Τετάρτη, 6 Ιουνίου 2018

Νέες θέσεις μονίμων αξιωματικών στην Πολεμική Αεροπορία

Δημοσιεύτηκε το προσχέδιο της προκήρυξης του υπουργείου Εθνικής Άμυνας για την πρόσληψη μονίμων αξιωματικών στην Πολεμική Αεροπορία.

Στο ΦΕΚ- που δημοσιεύτηκε την 1η Ιουνίου- αναφέρονται οι βασικοί άξονες της προκήρυξης, που περιλαμβάνει γραπτές εξετάσεις για την επιλογή του νέου προσωπικού. 

Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν πτυχιούχοι ΑΕΙ οποιουδήποτε πτυχίου, ηλικίας έως 28 ετών. Επιπλέον οι άνδρες πρέπει να έχουν ανάστημα τουλάχιστον 1,70 μ. ενώ οι γυναίκες κατ ελάχιστο 1,60 μ.

Η επιλογή των διοριστέων θα προκύψει από το βαθμό της γραπτής εξέτασης με την προσμέτρηση συγκεκριμένων κριτηρίων, όπως η γνώση ξένων γλωσσών και χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, καθώς επίσης η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών. Όπως αναφέρεται ο τελικός πίνακας διοριστέων θα καταρτιστεί με την συνδρομή ψυχοτεχνικών και αθλητικών δοκιμασιών.

Η διαδικασία προβλέπει, την έκδοση προκήρυξης, τον καθορισμό της εξεταστέας ύλης αλλά και των χώρων διεξαγωγής των σταδίων επιλογής, και φυσικά την δυνατότητα υποβολής αιτιολογημένων ενστάσεων.

Δείτε το ΦΕΚ (ΦΕΚ 1974, τεύχος Β΄ 1/6/2018)
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου