Δευτέρα, 6 Μαρτίου 2017

Στον κλάδο της εστίασης με franchising επένδυσαν οι Έλληνες το 2013-2016


Επενδύσεις συνολικού ύψους 90 εκατ. ευρώ έγιναν στον κλάδο της εστίασης και στην αγορά των τροφίμων με τη διαδικασία του franchising την τριετία 2013- 2016, επενδύοντας σε επώνυμες αλυσίδες. Πρόκειται για 700 νέες συμβάσεις, οι οποίες να σημειωθεί έγιναν την περίοδο της οικονομικής κρίσης.
Σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποιήθηκε από την ΚΕΜ στο πλαίσιο της 18ης Διεθνούς Έκθεσης ΚΕΜ Franchise, που πραγματοποιήθηκε στο Μεσογειακό Εκθεσιακό Κέντρο MEC Παιανίας από τις 18 Μαρτίου έως και τις 21 Μαρτίου 2016 οι κλάδοι που συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον των επενδυτών είναι η εστίαση και τα τρόφιμα και κατόπιν η παροχή υπηρεσιών.

Συγκεκριμένα, το μεγαλύτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει η κατηγορία «Εστίαση - Τρόφιμα» (34,21%), η οποία συνεχίζει να αποτελεί τον κύριο στόχο των επενδυτών. Ακολουθεί η «Παροχή Υπηρεσιών» (20,18%), η κατηγορία «Διάφορα» με 17,54% και η «Υγεία-Oμορφιά» (13,60%). Σημαντικά ποσοστά παρουσιάζουν οι κατηγορίες « Ένδυση – Υπόδηση- Αξεσουάρ με 8,77% , «Oικιακός Εξοπλισμός» με 2,19% και «Εκπαίδευση – Επιμόρφωση» με 3,51%, που ενώ αποτελεί μέρος της Παροχής Υπηρεσιών, συγκεντρώνει σημαντικό ποσοστό ενδιαφέροντος και αναλύεται ξεχωριστά.

Τι ποσά διαθέτουν οι επενδυτές του franchising

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα, ο κύριος όγκος των ερωτώμενων (77,23%) παρουσιάζει επενδυτική δυνατότητα ή πρόθεση επένδυσης έως 100.000 ευρώ. Το 13,86% είναι διατεθειμένο να επενδύσει έως 200.000 ευρώ, το 3,96% μεταξύ 201.000 ευρώ και 300.000 ευρώ, ενώ το 4,95% εμφανίζει επενδυτική δυνατότητα άνω των 301.000 ευρώ Όσον αφορά στις επενδύσεις ανά κατηγορία ενδιαφέροντος, διαπιστώνεται ότι υπάρχει ένα μεγάλο εύρος στον κλάδο της εστίασης.

Αν ληφθεί ως παράδειγμα η κατηγορία «Εστίαση –Τρόφιμα», παρατηρείτε ότι προσελκύει άτομα που προτίθενται να διαθέσουν έως 100.000 ευρώ σε ποσοστό 72,86% αλλά ταυτόχρονα την επιλέγουν ως κύριο πεδίο ενδιαφέροντος και άτομα που θέλουν να επενδύσουν ποσά άνω των 301.000 ευρώ με ποσοστό 5,71% αλλά και άτομα που επιθυμούν να διαθέσουν από 101.000 έως 200.000 ευρώ με ποσοστό 17,14% ενώ το 4,29% που την επιλέγουν ως επένδυση διαθέτουν από 201.00-300.000 ευρώ

Υψηλό το ενδιαφέρον για ένταξη στο δίκτυο franchise

Ακόμη, οι ερωτώμενοι στην πλειονότητά τους εκδήλωσαν ενδιαφέρον για ένταξη στο θεσμό της δικαιόχρησης (franchise) ως δικαιοδόχοι (Franchisee), σε ποσοστό 65,09%. Παράλληλα, σημαντικό ποσοστό (21,70%) δηλώνει την πρόθεσή του να λειτουργήσει ως Μaster Franchisor, εισάγοντας στην Ελλάδα κάποιο concept του εξωτερικού. Το 13,21% των ερωτηθέντων ενδιαφέρεται να αναπτύξει με την μέθοδο του franchise το δικό του concept, δηλαδή να γίνει Franchisor.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι από τους ερωτηθέντες που επιλέγουν την Εστίαση το 66,67% ενδιαφέρονται ως Franchisee, το 20,51% ως Franchisor και το 12,82% ως Master Franchisor. Όσον αφορά τον κλάδο της «Εκπαίδευσης- Επιμόρφωσης» παρατηρούμε ότι η συντριπτική πλειοψηφία (83,33%) θα ήθελε να γίνει μέλος μιας ήδη υπάρχουσας αλυσίδας ενώ το 16,67% να αναπτύξει μία δικιά του. Την επένδυση στον «Οικιακό Εξοπλισμό» φαίνεται να επιλέγουν οι ερωτώμενοι θέλοντας να ενταχθούν στον θεσμό είτε ως Franchisee (37,50%), είτε ως Franchisor (25%) ενώ σημαντικό ποσοστό (37,50%) θα ήθελε να αναπτύξει ένα διεθνές concept αυτής της κατηγορίας.

Οι επιχειρήσεις franchise εντάσσονται στο ΕΣΠΑ

Επιπλέον ώθηση στις επιχειρήσεις franchise δίνει η δυνατότητα ένταξής τους στο ΕΣΠΑ μέσω της δράσης «Αναβάθμιση εταιρειών franchising». Η πρόταση αφορά στην αναβάθμιση υφιστάμενων μικρομεσαίων επιχειρήσεων με οποιαδήποτε νομική μορφή που είναι ενταγμένες σε δίκτυα franchise. Η στήριξη των επιχειρήσεων που είναι ήδη ενταγμένες σε δίκτυα θα επιφέρει σημαντικά και πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα στην ελληνική οικονομία καθώς το franchising εμφανίζει ιδιαίτερη δυναμική σε διεθνές και εθνικό επίπεδο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομίας, στην Ελλάδα το 2015 δραστηριοποιούνταν 479 αλυσίδες franchising με 17.098 εγκαταστάσεις/καταστήματα και περισσότερους από 100.000 εργαζόμενους σε διαφορετικούς οικονομικούς κλάδους με έμφαση στο εμπόριο τροφίμων και την παροχή υπηρεσιών οργανωμένης εστίασης.Το franchising παραμένει ένας σταθερός πυλώνας ανάπτυξης για τη χώρα και εξακολουθεί να προσελκύει το ενδιαφέρον νέων επιχειρηματιών που θέλουν να επενδύσουν ανοίγοντας τη δική τους επιχείρηση.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου