Κυριακή, 30 Οκτωβρίου 2016

Θερμοκοιτίδα Κοινωνικών Επιχειρήσεων από το Solidarity Mission


Το καινοτόμο πρόγραμμα Incubator απευθύνεται σε τελειόφοιτους ή απόφοιτους Πανεπιστημίων και Τεχνικών Σχολών που επιθυμούν να επιλύσουν κοινωνικά και περιβαλλοντικά θέματα μέσω βιώσιμων επιχειρηματικών λύσεων.

Παρέχει εκπαιδευτικές, υποστηρικτικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες επιχειρηματικότητας, απαραίτητες για το σχεδιασμό και την ίδρυση νέων κοινωνικών επιχειρήσεων. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα καλύπτει πλήρως όλα τα θέματα της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, ενώ δίνεται έμφαση στην ανάπτυξη προσωπικών δεξιοτήτων και στην ανάπτυξη της ομαδικότητας μεταξύ των μελών της κοινωνικής επιχείρησης.

Η εμπειρία στον κλάδο της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, έχει δείξει ότι η συνεργασία, η ομαδικότητα και η αποτελεσματική επικοινωνία είναι ζωτικής σημασίας παράγοντες της επιτυχίας των κοινωνικών επιχειρήσεων. Για αυτό εφαρμόζουμε καινοτόμες μεθόδους ενδυνάμωσης, όπως coaching & mentoring, και χρησιμοποιούμε σύγχρονα εργαλεία ολιστικής προσέγγισης, όπως το transformation game και η συστημική αναπαράσταση.

Το πρόγραμμα έχει ως στόχο την υποστήριξη των νέων που επιθυμούν να επιχειρήσουν κοινωνικά και οι υπηρεσίες του παρέχονται δωρεάν. Οι συμμετέχοντες θα ενταχθούν στο πρόγραμμα και θα έχουν υποστήριξη προκειμένου να υλοποιήσουν την επιχειρηματική τους ιδέα μετά από αξιολόγηση των αιτήσεων & προσωπική συνέντευξη.

Kαταληκτική ημερομηνία: 08-11-2016

Περισσότερες πληροφορίες:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου