεμιναρίου 
Στόχος του σεμιναρίου είναι η παροχή εξειδικευμένων πρακτικών γνώσεων και η κατάρτιση των επαγγελματιών υγείας που στελεχώνουν το χώρο της ειδικής αγωγής ώστε να καταστούν ικανοί να παρέχουν υπηρεσίες υψηλού επιπέδου στο παιδί και την οικογένεια του για τη σχολική και κοινωνική ένταξή του.

Συμμετοχή στο Σεμινάριο
Το σεμινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό, νηπιαγωγούς, νηπιοβρεφοκόμους, ψυχολόγους, λογοθεραπευτές, ειδικό βοηθητικό προσωπικό καθώς και άλλους ειδικούς που εμπλέκονται στην εκπαιδευτική διαδικασία (Πτυχιούχοι: ΑΕΙ Παιδαγωγικών τμημάτων, Καθηγητικών σχολών, ΤΕΙ: Κοινωνικής Εργασίας, Λογοθεραπείας, Εργοθεραπείας, Νοσηλευτικής, ΙΕΚ: Ειδικής Προσχολικής Αγωγής, Νοσηλευτικής και συναφών ειδικοτήτων Ειδικής Αγωγής).

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 213 2009186, 213 2009198

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου