Τετάρτη, 14 Ιανουαρίου 2015

Ελληνικά Πετρέλαια: Πρόγραμμα απασχόλησης φοιτητών ΑΕΙ και ΑΤΕΙ


Το Πρόγραμμα Απασχόλησης Φοιτητών Α.Ε.Ι. αφορά υποψήφιους οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει το τρίτο έτος σε σχολές πενταετούς φοίτησης, ή υποψήφιους οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει το δεύτερο έτος σε σχολές τετραετούς φοίτησης, καθώς και μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Περίοδος απασχόλησης

Η περίοδος απασχόλησης περιλαμβάνει το δίμηνο Ιουλίου – Αυγούστου.

Αιτήσεις για ΑΕΙ

Αιτήσεις συμμετοχής γίνονται δεκτές από 1η Απριλίου έως 10 Μαΐου.

Απασχόληση Σπουδαστών Α.Τ.Ε.Ι.

Το Πρόγραμμα Απασχόλησης Σπουδαστών Α.Τ.Ε.Ι. αφορά εξάμηνη απασχόληση, στο πλαίσιο της υποχρεωτικής πρακτικής άσκησης του προγράμματος σπουδών τους και πραγματοποιείται δύο φορές το χρόνο:

1η περίοδος: Απρίλιος – Σεπτέμβριος
2η περίοδος: Οκτώβριος – Μάρτιος

Αιτήσεις για Α.ΤΕΙ

Αιτήσεις συμμετοχής γίνονται δεκτές, για την 1η περίοδο από 1η Ιανουαρίου έως 20 Φεβρουαρίου και για τη 2η περίοδο από 1η Ιουνίου έως 10 Ιουλίου.

Συμμετοχές

Εφόσον επιλεγούν για συμμετοχή στο Πρόγραμμα, οι φοιτητές Α.Τ.Ε.Ι. οφείλουν να προσκομίσουν τις εξής δύο βεβαιώσεις, επικυρωμένες από τη Γραμματεία της Σχολής φοίτησης:
  • αναλυτική βαθμολογία επίδοσης όλων των εξαμήνων/ετών σπουδών
  • βεβαίωση πλήρωσης των προϋποθέσεων

Πληροφορίες

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να μάθετε στην ιστοσελίδα: http://www.helpe.gr.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου