Δευτέρα, 1 Φεβρουαρίου 2016

Αγροτικό Επιχειρηματικό Πάρκο δημιουργείται στην Πέλλα


Την εκκίνηση των διαδικασιών για τη δημιουργία Αγροτικού Επιχειρηματικού Πάρκου στην Πέλλα, ανακοίνωσε σήμερα η υφυπουργός Βιομηχανίας, Θεοδώρα Τζάκρη.

Το Πάρκο, που θα αναπτυχθεί σε ιδιόκτητη περιοχή 2.000 στρεμμάτων της ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. στην περιοχή της Σκύδρας, στοχεύει στη στήριξη της υγιούς, καινοτόμου και εξωστρεφούς αγροτικής μεταποιητικής επιχειρηματικότητας της ευρύτερης περιοχής που πληροί όρους μηδενικού περιβαλλοντικού αποτυπώματος και υψηλής κοινωνικής ανταποδοτικότητας, με τη δημιουργία σύγχρονων τεχνικών, διοικητικών και επιχειρηματικών συνθηκών.

Σχετικά με το θέμα, η κα. Τζάκρη, δήλωσε:

«Η κυβέρνηση μας έχει ως βασική προτεραιότητα την προσέλκυση και τη διευκόλυνση επενδύσεων, ιδίως αυτών που αξιοποιούν τα συγκριτικά παραγωγικά πλεονεκτήματα της χώρας μας και έχουν καινοτόμο, εξωστρεφή και εξαγωγικό προσανατολισμό. Το Αγροτικό Επιχειρηματικό Πάρκο στην Πέλλα θα είναι ένας οργανωμένος υποδοχέας τέτοιων επενδύσεων, που θα δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας, προς όφελος της τοπικής αλλά και ολόκληρης της ελληνικής οικονομίας. Για την αποτελεσματική στήριξη αυτών των επιχειρηματικών προσπαθειών, το Υπουργείο Ανάπτυξης και η κυβέρνηση συνολικά δεσμευόμαστε για την προώθηση μέτρων μείωσης της γραφειοκρατίας και επιτάχυνσης των διαδικασιών αδειοδότησης εγκατάστασης και λειτουργίας».

Η κατασκευή του Αγροτικού Επιχειρηματικού Πάρκου αναμένεται να δημιουργήσει 100 περίπου θέσεις εργασίας στη διετή φάση κατασκευής και 400 περίπου θέσεις εργασίας σε βάθος μιας δεκαετίας από την έναρξη λειτουργίας. Η συνολική επένδυση θα ανέλθει σε περίπου 45 εκατομμύρια ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των ιδιωτικών συμμετοχών. Οι απαιτούμενες μελέτες για την έκδοση της Έγκρισης Ανάπτυξης του Επιχειρηματικού Πάρκου από τα Υπουργεία Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, θα κατατεθούν από την ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. εντός του πρώτου τριμήνου του 2016.

Σύμφωνα με την υφυπουργό Θεοδώρα Τζάκρη, «τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος είμαστε σε ετοιμότητα για την ταχεία ολοκλήρωση όλων των εγκριτικών σταδίων, ώστε η κατασκευή των υποδομών να ξεκινήσει εντός του έτους. Στόχος μας είναι το Πάρκο να ξεκινήσει τη λειτουργία του σε δύο χρόνια από σήμερα, μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2018».

Οι υποδομές του Πάρκου θα αναπτυχθούν σε δύο φάσεις, με την πρώτη φάση να μπορεί να φιλοξενήσει 80 με 100 επιχειρήσεις σε ένα τεχνικά και επιχειρηματικά άρτιο περιβάλλον, ενώ στη δεύτερη φάση οι προς εγκατάσταση επιχειρήσεις θα μπορούν να ξεπεράσουν τις 200.

Τα έργα περιλαμβάνουν πολεοδόμηση της περιοχής, κατασκευή εσωτερικής οδοποιίας, ηλεκτροφωτισμού, δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης, δικτύου ομβρίων υδάτων και μονάδα καθαρισμού αποβλήτων, έργα σύνδεσης με την μέση τάση ηλεκτρικού δικτύου και δίκτυο οπτικών ινών. Εξετάζεται επίσης η σκοπιμότητα κατασκευής δικτύου φυσικού αερίου χαμηλής πίεσης μέσω σταθμού εγκατάστασης CNG. Όταν ολοκληρωθεί, το Αγροτικό Επιχειρηματικό Πάρκο Πέλλας θα διαθέτει όλες τις απαραίτητες υποδομές για τη λειτουργία και την ανάπτυξη των επιχειρήσεων που θα εγκατασταθούν σε αυτό.

Οι εταιρείες που θα εγκατασταθούν και θα αναπτύσσουν την δραστηριότητα τους στο Αγροτικό Επιχειρηματικό Πάρκο Πέλλας θα μπορούν να απολαμβάνουν:

1. Δυνατότητα ανάπτυξης συνεργειών με τις υπόλοιπες εταιρείες του Αγροτικού Επιχειρηματικού Πάρκου Πέλλας αλλά και με τις άλλες επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες και λειτουργούν σε Βιομηχανικές Περιοχές ανά την Ελλάδα. 

2. Παροχή υπηρεσιών marketing και exporting management 

3. Διαρκή εκπαίδευση σε συνεργασία με ακαδημαϊκούς φορείς

4. Συμβουλευτικές υπηρεσίες

5. Τεχνικές υπηρεσίες προστασίας περιβάλλοντος, καθώς και ενεργειακές και τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου

Η ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ., μέσω του χρηματοδοτικού εργαλείου που έχει δημιουργήσει (Ελληνικό Ταμείο Βιώσιμης Ανάπτυξης), θα δομήσει και ακολούθως θα συμμετάσχει στο χρηματοδοτικό επενδυτικό σχήμα είκοσι (20) καινοτόμων projects στον τομέα της αγροτικής μεταποίησης που θα εγκατασταθούν στο Αγροτικό Επιχειρηματικό Πάρκο Πέλλας.

Πέρα από την πρωτοβουλία αυτή της ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ, η Υφυπουργός Βιομηχανίας Θεοδώρα Τζάκρη τόνισε ότι οι επιχειρήσεις της αγροτικής μεταποίησης που θα εγκατασταθούν στο νέο Αγροτικό Επιχειρηματικό Πάρκο Πέλλας θα μπορούν να ενισχυθούν τόσο από τον Νέο Αναπτυξιακό Νόμο που παρουσιάζεται επισήμως σε λίγες ημέρες όσο και μέσα τα προγράμματα του ΕΠΑΝΕΚ του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 για τη βιομηχανία. Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με την Υφυπουργό Θεοδώρα Τζάκρη, στόχος του Υπουργείου και της ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ είναι, ειδικά στο Αγροτικό Επιχειρηματικό Πάρκο Πέλλας, οι εταιρείες που θα εγκατασταθούν να λειτουργούν σε συνθήκες μηδενικού περιβαλλοντικού αποτυπώματος, σε απόλυτη αρμονία με το αστικό και ανθρωπογενές περιβάλλον, αλλά και την υφιστάμενη επιχειρηματικότητα της περιοχής.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου