Κυριακή, 6 Αυγούστου 2017

Έναρξη λειτουργίας των επιχειρήσεων παραγωγής & εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού καλλιεργούμενων φυτικών ειδών


Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Τεύχος Β 2679/31-07-2017 Κοινή Υπουργική Απόφαση με την οποία καθορίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία έναρξης λειτουργίας των επιχειρήσεων παραγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού καλλιεργούμενων φυτικών ειδών, καθώς και των επιχειρήσεων εμπορίας του υλικού αυτού.

Αναλυτικότερα:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου