Πέμπτη, 2 Ιουνίου 2016

689 προσλήψεις για τη δακοκτονία


«Πράσινo φως» για 689 προσλήψεις έλαβε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, για την αντιμετώπιση των εποχικών αναγκών στο πλαίσιο του προγράμματος καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2016.

Συγκεκριμένα θα προσληφθούν 150 ΠΕ Γεωπόνοι και 539 Εργατοτεχνίτες (παγιδοθέτες, ψεκαστές, παρασκευαστές, δειγματολήπτες, εργάτες αποθήκης κ.ά.) σε 35 περιφερειακές ενότητες. Οι τομεάρχες δακοκτονίας θα απασχοληθούν μέχρι 5,5 μήνες, το δε εργατοτεχνικό προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτων θα απασχοληθεί ως εξής:

• τα 190 άτομα για 1,38 μήνες (έως 34 ημερομίσθια για χρονικό διάστημα 6,5 μηνών) και

• τα 349 για 2,43 μήνες (έως 60 ημερομίσθια για χρονικό διάστημα 6,5 μηνών) και μέχρι τις 30/11/2016.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου