Κυριακή, 10 Μαΐου 2015

Η νέα γενιά των καινοτόμων της Ευρώπης γιόρτασε την επιτυχία της


Ήταν μια μεγάλη γιορτή στην οποία, για άλλη μια φορά, έλαμψαν τα "αστέρια" της επιστήμης, της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας.

Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (European Institute of Innovation and Technology (ΕΙΤ) αντάμειψε και φέτος με ένα ακόμη βραβείο τους πιο ευρηματικούς επιστήμονες της Ευρώπης σε μια επίσημη τελετή που έλαβε χώρα την περασμένη Τετάρτη στην έδρα του στη Βουδαπέστη. 

Είχε προηγηθεί το τριήμερο φόρουμ καινοτομίας "Innoveit 2015", το οποίο παρακολούθησαν 600 περίπου συμμετέχοντες, ανάμεσά τους ερευνητές, φορείς χάραξης πολιτικής, ηγετικά στελέχη επιχειρήσεων, δημοσιογράφοι και φοιτητές από όλη την Ευρώπη. Από τους δεκαεπτά υποψήφιους οι τρείς που τελικά επιβραβεύτηκαν για την καινοτόμα ιδέα τους που μπορεί να βρει εφαρμογή στην πράξη, ήταν από τη Δανία ο Regnar Paaske, συνιδρυτής της εταιρίας Nordic Power Converters, ο οποίος κέρδισε το "EIT Venture Award" για τον ευφάνταστο επανασχεδιασμό των μετατροπέων ισχύος (https://www.youtube.com/watch?v=KK2Rhvf0-Xc&feature=youtu.be), από την Ελβετία ο Ινδικής καταγωγής Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Govinda Upadhyay, ο οποίος κέρδισε το " EIT CHANGE Award" για τον σχεδιασμό της πιο απλής ηλιακής λάμπας LED (https://www.youtube.com/watch?list=PLu8ruQWIRJIEBh4V15FOg0q7nbSD2oTdy&v=-TMTkTVDgec), ενώ το τρίτο βραβείο καινοτομίας το "EIT Innovators Award" απέσπασε ο Rajai Aghabi, ο ιδρυτής της εταιρίας EOLOS με έδρα την Ισπανία, για την ριζοσπαστική εφαρμογή του στον τομέα εκμετάλλευσης της αιολικής ενέργειας (https://www.youtube.com/watch?v=AaL0SKTmRFI&feature=youtu.be)


"Τα βραβεία του ΕΙΤ προωθούν την καινοτομία και ενθαρρύνουν την επιχειρηματικότητα. Με την τοποθέτηση των ομάδων καινοτομίας και των επιχειρηματικών ιδεών τους στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, δημιουργούμε πρότυπα που μπορούν να αποτελέσουν πηγές έμπνευσης για το μέλλον", δήλωσε ο Peter Olesen, πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του ΕΙΤ, ενώ ο διευθυντής του ΕΙΤ, Martin Kern συμπλήρωσε πως τα φετινά βραβεία αποτελούν εξαιρετικά παραδείγματα του πως οι μεγάλες ιδέες μπορούν να μετατραπούν σε νέες, αποτελεσματικές λύσεις για την Ευρώπη. 

Τι είναι το ΕΙΤ 

Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (http://eit.europa.eu/) αποτελεί μια πρωτοβουλία που επιδιώκει να γίνει το πρωτοπόρο σχέδιο για την αριστεία και να βοηθήσει την Ευρώπη να «ξεκλειδώσει» το δυναμικό καινοτομίας που διαθέτει. Ο Ευρωπαίος Επίτροπος για θέματα Παιδείας, Πολιτισμού, Νεολαίας και Άθλησης Tibor Navracsics λέει χαρακτηριστικά ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ως κύρια πολιτική προτεραιότητα την οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. "Η καινοτομία και η εκπαίδευση έχουν ένα σημαντικό ρόλο να διαδραματίσουν σε αυτό. Το EIT έχει ήδη μια πολύτιμη συνεισφορά, την προώθηση μιας περισσότερο καινοτόμας και επιχειρηματικής παιδείας και έχει οδηγήσει σε απτά αποτελέσματα"

Με δεδομένο ότι η ΕΕ υστερεί των διεθνών ανταγωνιστών της, σε επίπεδο καινοτομίας και ιδιαίτερα σε σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ιαπωνία, το EIT ιδρύθηκε το 2008 με σκοπό να καλύψει αυτό το κενό. Ανήκει στο πλαίσιο της Στρατηγικής της Λισσαβόνας για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση και αποτελεί μέρος ευρύτερης στρατηγικής για την κινητικότητα στους χώρους της εκπαίδευσης, της έρευνας και της καινοτομίας, προς όφελος όλων των Ευρωπαίων πολιτών.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου του ΕΙΤ Peter Olesen, το Ινστιτούτο αποτελεί την πρώτη ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για πλήρη ενσωμάτωση των τριών πλευρών του τριγώνου της γνώσης, της ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης, της έρευνας και της καινοτομίας. "Η καινοτομία δεν είναι μια γραμμική διαδικασία, αλλά συμβαίνει μέσω της αλληλεπίδρασης αυτών των τριών πλευρών. Όταν ο ακαδημαϊκός τομέας, η έρευνα και οι επιχειρήσεις συνεργάζονται απρόσκοπτα με τον καλύτερο τρόπο, τότε μπορεί να καταστεί δυνατή η γένεση και η διασπορά νέων ιδεών στην αγορά.". Στην ΕΕ το τρίγωνο αυτό συχνά είναι διασπασμένο, αφού η Ευρώπη είναι πολύ καλή στην επινόηση, αλλά δεν μπορεί να ανταποκριθεί όπως πρέπει όσον αφορά στην εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων της έρευνας της. Το EIT ενθαρρύνει και προάγει την καινοτομία, έχοντας ως βασικά εργαλεία την υπερεπιστημονική και διεπιστημονική στρατηγική έρευνα και εκπαίδευση σε τομείς σημαντικού οικονομικού ή κοινωνικού ενδιαφέροντος καθώς και την εκμετάλλευση της παραγόμενης γνώσης προς όφελος των πολιτών. Με αυτόν τον τρόπο προσπαθεί να δημιουργήσει μια «κρίσιμη μάζα» ανθρώπινων και φυσικών πόρων, ελκύοντας και διατηρώντας επενδύσεις του ιδιωτικού τομέα στην καινοτομία, την εκπαίδευση και την Έρευνα & Ανάπτυξη. Παράλληλα φέρνει κοντά φοιτητές μεταπτυχιακού επιπέδου, υποψήφιους διδάκτορες και ερευνητές από κάθε βαθμίδα της σταδιοδρομίας τους, τόσο από τον επιστημονικό όσο και από τον επαγγελματικό τομέα και φιλοδοξεί να καταστεί μοντέλο αναφοράς για την καινοτομία, προωθώντας νέες μορφές συνεργασίας μεταξύ των οργανισμών-εταίρων που συμμετέχουν στο τρίγωνο της γνώσης και συμβάλλοντας στον εκσυγχρονισμό της ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης και των ερευνητικών ινστιτούτων στην ΕΕ.

Από τότε που δημιουργήθηκε το ΕΙΤ έχει παράγει 450 επιχειρηματικές ιδέες και 141 καινοτόμα start-ups, έχει αποδείξει ότι το μοντέλο για 54 clean-tech εταιρίες δουλεύει, έχει βγάλει 120 καινούργια προϊόντα στην αγορά και έχει υποστηρίξει την έρευνα 472 μεταπτυχιακών και διδακτορικών φοιτητών. Το 2014 το ΕΙΤ έφερε κοντά 273 εταιρίες,105 πανεπιστημιακά ιδρύματα και ινστιτούτα , 75 ερευνητικά κέντρα και 56 περιοχές στην Ευρώπη καθώς και ΜΚΟ. Μέχρι το 2020, η Επιτροπή αναμένει ότι το ΕΙΤ θα δώσει ώθηση για τη σύσταση έως και 600 νέων εταιρειών και θα υποστηρίξει 10 000 σπουδαστές μάστερ και άλλους τόσους σπουδαστές διδακτορικού, των οποίων το αντικείμενο επικεντρώνεται στην επιστήμη και την επιχειρηματικότητα.

Κοινότητες Γνώσης και Καινοτομίας (ΚΓΚ)

Μια από τις βασικές προτεραιότητες του ΕΙΤ ήταν η έναρξη των Κοινοτήτων Γνώσης και Καινοτομίας (Knowledge and Innovation Communities (KICs), που αποτελούν ολοκληρωμένες δομές σύμπραξης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, της έρευνας και των επιχειρήσεων, οι οποίες έχουν ομαδοποιηθεί με βάση τη θεματολογία και κατευθύνονται με γνώμονα την αριστεία. Σκοπός τους είναι η εμπορική αξιοποίηση και η παραγωγή προϊόντων βάσει της καινοτόμας ιδέας. Η λειτουργία του ΕΙΤ ξεκίνησε με τρείς KICs, την "Κλίμα" (Climate-KIC) που ασχολείται την αποτίμηση της κλιματικής αλλαγής και τη διαχείριση των παραγόντων που την προκαλούν, την "Καινο-Ενέργεια" (KIC InnoEnergy) που ασχολείται με την αειφόρο ενέργεια και την "ICT Labs"(κοινωνία της πληροφορίας και των επικοινωνιών). Στο Innoveit 2015 συναντήσαμε και έναν Έλληνα φοιτητή, τον Αλέξανδρο-Παναγιώτη Μπόκαρη που είναι μέλος του "ICT Labs" και επιλέχθηκε να εκπροσωπήσει τον φορέα στο τριήμερο φόρουμ. Αυτή τη στιγμή κάνει το διδακτορικό του με υποτροφία πάνω στο αντικείμενο "augmented reality", όπου η επιστήμη συναντάει την τέχνη και οι σπουδές του είναι αποτέλεσμα της κοινοπραξίας τεσσάρων πανεπιστημίων (Ισπανίας, Νορβηγίας, Γαλλίας και Φινλανδίας). Ο ίδιος θεωρεί ότι η συγκεκριμένη "φόρμα" αποδίδει και μπορεί να παραγάγει μελλοντικούς ισχυρούς "παίκτες" στον τομέα των Επικοινωνιών και της Πληροφορικής.

Τα νεότερα στο τομέα είναι ότι δύο νέες KICs, η ΕΙΤ-Health (υγεία) και η ΕΙΤ-Raw Material(πρώτες ύλες) σχεδιάστηκαν τη χρονιά που πέρασε και τώρα βρίσκονται στο στάδιο υλοποίησης, ενώ μέχρι το 2020 σχεδιάζονται άλλες τρείς, οι ΕΙΤ-Food (Διατροφή) και EIT-Manufacturing (Κατασκευές) για το 2016 και η τρίτη EIT- Urban Mobility(αστικής κινητικότητας) για το 2018.

Αυτό που μας λύπησε ιδιαίτερα ήταν η απουσία της υποψηφιότητας της Ελλάδας από το Innoveit 2015. Με δεδομένο ότι η χώρα μας δεν υστερεί στην έρευνα και στην παραγωγή καινοτόμων ιδεών, θέσαμε την ερώτηση στον πρόεδρο του ΕΙΤ Peter Olesen, αν υπάρχει ένας μηχανισμός που να παρακολουθεί τι ακριβώς συμβαίνει μέσα στα ερευνητικά εργαστήρια της Ευρώπης και να ενθαρρύνει τη συμμετοχή τους στις δράσεις του ΕΙΤ, καθώς είναι γεγονός πως αρκετές ευφυείς ιδέες παραμένουν μέσα στα συρτάρια των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και η απάντηση που πήραμε ήταν σαφής: "Είναι γεγονός πως αυτό που συμβαίνει είναι μια μορφή "ασθένειας" και ένας από τους βασικούς στόχους μας είναι να την γιατρέψουμε. Αυτό που περιγράφετε δεν συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα. Πρέπει να βγάλουμε τις ιδέες έξω από τα εργαστήρια και αυτό θα γίνει με δύο τρόπους. Ο ένας είναι να αλλάξουμε νοοτροπία και ο άλλος να συνεργαστούμε μεταξύ μας".
 Βάσω Μιχοπούλου
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου