Τρίτη, 2 Δεκεμβρίου 2014

Πρόγραμμα Επικαιροποίησης γνώσεων αποφοίτων ΑΕΙ στον τουρισμό


Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου σε συνεργασία με το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας υλοποιεί στο πρόγραμμα «Επικαιροποίηση γνώσεων αποφοίτων ΑΕΙ στην οργάνωση, διοίκηση τουριστικών επιχειρήσεων και στην προώθηση τουριστικών προορισμών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

Διάρκεια – Δικαίωμα Συμμετοχής

Το πρόγραμμα δομείται σε 16 διδακτικές ενότητες, συνολικής διάρκειας 150 ωρών. Στους συμμετέχοντες θα χορηγηθεί Πιστοποιητικό Συμμετοχής. Το πρόγραμμα επιμόρφωσης παρέχεται δωρεάν. Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα επιμόρφωσης έχουν απόφοιτοι Πανεπιστημίου ή ΑΤΕΙ, ή κάτοχοι ισότιμου πτυχίου της αλλοδαπής.


Αιτήσεις

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν σχετική ηλεκτρονική αίτηση, συνοδευόμενη από το βιογραφικό τους σημείωμα, στην ηλεκτρονική σελίδα του προγράμματος http://tourism-pega.aegean.gr. Οι αιτήσεις υποψηφιοτήτων θα πρέπει να έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά το αργότερο έως την 09/12/2014.


Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κ. Ανδριώτη Δέσποινα, Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 18:00 – 20:00 (τηλ. 22710-35025, e-mail: tourism-pega@aegean.gr) ή στον επιστημονικό υπεύθυνο του προγράμματος Δρ. Θεόδωρο Σταυρινούδη, (email: tsta@aegean.gr).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου