Παρασκευή, 11 Μαρτίου 2016

Δωρεάν εξ αποστάσεως εκπαιδευτικό πρόγραμμα στη διδασκαλία των γλωσσικών μαθημάτων


Η Ομάδα Ηλεκτρονικής Μάθησης του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου έχει σχεδιάσει και πρόκειται να προσφέρει ένα ανοιχτό εκπαιδευτικό πρόγραμμα από απόσταση (e-learning) με τίτλο «Διαδικτυακά εκπαιδευτικά εργαλεία στη διδασκαλία των γλωσσικών μαθημάτων».

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται σε φιλολόγους που υπηρετούν σε σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Στοχεύει στην ενίσχυση των τεχνολογικών και παιδαγωγικών δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες για την ένταξη εργαλείων ΤΠΕ στην καθημερινή εκπαιδευτική πρακτική.

Διάρκεια Προγράμματος

Το πρόγραμμα είναι διάρκειας επτά (7) εβδομάδων και προγραμματίζεται να λειτουργήσει από τις 21-3-2016 μέχρι τις 15-5-2016.

Θεματικές Ενότητες

Οι θεματικές ενότητες που περιλαμβάνει είναι οι εξής
  • Θεωρητικό πλαίσιο και παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ
  • Διαδικτυακά εργαλεία δημιουργίας χρονογραμμής
  • Εννοιολογική χαρτογράφηση
  • Διαδικτυακά εργαλεία συνεργατικής γραφής
  • Ψηφιακός πίνακας ανακοινώσεων
  • Η ψηφιακή αφήγηση στην εκπαίδευση
  • Αναστοχασμός και συμπεράσματα

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ’ Αθήνας είναι μεταξύ αυτών που έχουν επιλεγεί για την υλοποίηση του προγράμματος, το οποίο είναι ανοικτό και προσφέρεται δωρεάν. Όλοι οι συμμετέχοντες (διδάσκοντες και εκπαιδευτικοί) θα διαθέσουν το χρόνο τους σε εθελοντική βάση. Οι εκπαιδευτικοί καλούνται να παρακολουθήσουν το μάθημα από απόσταση αλλά σε συνεχή-συστηματική βάση. Βεβαίωση επιτυχούς φοίτησης από το Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, θα λάβουν οι εκπαιδευτικοί που θα συμμετέχουν ενεργά και θα υλοποιήσουν το 80% των μαθησιακών δραστηριοτήτων που θα ανατεθούν.

Υποβολή Αιτήσεων

Η αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα θα πρέπει να υποβληθεί ατομικά από κάθε εκπαιδευτικό, μέχρι τις 17 Μαρτίου 2016, στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://goo.gl/U7QNaw.

Πληροφορίες

Για κάθε ερώτηση ή διευκρίνιση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον κ. Νικόλαο Κούκη, καθηγητή Φιλόλογο, υποψήφιο διδάκτορα του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής (email: nkoukis@uop.gr ).Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου