Τετάρτη, 13 Δεκεμβρίου 2017

Ενισχύσεις για το οικοσύστημα της ΚΑΛΟ

Η πρώτη καταγραφή των πραγματικών δεδομένων των φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ) στη χώρα μας, την οποία έκανε η Ειδική Γραμματεία ΚΑΛΟ του υπουργείου Εργασίας και περιλήφθηκε στην Ετήσια Εκθεση 2017, χαρτογράφησε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του τομέα και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει κατά κλάδο και γεωγραφική περιφέρεια.

Στη βάση αυτών των ευρημάτων και των πραγματικών αναγκών στο πεδίο εκπονήθηκε το Σχέδιο Δράσης για την Ανάπτυξη του Οικοσυστήματος της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας 2017-2023, το οποίο προβλέπει τη διάθεση περισσότερων από 161 εκατ. ευρώ σε αυτό το διάστημα από τα ΕΣΠΑ, τα οποία θα κατανεμηθούν κατά 30% σε δράσεις υποστήριξης, κατά 40% σε άμεσες επιχορηγήσεις και το υπόλοιπο 30% για χρηματοδοτικά εργαλεία.

Υποστήριξη 

Προβλέπεται χρηματοδότηση για υποστηρικτικές υπηρεσίες στην ίδρυση νέων και ανάπτυξη υφιστάμενων φορέων ΚΑΛΟ με τη δημιουργία φορέων ΚΑΛΟ υποστήριξης που θα παρέχουν ενημέρωση και συμβουλευτική και θα λειτουργήσουν σε τρία βήματα:

α) Στο πρώτο βήμα θα ενημερώσουν το κοινό σχετικά με το τι είναι η ΚΑΛΟ έτσι ώστε η τοπική κοινωνία να συνειδητοποιήσει ότι η δημιουργία και η μεγέθυνση των κοινωνικών επιχειρήσεων είναι προς όφελός της μέσω του κοινωνικού αντίκτυπου.

β) Σε δεύτερο επίπεδο θα στηρίξουν υποψήφιες ομάδες κοινωνικών επιχειρηματιών να μετουσιώσουν τις ιδέες τους σε επιχειρηματικό σχέδιο με συγκεκριμένους στόχους και προϋπολογισμούς και στην ίδρυση του φορέα τους.

γ) Οταν πλέον συσταθεί η κοινωνική επιχείρηση, θα προσφέρουν βασικές υποστηρικτικές υπηρεσίες που χρειάζεται κάποιος όταν ξεκινά, από λογιστικά και μάρκετινγκ έως προώθηση εξαγωγών.

Αμεσες επιχορηγήσεις

Θα διατεθούν συνολικά 64,73 εκατ. έως το 2023, θα ξεκινήσουν από το 2018 και θα δοθούν σε:

α) Νεοσυσταθέντες φορείς ΚΑΛΟ, για τους οποίους οι επιχορηγήσεις θα αφορούν την παροχή ενός αρχικού κεφαλαίου -που θα τις βοηθήσει να λειτουργήσουν στα πρώτα τους βήματα- και θα είναι κλιμακούμενες ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε επιχείρησης.

β) Υφιστάμενους φορείς, για δράσεις ανάπτυξης που αποσκοπούν στη βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας, στην ενίσχυση της βιωσιμότητας και της ανταγωνιστικότητάς τους, στη μεγέθυνση της κοινωνικής ωφέλειας που δημιουργούν και στην ενίσχυση της απασχόλησης μέσω της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας. Στο πλαίσιο της δράσης ενισχύονται επιχειρηματικά σχέδια επιχορηγούμενου προϋπολογισμού από 10.000 ευρώ έως 150.000 ευρώ για την κάλυψη ισόποσων επιλέξιμων δαπανών με κλιμακούμενο ποσοστό χρηματοδότησης.

Χρηματοδοτικά εργαλεία 

Θα διατεθούν 48,55 εκατ. ευρώ για να χρηματοδοτηθεί η περαιτέρω ανάπτυξη των φορέων ΚΑΛΟ με την πρόσβαση σε μικροπιστώσεις, εγγυήσεις μεγαλύτερων δανείων και εγγυητικές επιστολές για συμμετοχή σε δημόσιους διαγωνισμούς. Σύμφωνα με τον προϋπολογισμό, εντός του 2018 προβλέπεται η σύσταση Ταμείου Ενίσχυσης ΚΑΛΟ με διαθέσιμο αρχικό κεφάλαιο 25 εκατ. ευρώ, το οποίο θα ξεκινήσει με 10 εκατ. ευρώ για δράσεις μικροπιστώσεων.Εντός του 2017 η προκήρυξη για τους Φορείς ΚΑΛΟ - Κέντρα Στήριξης

Για τις δράσεις υποστήριξης έχουν προβλεφθεί κονδύλια συνολικού ύψους 48,5 εκατ. ευρώ. Μέχρι τα τέλη του έτους προβλέπεται η προκήρυξη των πρώτων δράσεων για τη δημιουργία Φορέων ΚΑΛΟ - Κέντρων Στήριξης.

Σε αυτή την πρώτη φάση προβλέπεται χρηματοδότηση περίπου 11,2 εκατ. ευρώ για τους επόμενους 18 μήνες για τη λειτουργία έως και 140 φορέων που θα παρέχουν ενημέρωση και συμβουλευτική στο σύνολο της επικράτειας.

Βασική επιδίωξη του υπουργείου Εργασίας είναι οι φορείς στήριξης που θα ενισχυθούν να μην είναι ιδιωτικές επιχειρήσεις συμβουλευτικής αλλά φορείς ΚΑΛΟ έτσι ώστε το σύστημα να είναι αλληλοϋποστηριζόμενο από τα κάτω.

Οπως απάντησε ο ειδικός γραμματέας Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, Αντώνης Βόρλοου, σε σχετική ερώτηση στη διάρκεια της 1ης Εκθεσης Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, που διοργάνωσε το υπουργείο Εργασίας, κέντρο στήριξης θα μπορεί να είναι και ένας υφιστάμενος φορέας ΚΑΛΟ που δραστηριοποιείται σε άλλον τομέα και εντάσσει στο καταστατικό του και την παροχή υπηρεσιών ενημέρωσης και συμβουλευτικής.

«Εισάγουμε έναν καινοτόμο μηχανισμό γιατί για πρώτη φορά χρησιμοποιούμε το ίδιο το οικοσύστημα, τους ίδιους τους φορείς ΚΑΛΟ να υποστηρίξουν άλλους φορείς ΚΑΛΟ με την εμπειρία τους και τη γνώση του πεδίου», δήλωσε ο κ. Βόρλοου εξηγώντας πως σκοπός της Ειδικής Γραμματείας είναι να εκπαιδεύσει τους φορείς στήριξης και να προσφέρει ειδικά εργαλεία ώστε να μπορούν να παρέχουν αυτές τις υπηρεσίες.

Σύμφωνα δε με το Σχέδιο Δράσης, «θα δίνεται η δυνατότητα στους φορείς ΚΑΛΟ - Κέντρα Στήριξης να λαμβάνουν υπηρεσίες (insourcing) από άλλους φορείς ή/και φυσικά πρόσωπα παροχής υπηρεσιών κλασικής επιχειρηματικής συμβουλευτικής ή/και φορείς ΚΑΛΟ».

Σε μια επόμενη φάση προβλέπεται -μέσα από δικτύωση, σύμπραξη και συνένωση αυτών των φορέων- η δημιουργία Ενώσεων ΚΑΛΟ - Κέντρων Στήριξης σε περιφερειακό επίπεδο, που θα προσφέρουν υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας, όπως υπηρεσίες θερμοκοιτίδας, διαμόρφωση κατευθύνσεων παραγωγικής στόχευσης, ενημέρωση των υπηρεσιών του δημοσίου τομέα κ.λπ.

Για τη λειτουργία αυτών των Ενώσεων προβλέπεται ένα πρώτο κονδύλι περίπου 17,5 εκατ. ευρώ έως το 2019, ενώ από το 2020 η χρηματοδότησή τους περνά στις Περιφέρειες και διαμορφώνεται στο ποσό των 19,8 εκατ. ευρώ για το διάστημα 2020-2022.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου