Πέμπτη, 21 Ιουλίου 2016

"Ιστορίης Επίσκεψις": Δωρεάν εκπαιδευτικό πρόγραμμα για Φιλόλογους από το Πανεπιστήμιο Αθηνών


Με το Πρόγραμμα «Ιστορίης Επίσκεψις» το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών επιδιώκει, μέσω εποπτικών μαθημάτων πυκνής στόχευσης, να φέρει τους εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε επαφή με τους τρέχοντες προβληματισμούς και τις νέες κατευθύνσεις της, να καταδείξει την ιστορικότητα των εννοιών με βάση τις οποίες συζητούνται οι διαφορετικές ιστορικές περίοδοι και θεματολογίες, να συνεξετάσει την ελληνική ιστορία με την ιστορία όμορων ή μη λαών, να παρουσιάσει τις διαφορετικές μεθόδους που χρησιμοποιούν οι ιστορικοί στο έργο τους, να αναδείξει τις διαδρομές και τις κατασκευές της μνήμης, να εκθέσει τις πρακτικές της προφορικής ιστορίας.


Διάρκεια

To εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει διάρκεια 6 εβδομάδων (23/09/2016 έως 03/12/2016), και οι συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων (Ακαδημίας 50), Αμφιθέατρο «Α. Τρίτσης».

Αίτηση συμμετοχής

Αίτηση συμμετοχής στο Πρόγραμμα «Ιστορίης Επίσκεψις» δικαιούνται να υποβάλουν υποψήφιοι που υπηρετούν κατά την τρέχουσα περίοδο ως καθηγητές στη Δημόσια ή Ιδιωτική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, στην κατηγορία «ΠΕ02 Φιλολόγων».

Θεματικές ενότητες

Τα μαθήματα καλύπτουν ευρείες θεματικές ενότητες όπως:

– Ο αρχαίος κόσμος: Ανατολή – Ελλάδα – Ρώμη

– Ο Βυζαντινός κόσμος και οι γείτονές του

– Ο δυτικός κόσμος στους Μέσους και Νεότερους χρόνους

– Η Οθωμανική ιστορία: από το οθωμανικό εμιράτο στην προσπάθεια εκσυγχρονισμού μιας αυτοκρατορίας (14ος αι. ‐ αρχές 20ού αι.).

– Ο Νέος Ελληνισμός υπό τους Λατίνους και τους Οθωμανούς

– Η ελληνική ιστορία στον μακρό 19ο αιώνα: εθνικές στοχεύσεις, κοινωνικές ανατροπές και πολιτικοί θεσμοί

– Διασπορά, μετανάστευση, προσφυγιά: οι Οδύσσειες του Ελληνισμού (15ος‐20ός αι.)

– Ο ελληνικός 20ός αιώνας: ελπίδες και συγκρούσεις στην εποχή των άκρων

– Τομές και ωσμώσεις στην Παγκόσμια Ιστορία.

– Παράλληλα με την κεντρική ιστορική προβληματική, στα μαθήματα θα γίνει προσπάθεια να αναδειχθούν οι αισθητικές αναζητήσεις και τα κύρια χαρακτηριστικά των διαφόρων μορφών της τέχνης της κάθε εποχής.

Υποβολή Αιτήσεων

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης συμμετοχής: 17 Σεπτεμβρίου 2016.

Πληροφορίες

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου