Κυριακή, 24 Απριλίου 2016

900 προσλήψεις γεωπόνων και εργατοτεχνιτών για το πρόγραμμα δακοκτονίας 2016


Εννιακόσιες προσλήψεις Γεωπόνων και Εργατοτεχνιτών θα πραγματοποιήσει το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, για το πρόγραμμα δακοκτονίας 2016.

Οι προσλήψεις θα ολοκληρωθούν μέσα στον Μάιο από τις εκάστοτε Αγροτικές Διευθύνσεις των Περιφερειών, καθώς η εφαρμογή των πρώτων ψεκασμών θα υλοποιηθεί μεταξύ 10 και 15 Ιουνίου και κατά συνέπεια πριν από αυτή την ημερομηνία θα πρέπει να αναρτηθούν παγίδες για τον έλεγχο του δακοπληθυσμού.

Το νέο προσωπικό θα απασχοληθεί με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, στις ειδικότητες:

• ΠΕ ή ΤΕ Τομεάρχες Δακοκτονίας (Γεωπόνοι ή Τεχνολόγοι Γεωπονίας) 150 θέσεις για 5,5 μήνες

• ΥΕ Εργατοτεχνίτες 302 θέσεις (έως 34 ημερομίσθια ανά άτομο, για χρονικό διάστημα 6,5 μηνών)

• ΥΕ Εργατοτεχνίτες 448 θέσεις (έως 60 ημερομίσθια ανά άτομο για χρονικό διάστημα 6,5 μηνών).

1 σχόλιο: