Τετάρτη, 3 Ιουνίου 2015

Σεπτέμβριος 2015- Οκτώβριος 2016, Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων: Πρόγραμμα Εμβάθυνσης στη Μετασχηματίζουσα Δια Βίου Μάθηση


Η Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων διοργανώνει Πρόγραμμα εμβάθυνσης στη Μετασχηματίζουσα Διά Βίου Μάθηση με υπεύθυνο τον Αλέξη Κόκκο.

Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει 12 σεμιναριακές συναντήσεις που θα πραγματοποιηθούν από το Σεπτέμβριο του 2015 μέχρι και τον Οκτώβριο του 2016. Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν και διαμένοντες εκτός Αθηνών, μέσω χρήσης του Skype. 

                                            Ο κ. Αλέξης Κόκκος, καθηγητής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε εκπαιδευτές ενηλίκων και εκπαιδευτικούς, οι οποίοι: 
  •  Είναι υποψήφιοι διδάκτορες ή έχουν τίτλο μεταπτυχιακών σπουδών στη διά βίου μάθηση ή συνεχιζόμενη εκπαίδευση ή εκπαίδευση ενηλίκων ή στις επιστήμες της αγωγής. 
  •  Έχουν πτυχίο ΑΕΙ και έχουν παρακολουθήσει ένα ή περισσότερα από τα εξής προγράμματα: 
    -Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης
    -Πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτών του ΕΚΕΠΙΣ (2006-2009) -Πρόγραμμα «Εκπαιδευτικοί και Διά Βίου Μάθηση» του ΕΑΠ
    -Πρόγραμμα «Αξιοποίηση της Τέχνης στην Εκπαίδευση» της Επιστημονικής Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων

Οι αιτήσεις θα γίνονται έως τις 30 Ιουνίου.

Για δηλώσεις συμμετοχής πατήστε εδώ.

Για τους στόχους του Προγράμματος και το περιεχόμενο κάθε συνάντησης δείτε εδώ.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου