Σάββατο, 2 Μαΐου 2015

Σεμινάρια για επιχειρήσεις τροφίμων

Τα προγράμματα κατάρτισης των εργαζομένων σε επιχειρήσεις τροφίμων είναι τριών επιπέδων και η διάρκειά τους κυμαίνεται από 8 έως και 40 ώρες

Υποχρεωμένοι να καταρτίζουν το προσωπικό τους σε θέματα υγιεινής, ασφάλειας και ποιότητας οι επιχειρηματίες στον χώρο των τροφίμων.

Οδηγό για την εκπαίδευση των εργαζομένων σε επιχειρήσεις παραγωγής, διανομής και πώλησης τροφίμων καθώς και για όσους απασχολούνται σε εστιατόρια και ζαχαροπλαστεία παρουσιάζουν οι «Επαγγελματικές Ευκαιρίες».

Οσοι διαθέτουν επιχειρήσεις που σχετίζονται με τον κλάδο των τροφίμων είναι υποχρεωμένοι να καταρτίζουν το προσωπικό τους σε θέματα υγιεινής, ασφάλειας, ποιότητας, παραγωγής και ελέγχου.

Οι «Επαγγελματικές Ευκαιρίες» με τη συνδρομή του γεωπόνου Δημοσθένη Τριανταφυλλίδη παρουσιάζουν έναν οδηγό για τα προγράμματα εκπαίδευσης, τα οποία πρέπει να γίνονται σύμφωνα και με τη σχετική υπουργική απόφαση (14708/17-8-2007).

Αρμόδιος για την εκπαίδευση των εργαζομένων είναι ο υπεύθυνος της επιχείρησης που έχει ορίσει η εταιρεία. Τα προγράμματα κατάρτισης είναι τριών επιπέδων και η διάρκειά τους κυμαίνεται από 8 έως και 40 ώρες και τα διοργανώνουν οι ίδιες οι επιχειρήσεις, οι επαγγελματικοί φορείς, τα επιμελητήρια, τα κλαδικά σωματεία, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, οι εκπαιδευτικοί και άλλοι δημόσιοι οργανισμοί καθώς και διαπιστευμένα κέντρα κατάρτισης.

1 Προγράμματα επιπέδου 1: Τα προγράμματα αυτής της κατηγορίας αφορούν κατάρτιση απλών χειριστών τροφίμων και έχουν ως στόχο την εκπαίδευση του προσωπικού σε γενικά θέματα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων. Η διάρκεια των προγραμμάτων αυτών είναι 8 έως 12,5 ώρες.

2 Προγράμματα επιπέδου 2: Τα μαθήματα αυτά αφορούν στην κατάρτιση χειριστών τροφίμων, υπευθύνων ομάδων και τομέων, προϊσταμένων τμημάτων και διευθύνσεων σε θέματα υγιεινής, ασφάλειας, παραγωγής, ελέγχου και διασφάλισης ποιότητας προσαρμοσμένα σε ειδικό ή γενικό τομέα τροφίμων. Απευθύνονται σε άτομα που είναι χειριστές ή εργοδηγοί ή προϊστάμενοι ή διευθυντές επιχειρήσεων και εμπλέκονται ή είναι υπεύθυνοι για τον καθαρισμό και υγιεινή χώρων και εξοπλισμού, για την ανάπτυξη, εφαρμογή και υπηρέτηση του συστήματος HACCP, . Εχουν ελάχιστη διάρκεια: 20 ώρες.

3 Προγράμματα επιπέδου 3: Τα συγκεκριμένα σεμινάρια αφορούν στην κατάρτιση υπευθύνων ομάδων και τομέων, προϊσταμένων τμημάτων και διευθύνσεων επιχειρήσεων, καθώς και προσωπικού των αρχών και φορέων ελέγχου, σε θέματα υγιεινής, ασφάλειας, παραγωγής, ελέγχου και διασφάλισης ποιότητας των τροφίμων σε προχωρημένο επίπεδο. Απευθύνονται σε άτομα που ήδη έχουν λάβει εκπαίδευση στα σχετικά θέματα ή έχουν παρακολουθήσει προγράμματα επιπέδου 2. Η διάρκεια των προγραμμάτων αυτών είναι 8 έως 40 ώρες.

Ο κ. Τριανταφυλλίδης αναφέρει ενδεικτικά πως τα προγράμματα επιπέδου 1 απευθύνονται σε κάθε άτομο μιας επιχείρησης τροφίμων που έρχεται καθ' οιονδήποτε τρόπο σε επαφή με τα τρόφιμα. Το άτομο αυτό χαρακτηρίζεται ως «απλός χειριστής τροφίμων».

Το περιεχόμενο του προγράμματος επιπέδου 1 περιλαμβάνει τα παρακάτω:
  • Εισαγωγή στην ασφάλεια τροφίμων
  • Μικροοργανισμοί και χαρακτηριστικά αυτών
  • Τροφοδηλητηριάσεις και η παρεμπόδισή τους
  • Ατομική υγιεινή και συμπεριφορά του χειριστή τροφίμων
  • Το εργασιακό περιβάλλον
  • Πρακτικές καθαρισμού
  • Νομοθεσία υγιεινής τροφίμων
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου