Δευτέρα, 6 Ιουνίου 2016

Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας: 3 νέα μεταπτυχιακά για νομικούς


Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος ανακοίνωσε ότι τρία μεταπτυχιακά προγράμματα του κλάδου της νομικής, τα οποία προσφέρονται σε μορφή πλήρους (full time) και μερικής φοίτησης (part time): 

LL.M. in Trasnational & European Commercial Law Mediation, Arbitraion & Energy Law 

Διεθνικό και Ευρωπαϊκό Εμπορικό Δίκαιο και Εναλλακτικοί Τρόποι Επίλυσης των διαφορών (Διαιτησία και Διαμεσολάβηση), Ενεργειακό Δίκαιο. 

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε απόφοιτους Νομικών, Πολιτικών και Οικονομικών Τμημάτων και Σχολών. 

MSc in Energy Law, Business, Regulation and Policy 

Δίκαιο της Ενέργειας, Επιχειρήσεις, Ρυθμιστική και Ενεργειακή Πολιτική. Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε πτυχιούχους Τμημάτων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και σε πτυχιούχους Τμημάτων των Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου. 

MA In Art, Law & Economy 

Τέχνη, Δίκαιο και Οικονομία 

Το πρόγραμμα απευθύνεται στους απόφοιτους Νομικών, Πολιτικών και Οικονομικών Τμημάτων και Σχολών, Ιστορίας της Τέχνης, Φιλοσοφικών Σχολών. 

Τα μαθήματα ξεκινούν τον Οκτώβριο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου