Τετάρτη, 3 Φεβρουαρίου 2016

Νέο πρόγραμμα υποστήριξης νέων ανέργων και αποφοίτων στη δημιουργία κοινωνικών επιχειρήσεων


Η Θερμοκοιτίδα Κοινωνικών Επιχειρήσεων, απευθύνεται σε ανέργους, ηλικίας 18 έως 40 ετών, οι οποίοι επιθυμούν να ιδρύσουν κοινωνικές επιχειρήσεις, που δίνουν λύση σε κάποιο κοινωνικό πρόβλημα.

Σκοπός

Σκοπός του προγράμματος είναι η συμβολή στη μείωση της νεανικής ανεργίας και στην ανάπτυξη της κοινωνικής & αλληλέγγυας οικονομίας.

Η θερμοκοιτίδα παρέχει υποστηρικτικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες επιχειρηματικότητας, απαραίτητες για το σχεδιασμό και την ίδρυση νέων κοινωνικών επιχειρήσεων. Εκτός από την υποστήριξη σε θέματα επιχειρηματικότητας, δίνουμε έμφαση στην ανάπτυξη προσωπικών δεξιοτήτων και στην ανάπτυξη της ομαδικότητας μεταξύ των μελών της κοινωνικής επιχείρησης. Πιστεύουμε ότι η συνεργασία και η αποτελεσματική επικοινωνία είναι ζωτικής σημασίας παράγοντες της επιτυχίας των κοινωνικών επιχειρήσεων. Για αυτό εφαρμόζουμε καινοτόμες μεθόδους ανάπτυξης, όπως coaching & mentoring, και χρησιμοποιούμε σύγχρονα εργαλεία ολιστικής προσέγγισης, όπως το transformation game και η συστημική ομαδική αναπαράσταση.

Διάρκεια

Ο κύκλος του προγράμματος έχει διάρκεια 5 μήνες με έναρξη το Φεβρουάριο 2016.

Πληροφορίες

Περισσότερες πληροφορίες στο σχετικό αρχείο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου