Πέμπτη, 18 Φεβρουαρίου 2016

1η Απριλίου, Τεχνόπολη: 1st Energy Tech Forum

Το 1st Energy Tech Forum αποβλέπει στο να καταστεί ένα ανοικτό τεχνολογικό "βήμα", όπου οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν στο ευρύ αλλά και σε ένα πλέον εξειδικευμένο κοινό, ενεργειακές τεχνολογίες, τεχνικές, πρoϊόντα, συστήματα και διαδικασίες που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών.

Το 1st Energy Tech Forum, την πρώτη ανοικτή συνάντηση για τις Ενεργειακές Τεχνολογίες και την Καινοτομία, διοργανώνει την 1η Απριλίου 2016 στην "Τεχνόπολις" του Δήμου Αθηναίων, το ελληνικό ενεργειακό portal energia.gr, υπό την αιγίδα και με τη συνεργασία του Ινστιτούτου Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (IENE). Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, νέες ενεργειακές τεχνολογίες, καινοτόμα προϊόντα και εφαρμογές, καθώς και πρωτότυπες ιδέες που αναπτύσσονται σήμερα στη χώρα μας στη βιομηχανία, στις επιχειρήσεις, στα ΑΕΙ και τα ερευνητικά κέντρα θα παρουσιαστούν σε ένα ευρύτερο κοινό.

Με στόχο την προώθηση της εγχώριας παραγωγής ενεργειακών τεχνολογιών και την ενίσχυση των εξαγωγικών προοπτικών τους, το 1st Energy Tech Forum φιλοδοξεί να δώσει την ευκαιρία σε ερευνητικές ομάδες από ΑΕΙ, ερευνητικά κέντρα και επιχειρήσεις, start-ups και κοινοπραξίες που αναπτύσσουν ενεργειακά προϊόντα και υπηρεσίες, αλλά και συμμετέχουν σε ερευνητικά προγράμματα, να παρουσιάσουν το έργο τους.

Eπίσης, στη συνάντηση θα συμμετάσχουν ανεξάρτητοι επαγγελματίες του ενεργειακού τομέα (energy professionals), ερευνητές και ερευνητικά κέντρα από τον επιχειρηματικό και ακαδημαϊκό χώρο, με στόχο να προβάλουν καινοτόμα ενεργειακά συστήματα, εφαρμογές και προϊόντα που έχουν αναπτύξει.

Το 1st Energy Tech Forum αποβλέπει στο να καταστεί ένα ανοικτό τεχνολογικό "βήμα", όπου οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν στο ευρύ αλλά και σε ένα πλέον εξειδικευμένο κοινό, ενεργειακές τεχνολογίες, τεχνικές, πρoϊόντα, συστήματα και διαδικασίες που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών.

Στο πλαίσιο του 1st Energy Tech Forum, το energia.gr απευθύνει πρόσκληση σε κάθε ενδιαφερόμενο ερευνητή ή μελετητή του ενεργειακού τομέα που επιθυμεί να παρουσιάσει εργασία με καινοτομικό περιεχόμενο, να αποστείλει περίληψη (abstract) μέχρι 300 λέξεις προκειμένου να αξιολογηθεί από την επιστημονική επιτροπή του Forum. Το κείμενο της περίληψης πρέπει να είναι γραμμένο στα Ελληνικά και Αγγλικά, ενώ θα πρέπει να αναφέρεται ο τίτλος της εργασίας στα Ελληνικά και Αγγλικά, το όνομα ή ονόματα των συγγραφέων, ο πλήρης τίτλος του (affiliation), ταχυδρομική διεύθυνση, e-mail και τηλέφωνο. Οι περιλήψεις θα πρέπει να αποσταλούν υπόψιν του κ. Κ.Ν. Σταμπολή στο info@editcom.gr το αργότερο μέχρι τις 19 Φεβρουαρίου 2016. Οι περιλήψεις θα αξιολογηθούν από την Επιστημονική Επιτροπή του Forum, η σύνθεση της οποίας θα ανακοινωθεί προσεχώς. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης θα ανακοινωθούν γραπτώς στους συγγραφείς το αργότερο μέχρι τις 10 Μαρτίου.

Δεδομένου ότι το 1st Energy Tech Forum έχει έναν αυστηρά τεχνολογικό προσανατολισμό, οι εργασίες που θα επιλεγούν να παρουσιαστούν θα πρέπει να αναφέρονται σε νέου τύπου προϊόντα, καινοτόμα συστήματα, πρωτοποριακές διαδικασίες/διεργασίες στην παραγωγή και στη διοίκηση/διαχείριση, στην συγκέντρωση και επεξεργασία δεδομένων, στο forecasting. Εργασίες που αναφέρονται σε άλλου είδους θέματα (όπως ενεργειακή στρατηγική, γεωπολιτική) ευρύτερου ενεργειακού ενδιαφέροντος δεν θα γίνουν αποδεκτές.

Οι βασικές θεματικές του 1st Energy Tech Forum περιλαμβάνουν τα εξής:
 • Ενεργειακή αποδοτικότητα με ιδιαίτερη αναφορά στα κτίρια
 • Νέα συστήματα και προϊόντα ΑΠΕ σε όλο το φάσμα εφαρμογών: Φωτοβολταϊκά, ηλιακά θερμικά, αιολική ενέργεια, βιομάζα, μικρά υδροηλεκτρικά, γεωθερμία, κυματική ενέργεια
 • Λογισμικά συστήματα για ενεργειακές εφαρμογές και διαχείριση ηλεκτρικών δικτύων
 • Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και διαχείριση εθνικών, περιφερειακών και τοπικών συστημάτων
 • Παραγωγή ηλεκτρισμού από συμβατές μονάδες, θερμικές και υδροηλεκτρικές
 • Smart grids and smart metering systems, αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας
 • Μετεωρολογικά συστήματα, forecasting models, μεταφορά και διαχείριση δεδομένων
 • Energy modeling και ενεργειακά data bases
 • Μεταφορές και εξοικονόμηση ενέργειας, αεριοκίνηση, ηλεκτρικά και υβριδικά αυτοκίνητα
 • LNG/CNG: Παραγωγή, μεταφορά, αποθήκευση και bunkering
 • Μεταφορά και αποθήκευση φυσικού αερίου
 • Παραγωγή και χρήση βιοκαυσίμων
 • Έρευνα και παραγωγή υδρογονανθράκων
 • Αποθήκευση, διύλιση, εμπειρία και διανομή πετρελαϊκών προϊόντων

Ένας από τους βασικούς σκοπούς του 1st Energy Tech Forum είναι να αποτελέσει μία πλατφόρμα για την συνάντηση των ερευνητικών ομάδων με ενδιαφερόμενους επενδυτές και επιχειρηματίες του χώρου, ώστε να διευκολυνθεί η προώθηση καινοτόμων τεχνολογιών και νέων ιδεών, συστημάτων και προϊόντων που μπορεί να έχουν εμπορική εφαρμογή. Προς διευκόλυνση αυτού του σκοπού, αμέσως μετά την ολοκλήρωση των εργασιών του Energy Forum θα οργανωθεί αρχικά ένα microsite, όπου θα αναρτηθούν όλες οι παρουσιάσεις, ενώ σε δεύτερη φάση θα δημιουργηθεί μία ειδική πλατφόρμα με θέμα τις ενεργειακές τεχνολογίες.


www.ekt.gr, με πληροφορίες από ΙΕΝΕ, energia.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου