Τετάρτη, 25 Φεβρουαρίου 2015

«Καινοτομώ, Τολμώ, Επιχειρώ» στο InnovathensΤο INNΟVATHENS, ο Κόμβος Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αθηναίων, σε συνεργασία με τις Μονάδες Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΟΚΕ) των Πανεπιστημίων διοργανώνουν την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου στις 17:00 διαγωνισμό φοιτητικών επιχειρηματικών ιδεών και σχημάτων στην επιστημονική περιοχή των εφαρμογών λογισμικού στο χώρο του INNOVATHENS.

Έχουν υποβληθεί 11 υποψηφιότητες που επελέγησαν από τις ΜΟΚΕ των ιδρυμάτων και οι οποίες θα παρουσιαστούν από τους φοιτητές-επίδοξους επιχειρηματίες στην κριτική επιτροπή και στο κοινό. Το κοινό θα αποτελείται από άτομα με αντίστοιχη επαγγελματική ενασχόληση –επιχειρηματίες, business angels, venture capitalists, συνδέσμους σχετικών επιχειρήσεων κλπ. και τα μέλη των υπόλοιπων ομάδων.

Η επιτροπή αξιολόγησης θα επιλέξει τρεις προτάσεις οι οποίες, κατά την κρίση της, βρίσκονται κοντά στη φάση της υλοποίησης και θα βραβευθούν. 

Στόχος του διαγωνισμού είναι οι δυνητικοί επιχειρηματίες-φοιτητές, ακόμα και εκείνοι που δεν θα βραβευθούν, να αποκομίσουν συγκροτημένες γνώμες για τις προοπτικές του εγχειρήματός τους. Έτσι, ακόμα και οι προτάσεις που βρίσκονται σε πρώιμο σχετικά στάδιο θα μπορούν να επωφεληθούν από την παρουσίασή τους, καθώς οι φοιτητές θα έχουν τη δυνατότητα να αποκομίσουν σχόλια, ιδέες και προτάσεις από όλους του συμμετέχοντες. Κάτι τέτοιο θα λειτουργήσει ως σημαντική ενθάρρυνση για εκείνους που θα επιλεγούν, αλλά και ως ενθάρρυνση σε εκείνους που θα σκέφτονταν να συνεργαστούν μαζί τους –π.χ. ως χρηματοδότες.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου