Κυριακή, 30 Αυγούστου 2015

Μέσα στο φθινόπωρο ο 24ος εισαγωγικός διαγωνισμός στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης


Το προσεχές φθινόπωρο θα διενεργηθεί ο 24ος εισαγωγικός διαγωνισμός στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ).  Οι εισακτέοι στις Σχολές εκπαιδεύονται για 18 μήνες και προορίζονται για Ανώτατα Στελέχη του Δημόσιου Τομέα και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ενώ για το συγκεκριμένο διάστημα πληρώνονται ως Δόκιμοι Δημόσιοι Υπάλληλοι. Ο χρόνος της φοίτησής τους προσμετράται ως προϋπηρεσία.

Στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ1594/30.7.2015) δημοσιεύτηκε η Υπουργική Απόφαση που ορίζει πως φέτος θα εισαχθούν ογδόντα σπουδαστές στη Σχολή, στα ακόλουθα Τμήματα Εξειδίκευσης:

- Γενικής Διοίκησης: 20 άτομα

- Αναπτυξιακών Περιφερειακών Πολιτικών: 15 άτομα

- Πρόγραμμα Κοινωνικής Φροντίδας: 10 άτομα

- Πρόγραμμα Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας: 10 άτομα

- Εμπορικών - Οικονομικών Υποθέσεων: 15 άτομα

- Διεθνών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων: 10 άτομα.

Το προκαταρκτικό στάδιο του διαγωνισμού περιλαμβάνει γραπτή δοκιμασία των υποψηφίων στα μαθήματα: Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους, Μικροοικονομική-Μακροοικονομική και Δημόσια Οικονομική, καθώς και Γνώσεις και Δεξιότητες γενικής παιδείας.

Κατά το δεύτερο στάδιο πραγματοποιείται γραπτή και προφορική εξέταση σε φάκελο με επίκαιρο θέμα.

Η εξέταση της ξένης γλώσσας καταργήθηκε και αντικαταστάθηκε από το πιστοποιητικό άριστης γνώσης ξένης γλώσσας (αγγλικών ή γαλλικών ή γερμανικών ή ιταλικών ή ισπανικών.)


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου