Τετάρτη, 8 Απριλίου 2015

20/4, Athenaeum Intercontinental: 11ο Ετήσιο Tax Forum


Το 11ο Athens Tax Forum 2015 με τον επίκαιρο τίτλο “H φορολογία απέναντι στις σύγχρονες απαιτήσεις του πολιτικού, οικονομικού και κοινωνικού περιβάλλοντος”, διοργανώνει το Ελληνο-Aμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 20 Απριλίου στο ξενοδοχείο Athenaeum Intercontinental.

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, το Athens Tax Forum έχει αναδειχθεί σε κορυφαίο ετήσιο θεσμό φορολογικού ενδιαφέροντος, που στοχεύει να δημιουργήσει συνεδριακό περιβάλλον ελεύθερης και δημιουργικής επικοινωνίας, για να ακουστούν αξιοποιήσιμες απόψεις και θέσεις από κατεξοχήν γνώστες και αρμόδιους.

Ειδικά το 11o Athens Tax Forum, σε περιβάλλον κρίσιμης καμπής επανεκκίνησης της Ελληνικής οικονομίας, θα εστιάσει στην αποτελεσματικότητα επίκαιρων και στοχευμένων φορολογικών πολιτικών. Πολιτικές, που δίνουν προτεραιότητα στην προσαρμογή του ρόλου της φορολογίας στις ειδικές ανάγκες της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης, στην αποτελεσματική άμυνα απέναντι σε αντικοινωνικές συμπεριφορές, όπως στρατηγική φοροδιαφυγή και ενσυνείδητη φοροαποφυγή, αλλά και με συνέπεια προς συναφείς πολιτικές καλής φορολογικής διακυβέρνησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε πλαίσιο μιας συνεκτικής και ανταγωνιστικής Ευρωπαϊκής Αγοράς.

Στις εργασίες του Athens Tax Forum 2015 έχουν προσκληθεί να συμμετέχουν ως ομιλητές ο Υπουργός Οικονομικών, η Αναπληρώτρια Υπουργός Οικονομικών, η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων και η Γενική Διευθύντρια Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης, του Υπουργείου Οικονομικών.

Το συνέδριο θα επικεντρωθεί κυρίως σε κρίσιμα για την επιχειρηματικότητα θέματα όπως:
 • Παραοικονομία και φοροδιαφυγή στην Ελλάδα – Μέγεθος και εξέλιξη
 • Οι αρνητικές συνέπειες της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής στην πραγματική οικονομία – μέθοδοι και εργαλεία αντιμετώπισης
 • Στοχευμένα φορολογικά κίνητρα επαναπατρισμού αδήλωτων κεφαλαίων – φορολογική αμνηστία
 • Επιλεκτική παροχή φορολογικών πλεονεκτημάτων (state aid) και οι συνέπειες στη γενική οικονομική ανάπτυξη και τον υγιή ανταγωνισμό
 • Ειδικοί φόροι κατανάλωσης | Αστοχία φορολογικού πολλαπλασιαστή
 • Προτεραιότητα στον εκσυγχρονισμό του συστήματος ΦΠΑ με στόχο την απλοποίηση, την αποδοτικότητα και τη μείωση του «φορολογικού κενού»
 • Φορολογικοί έλεγχοι- Ειδικές τεχνικές- Φορολογικό πιστοποιητικόΦορολογία: Εμπόδιο ή εργαλείο για ανάπτυξη;
 • Σύγχρονες τάσεις στη φορολόγηση ενδοομιλικών συναλλαγών
 • Παραγραφή φορολογικών υποθέσεων-έλεγχος και δικαστική προστασία
 • Κανόνες ελέγχου φορολογικά επιζήμιων διασυνοριακών συναλλαγών και συμβατότητα με αρχές «περί μη διάκρισης» του μοντέλου ΟΟΣΑ
 • BEPS: Το μεταβαλλόμενο πρόσωπο της διεθνούς φορολογίας - Πώς πρέπει να ανταποκριθώ σε αυτό;
 • Μέτρα αντιμετώπισης φοροαποφυγής/φοροδιαφυγής όπως προβλέπει το άρθρο 21 του Νόμου 4321/2015
 • Ευρωπαϊκές πρακτικές αντιμετώπισης επιζήμιου φορολογικού ανταγωνισμού από μη συνεργάσιμα ή προνομιακά φορολογικά καθεστώτα
 • Το μοντέλο της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών του ΟΟΣΑ για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής- Το τέλος του τραπεζικού απορρήτου έναντι των φορολογικών αρχών διεθνώς.

Για να μάθετε αναλυτικά το πρόγραμμα του συνεδρίου πατήστε εδώ

Εγγραφές: k.tzagaroulaki@amcham.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου