Κυριακή, 18 Σεπτεμβρίου 2016

98 εισακτέοι στη Σχολή Δικαστικών Λειτουργών


Διαγωνισμό για την εισαγωγή 98 σπουδαστών στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών προκήρυξε το υπουργείο Δικαιοσύνης. 

Ο αριθμός των εισακτέων κατανέμεται ανά κατεύθυνση, ως εξής:

• Διοικητική Δικαιοσύνη: 14 θέσεις παρέδρων πρωτοδικείου τακτικών διοικητικών δικαστηρίων.

• Πολιτική και Ποινική Δικαιοσύνη: 61 θέσεις παρέδρων πρωτοδικείου.

• Εισαγγελείς: 23 θέσεις παρέδρων εισαγγελίας.

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί υποψήφιοι ηλικίας 28-45 ετών, που έχουν την ιδιότητα του Ειρηνοδίκη, ή έχουν ή είχαν διετή άσκηση δικηγορίας, ή είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος νομικού τμήματος, με μονοετή άσκηση δικηγορίας, ή είναι δικαστικοί υπάλληλοι με πτυχίο νομικού τμήματος, νομικής σχολής και πενταετή υπηρεσία στη θέση αυτή.

Ο διαγωνισμός

Ο εισαγωγικός διαγωνισμός περιλαμβάνει δύο στάδια, προκριματικό και τελικό. Κατά το προκριματικό στάδιο, οι υποψήφιοι εξετάζονται γραπτά, για μεν την κατεύθυνση της Διοικητικής Δικαιοσύνης σε θέματα γενικής παιδείας, συνταγματικού δικαίου, γενικού διοικητικού δικαίου και δικαίου διοικητικών διαφορών και δημοσιονομικού δικαίου, για δε την κατεύθυνση της Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης και των Εισαγγελέων σε θέματα γενικής παιδείας, αστικού δικαίου, εμπορικού δικαίου και πολιτικής δικονομίας και ποινικού δικαίου και ποινικής δικονομίας.

Με την αίτηση οι υποψήφιοι δηλώνουν την κατεύθυνση στην οποία επιθυμούν να συμμετάσχουν. Επίσης δηλώνουν μία από τις τέσσερις ξένες γλώσσες (αγγλική, γαλλική, γερμανική και ιταλική), στην οποία επιθυμούν να εξεταστούν υποχρεωτικά, καθώς και μία έως δύο από τις παραπάνω ξένες γλώσσες, στις οποίες επιθυμούν, προαιρετικά, να εξεταστούν.

Το προκριματικό στάδιο των εξετάσεων θα διενεργηθεί στη Θεσσαλονίκη τον Οκτώβριο, ενώ το τελικό στάδιο θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα Νοέμβριο και Δεκέμβριο. Αιτήσεις υποβάλλονται έως και τις 30 Σεπτεμβρίου, στη γραμματεία της Σχολής ή στη γραμματεία οποιουδήποτε δικαστηρίου.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου