Δευτέρα, 26 Ιανουαρίου 2015

ΟΑΕΕ Σε άμεση ισχύ το επίδομα μητρότητας των 600 ευρώ


Εφάπαξ επίδομα μητρότητας ύψους 600 ευρώ μπορούν να λάβουν από τον ΟΑΕΕ αυτοαπασχολούμενες γυναίκες − άμεσα ασφαλισμένες του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών λόγω κυοφορίας και λοχείας.

Την καταβολή του επιδόματος προβλέπει απόφαση που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως (ΦΕΚ 192/23-1-2015). Για την είσπραξη του επιδόματος (150 ευρώ Χ4 μήνες) οι ενδιαφερόμενες θα πρέπει να ήταν ασφαλιστικά ενήμερες (να μην χρωστούν ή να έχουν ρυθμίσει τις οφειλές και να πλήρωνα τις δόσεις) κατά την ημερομηνία του τοκετού και να μην δικαιούνται επίδομα μητρότητας από άλλο Ταμείο.

Για τη λήψη του επιδόματος θα υποβάλλονται αίτηση, ληξιαρχική πράξη γέννησης του τέκνου ή βεβαίωση γιατρού του μαιευτηρίου για την πραγματοποίηση του τοκετού και υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι “δεν δικαιούται από άλλο ασφαλιστικό οργανισμό επίδομα μητρότητας”.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου