Σάββατο, 26 Μαΐου 2018

Διαγωνισμός Επιχειρηματικότητας για τους Νέους Πολίτες

Οι νέοι άνθρωποι ηλικίας 15 έως 35 ετών από όλο τον κόσμο με μια καινοτόμα ιδέα για δημιουργία επιχείρησης, η οποία θα συνεισφέρει στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (“Sustainable Development Goals”) παρακαλούνται να υποβάλουν τις καλύτερες ιδέες και τα προγράμματά τους.

Οι υποβολές των προτάσεων θα πρέπει να ενσωματωθούν σε μια από τις ακόλουθες δύο κατηγορίες:
Κατηγορία Καλύτερης Ιδέας (“Best Idea Category”): καινοτόμες ιδέες και σχέδια, τα οποία θα εφαρμοστούν.

Κατηγορία Καλύτερων Προγραμμάτων (“Best Projects Category”): ήδη υπάρχουσες επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν επιδείξει έργο με κοινωνικό αντίκτυπο.

Οι 10 καταχωρισμένες προτάσεις, οι οποίες θα συγκεντρώσουν τις περισσότερες ψήφους του κοινού σε κάθε μία από τις δύο κατηγορίες θα εκληφθούν ως φιναλίστ/επικρατέστερες συμμετοχές. Οι φιναλίστ/επικρατέστεροι συμμετέχοντες θα πρέπει να υποβάλουν ένα βίντεο (με διάρκεια το ανώτατο 3 λεπτά) της ιδέας/ του προγράμματός τους. Μια επιτροπή κριτών θα κάνει την τελική επιλογή των τριών νικητών ανάμεσα στους φιναλίστ/επικρατέστερους συμμετέχοντες (πρώτο βραβείο, δεύτερο βραβείο και τρίτο βραβείο) σε κάθε κατηγορία.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των συμμετοχών είναι στις 31 Ιουλίου 2018.

Η καταληκτική ημερομηνία για να υποβάλετε ηλεκτρονικά τις ψήφους προτίμησής σας και τα σχόλιά σας είναι στις 15 Αυγούστου 2018.

Aναλυτικότερα:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου