Τετάρτη, 11 Μαρτίου 2015

«Erasmus+ Master Loans»: Χορήγηση φοιτητικών δανείων για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό
Στο πλαίσιο του νέου προγράμματος Erasmus+ εντάσσεται μια νέα δράση με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Erasmus+ Master Loans».

Πρόκειται για τη χορήγηση σχετικά με τα φοιτητικά δάνεια 2015 με ευνοϊκούς όρους αποπληρωμής σε όσους ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν ένα πλήρη κύκλο μεταπτυχιακών σπουδών σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από τη χώρα απόκτησης του βασικού τίτλου σπουδών τους.

Ποσό για τα φοιτητικά δάνεια 2015
Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα λήψης δανείου ποσού έως 12.000 ευρώ για παρακολούθηση προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών διάρκειας ενός έτους και έως 18.000 ευρώ για παρακολούθηση προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών διετούς φοίτησης.

Το ΙΚΥ, Εθνική Μονάδα Erasmus+ για τους τομείς της Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, έχει προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ενημέρωσης των ελληνικών τραπεζών προκειμένου να συμμετέχουν στο πρόγραμμα «Erasmus+ Master Loans».

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων μετά από διαδικασία επιλογής θα αναρτήσει τον κατάλογο των τραπεζών που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα και θα χορηγούν τα δάνεια.

Η ημερομηνία έναρξης χορήγησης των φοιτητικών δανείων δεν έχει οριστεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.


Πληροφορίες για τα φοιτητικά δάνεια 2015
Οποιαδήποτε νεότερη πληροφορία σχετικά με τη δράση «Erasmus+ Master Loans» θα αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΙΚΥ: http://www.iky.gr.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου