Παρασκευή, 19 Δεκεμβρίου 2014

ΕΡΕΥΝΑ DELOITTE: Οι τρεις «πληγές» του φορολογικού συστήματος


«Χαμένοι στη μετάφραση» της πολυδαίδαλης φορολογικής νομοθεσίας είναι οι επιχειρηματίες, οι οποίοι θεωρούν ότι η φορολογική αβεβαιότητα στην Ελλάδα αποτελεί τη μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζουν στη δουλειά τους.

Η αβεβαιότητα προκαλείται από τις συχνές αλλαγές στη νομοθεσία αλλά και την ασάφεια, τις ελλιπείς οδηγίες, τις παλινδρομήσεις στις αποφάσεις και τις διευκρινιστικές εγκυκλίους της φορολογικής διοίκησης, όπως προκύπτει από την ευρωπαϊκή φορολογική έρευνα που πραγματοποίησε η εταιρεία Deloitte.

Στην έρευνα συμμετείχαν φορολογικά στελέχη από 814 εταιρείες από 29 χώρες της Ευρώπης, ανάμεσα στις οποίες συμπεριλαμβάνεται για πρώτη φορά και η Ελλάδα. Σύμφωνα με την έρευνα, η συντριπτική πλειοψηφία και συγκεκριμένα το 92,3% των Ελλήνων ερωτηθέντων θεωρεί ότι υπάρχει φορολογική αβεβαιότητα στη χώρα, χαρακτηρίζοντάς την ως τη μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζουν στη δουλειά τους οι επιχειρήσεις. Οι δύο κύριες αιτίες φορολογικής αβεβαιότητας είναι οι «ασαφείς, αντιφατικές ή ελλιπείς οδηγίες των φορολογικών αρχών» και δευτερεύοντος οι «συχνές αλλαγές στη νομοθεσία».

Τρίτοι σε σημαντικότητα έρχονται οι παράγοντες: αναδρομικές αλλαγές στη νομοθεσία, ασαφές ή αδύναμο ρυθμιστικό σύστημα για ατομικές λύσεις και μακρά διάρκεια στις φορολογικές διαμάχες. Αντίστοιχα, για τους Ευρωπαίους, οι «συχνές αλλαγές στη νομοθεσία» θεωρούνται ως η κύρια αιτία φορολογικής αβεβαιότητας.

Επίσης, η πλειοψηφία των Ελλήνων ερωτηθέντων (84,6%) απάντησε ότι η περισσότερη βεβαιότητα για το μέλλον του φορολογικού συστήματος έχει το μεγαλύτερο θετικό αντίκτυπο στην εμπορική ανταγωνιστικότητα της χώρας.

Σύμφωνη σε αυτό βρίσκεται και η Ευρώπη με ποσοστό 46,1%. Ακολουθούν η «απλοποίηση του φορολογικού συστήματος» στη δεύτερη θέση με ποσοστό 61,5% και οι παράγοντες «προβλέψιμη και συνεργάσιμη φορολογική αρχή», και «βελτιωμένα φορολογικά κίνητρα».

Σχολιάζοντας την έρευνα η επικεφαλής του φορολογικού τμήματος της Deloitte Ελλάδος Μ. Τρακάδη σημειώνει ότι: «Ο καινούργιος φορολογικός νόμος χαρακτηρίζεται από απλότητα και είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Ωστόσο, το γεγονός ότι δεν υπάρχουν σαφείς οδηγίες και διευκρινίσεις σε αρκετά σημαντικά σημεία του, δημιουργεί ανησυχία στα στελέχη. Τα φορολογικά τμήματα των εταιρειών επιθυμούν σταθερή φορολογική νομοθεσία, καθώς πιστεύουν ότι αυτός είναι ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες που συμβάλλουν στην εμπορική ανταγωνιστικότητα της Ελλάδας ». Η πανευρωπαϊκή έρευνα της Deloitte έδειξε ότι:

• Η Ολλανδία και τη Βρετανία ξεχώρισαν ανάμεσα στις μεγάλες οικονομίες της Ευρώπης ως οι πιο ευνοϊκές από φορολογική άποψη.

• Από τις επτά μεγάλες ευρωπαϊκές οικονομίες, η Ιταλία ξεχώρισε ως η λιγότερο ευνοϊκή από φορολογικής άποψης, ακολουθούμενη από τη Γαλλία και τη Ρωσία.

• Η σταθερότητα και η απλότητα είναι οι σημαντικότεροι παράγοντες που καθιστούν το φορολογικό σύστημα μιας χώρας ευνοϊκό.

• Τα στελέχη των φορολογικών τμημάτων θεωρούν ότι η επίτευξη χαμηλού πραγματικού φορολογικού συντελεστή δεν είναι ο πρωταρχικός παράγοντας επιτυχίας για την επιχείρησή τους. Σημαντικότερο θεωρούν την πλήρη φορολογική συμμόρφωση της εταιρείας και τη σύμπλευση των φορολογικών τμημάτων με τη Διοίκηση και τη στρατηγική της εταιρείας.

Τι λένε οι επιχειρηματίες για το φορολογικό σύστημα στην Ελλάδα

92,3% Υπάρχει φορολογική αβεβαιότητα

84,6% Ασαφείς, αντιφατικές ή ελλιπείς οδηγίες των φορολογικών αρχών

76,9% Συχνές αλλαγές στη νομοθεσία

Οι φορολογικές αρχές στην Ελλάδα εστιάζουν τους ελέγχους στους εξής τομείς:
  • Εταιρικός φόρος εισοδήματος (76,9%)
  • Φόρος ακίνητης περιουσίας (23,1%)
  • ΦΠΑ (61,5%)
  • Φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων (30,8%).
  • Ενδοομιλικές συναλλαγές και διεθνής φορολογία (38,5%)Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου