Σάββατο, 23 Ιανουαρίου 2016

Εξι διαγωνισμοί για 1.194 προσλήψεις μονίμων


Αίτημα πρόσληψης 690 μόνιμων υπαλλήλων θα υποβάλει από μέρα σε μέρα το υπουργείο Δικαιοσύνης προς το ΑΣΕΠ, αφού προηγουμένως απέσπασε την έγκριση για την κίνηση των διαδικασιών από την επιτροπή της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006.

Ο διαγωνισμός του υπουργείου θα είναι ενιαίος, θα περιλαμβάνει και τις τρεις ειδικότητες (Γραμματέων, Πληροφορικής και Επιμελητών) και αναμένεται να εκδοθεί εντός του πρώτου τριμήνου.

Το νέο προσωπικό θα ενισχύσει τα δικαστήρια και τις εισαγγελίες όλης της χώρας και θα προσληφθεί με αντικειμενικά κριτήρια (μόρια), στις εξής ειδικότητες:
  • ΠΕ Γραμματέων Δικαστηρίων: 437 θέσεις
  • ΤΕ Γραμματέων Δικαστηρίων: 45 θέσεις
  • ΔΕ Γραμματέων Δικαστηρίων: 140 θέσεις
  • ΠΕ Πληροφορικής: 34 θέσεις
  • ΤΕ Πληροφορικής: 10 θέσεις και
  • ΥΕ Επιμελητών Δικαστηρίων: 24 θέσεις.

Δέκα από τις θέσεις που αφορούν Γραμματείς Δικαστηρίων θα καλυφθούν από επιτυχόντες παλαιότερου διαγωνισμού του ΑΣΕΠ (του 2009).

Τα κριτήρια
Ολοι οι υποψήφιοι των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ Γραμματέων, για να συμμετάσχουν στη διαγωνιστική διαδικασία πρέπει, εκτός των απαραίτητων τίτλων σπουδών, να έχουν τουλάχιστον καλή γνώση μίας ξένης γλώσσας, καθώς και πιστοποιημένη γνώση Η/Υ.

Για την ειδικότητα των δικαστικών γραμματέων ενδέχεται να υπάρξει γραπτή εξέταση για τους υποψήφιους/ες που έχουν τα απαραίτητα προσόντα, στα εξής μαθήματα: Λεκτικές Δεξιότητες και Κατανόηση Κειμένου, Εισαγωγή στο Δίκαιο και στους Πολιτικούς Θεσμούς (Β’ Λυκείου) και Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών και Κώδικας Δικαστικών Υπαλλήλων.

Για τον κλάδο ΠΕ και ΤΕ Πληροφορικής, οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν το απαραίτητο πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής, πολύ καλή γνώση μίας ξένης γλώσσας (Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής, Ιταλικής, Ισπανικής) και γνώση επεξεργασίας ελληνικών και ξενόγλωσσων κειμένων και πινάκων σε Η/Υ.

Τέλος για την πρόσληψη των 24 νέων υπαλλήλων στην ειδικότητα ΥΕ Επιμελητών Δικαστηρίων απαιτείται απολυτήριος τίτλος Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής, ενώ θα «μετρήσουν» αντικειμενικά κριτήρια (όπως βαθμός απολυτηρίου τίτλου σπουδών, πολυτεκνία, ανεργία κ.λπ.).

151 επιστήμονες πληροφορικής

Ετοιμη είναι η προκήρυξη 1Κ/2016 που αφορά την πρόσληψη 151 μονίμων επιστημόνων Πληροφορικής, σε υπηρεσίες του υπουργείου Δικαιοσύνης, σε άλλα υπουργεία και δημόσιους φορείς. Αρχικά η προκήρυξη είχε προγραμματιστεί για το τέλος του 2015, όμως τα προβλήματα που αντιμετώπισε το ΑΣΕΠ με τις προκηρύξεις της Υγείας, έφεραν πίσω το χρονοδιάγραμμα ανακοίνωσης του διαγωνισμού, που έχει προγραμματιστεί για το τέλος Ιανουαρίου.

Το ΑΣΕΠ επέλεξε να συγκεντρώσει σε μία ενιαία προκήρυξη όλες τις ανάγκες των φορέων του δημόσιου τομέα για τις συγκεκριμένες ειδικότητες. Πρόκειται να προσληφθούν 88 υπάλληλοι ειδικότητας ΠΕ Πληροφορικής (Επιστήμης των Υπολογιστών ή Μηχανικών Η/Υ) και 63 υπάλληλοι του κλάδου ΤΕ Πληροφορικής (ή Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων).

Η πλήρωση των θέσεων θα γίνει με τη διαδικασία πινάκων προτεραιότητας (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2190/94) από κατόχους ομωνύμου ή ταυτοσήμου κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίου ή διπλώματος ΑΕΙ/ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισοτίμου αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής. Παράλληλα οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν πολύ καλή γνώση μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας (Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής, Ιταλικής ή Ισπανικής), ενώ ειδικά για τις θέσεις ΠΕ απαιτείται η γνώση επεξεργασίας ελληνικών και ξενόγλωσσων κειμένων και πινάκων σε Η/Υ.

ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
90 φύλακες σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους

Διαγωνισμό για 90 μόνιμους υπαλλήλους στον κλάδο της φύλαξης μουσείων και αρχαιολογικών χώρων θα εκδώσει σύντομα το ΑΣΕΠ, για λογαριασμό του υπουργείου Πολιτισμού. Η πλημμελής τους φύλαξη και τα διάφορα περιστατικά που έχουν συμβεί τα τελευταία χρόνια ανάγκασαν το υπουργείο να καταθέσει αίτημα προς το ΑΣΕΠ για τακτικό εξειδικευμένο φυλακτικό προσωπικού, κάτι που ζητά επιτακτικά τόσο η ΠΕΥΦΑ όσο και ο Σύλλογος ΙΕΚ Σπουδαστών και Απόφοιτων της ειδικότητας Φύλακες Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων.

Οι νέοι Φύλακες/Νυχτοφύλακες θα ενισχύσουν πολιτιστικούς φορείς σε όλη την επικράτεια και κυρίως στους αρχαιολογικούς χώρους Ολυμπιείου-Κεραμεικού, τις Εφορείες Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας, Αρκαδίας και Ηλείας, καθώς και το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Υπενθυμίζεται πως για τη λειτουργία των αρχαιολογικών χώρων και των μουσείων με το διευρυμένο ωράριο της θερινής περιόδου θα προσληφθούν επίσης 1.343 εποχικοί φύλακες, ενώ τον Απρίλιο θα επαναπροκηρυχθούν 728 θέσεις φύλαξης αρχαιοτήτων μέσω του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας.

Προσόντα
Απαραίτητες προϋποθέσεις για τη διεκδίκηση μίας από τις θέσεις Φυλάκων/Νυχτοφυλάκων είναι η κατοχή πτυχίου ή διπλώματος ή απολυτηρίου τίτλου ειδικότητας Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών χώρων, ή αντίστοιχου πτυχίου ή διπλώματος, ή απολυτήριου τίτλου ΙΕΚ, ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών, ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου, ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Δευτερο- βάθμιας Εκπαίδευσης, ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ, ή άλλου ισότιμου τίτλου σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. Ειδικά για τους Ημερήσιους Φύλακες απαραίτητο προσόν θεωρείται η καλή γνώση της Αγγλικής, ή Γαλλικής, ή Γερμανικής, ή Ιταλικής.

147 βρεφονηπιοκόμοι, εργάτες, τεχνίτες και γυμναστές έως 8 μήνες σε 6 δήμους

Διαγωνισμοί για την πρόσληψη 147 εποχικών υπαλλήλων «τρέχουν» αυτή την εβδομάδα σε έξι μεγάλους δήμους.

Δήμος Φυλής: Σε 100 προσλήψεις με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (διάρκειας οκτώ μηνών) προχωρά ο δήμος, για την κάλυψη απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών που προήλθαν από τις πλημμύρες. Αναλυτικότερα θα προσληφθούν: 15 ΔΕ Οδηγοί, 2 ΔΕ Χειριστές JCΒ, ΔΕ Χειριστής Γερανοφόρου 2, ΔΕ Χειριστής Καλαθοφόρου 2, ΔΕ Υδραυλικών 7, ΔΕ Ηλεκτρολόγων 10, ΥΕ Εργατών Ασφαλτόστρωσης 2, ΥΕ Εργατών Πλακόστρωσης 5, ΥΕ Εργατών Κήπων 10, ΥΕ Καθαριστριών Εσωτερικών Χώρων 8, ΥΕ Εργατών Καθ/τας 20 και ΥΕ Φυλάκων 16. Αιτήσεις υποβάλλονται έως τη Δευτέρα 25 Ιανουαρίου. Πληροφορίες στο τηλ. 213 2042766 .

Δήμος Ιωαννιτών: Επτά προσλήψεις θα κάνει ο δήμος για τη στελέχωση των δομών των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του. Το νέο προσωπικό θα εργαστεί με συμβάσεις που λήγουν στις 31/08/2016, στις εξής ειδικότητες: ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων μία θέση, ΔΕ Μαγείρων τρεις, ΥΕ Βοηθητικών Εργασιών μία θέση, ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού μία θέση και ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων μία θέση. Πληροφορίες στο τηλ. 2651001037.

ΔΕΥΑ Ηρακλείου: Εξι άτομα θα προσλάβει η Δημοτική Επιχείρηση Υδρευσης - Αποχέτευσης Ηρακλείου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα της. Οι θέσεις αφορούν τις ειδικότητες ΠΕ Οικονομολόγου, ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών και ΥΕ Εργατών (2 άτομα).

Αιτήσεις υποβάλλονται έως τις 29 του μήνα στη διεύθυνση: Κωνσταντίνου Χατζηγεωργίου 2, Φοινικιά Ηράκλειο, Τ.Κ. 71500 (τηλ.: 2810 529389).

Δήμος Χαλανδρίου: Με 15 Πτυχιούχους Φυσικής Αγωγής θα ενισχυθεί ο δήμος για την υλοποίηση του Προγράμματος Αθλησης για Ολους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους έως τις 27 Ιανουαρίου, στο Τμήμα Διαχ/σης Ιδιωτικού Δικαίου Προσωπικού, Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών και Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού (τηλ. επικοινωνίας: 2132023865, 867,870).

Δήμος Καλαμάτας: Δεκατρία άτομα θα προσλάβει ο δήμος, για την στελέχωση των παιδικών του σταθμών. Συγκεκριμένα θα προσληφθούν με σύμβαση έως τις 31/8/2016, 7 ΔΕ Βοηθοί Βρεφοκόμοι, 3 ΥΕ Βοηθοί Μάγειρες 3 και 3 ΥΕ Καθαριστές/στριες. Πληροφορίες στα τηλ. 2721360829 και 60831

Δήμος Λαρισαίων: Εξι άτομα διαφόρων ειδικοτήτων θα προσλάβει ο δήμος, για τη διαχείριση του προγράμματος «Επισιτιστική και Βασική Υλική Συνδρομή για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας». Το νέο προσωπικό θα απασχοληθεί για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 31/12/2016 (με δυνατότητα ανανέωσης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος) στις ειδικότητες: ΠΕ Ψυχολόγων 1,ΠΕ Φιλοσοφικής-Παιδαγωγικής Ψυχολογίας 1, ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας 2, ΠΕ Κοινωνικής Διοίκησης 1 και ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπόνων 1. Η προθεσμία για τις αιτήσεις λήγει σήμερα. Πληροφορίες στο τηλ.: 2413-500242.

36 διανομείς στα ΕΛΤΑ

Σε προσλήψεις 36 μόνιμων υπαλλήλων θα προχωρήσουν τα ΕΛΤΑ μέσα στις επόμενες εβδομάδες.

Το σχετικό αίτημα για τις μόνιμες θέσεις έχει εγκριθεί ήδη από το ΑΣΕΠ και η προκήρυξη με αριθμό 2Κ/2016 είναι έτοιμη προς έκδοση.

Ολες οι θέσεις αφορούν την ειδικότητα των Διανομέων, για την οποία οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριο τίτλο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ή Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής, ή άλλο ισότιμο τίτλο σχολικής μονάδας της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας, καθώς και να διαθέτουν άδεια οδήγησης μοτοσικλέτας κατηγορίας Α’ (σταδιακής πρόσβασης), η οποία να είναι σε ισχύ.

Περισσότερες πληροφορίες στα τηλ. 210 3353228 - 210 3353487.

ΑΣΕΠ
202 διοικητικοί, τεχνικοί στο υπουργείο Ναυτιλίας

Καθ’ οδόν προς το ΑΣΕΠ βρίσκεται η μεγάλη προκήρυξη του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής που αφορά στην πρόσληψη 202 υπαλλήλων στην κεντρική υπηρεσία τους, σε πλοηγικούς σταθμούς και σε άλλους φορείς εποπτείας του. Συγκεκριμένα οι 56 θέσεις αφορούν μόνιμο προσωπικό σε διευθύνσεις του υπουργείου και οι υπόλοιπες 146 θέσεις προσωπικό ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε Νομικά Πρόσωπα αυτού. Οι προσλήψεις έχουν πάρει Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου (ΠΥΣ) από το αναπληρωτή υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Χριστόφορο Βερναρδάκη και τον υπουργό Οικονομικών Ευκλείδη Τσακαλώτο και το αίτημα αναμένεται να υποβληθεί στο ΑΣΕΠ μόλις ολοκλη- ρωθεί η κατανομή των θέσεων ανά υπηρεσία. Ο διαγωνισμός για τις 56 προσλήψεις διοικητικού προσωπικού (κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ) θα διεξαχθεί από το ΑΣΕΠ, ενώ προσλήψεις (με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου) θα γίνουν και για τη στελέχωση του τεχνικού τμήματος της Πλοηγικής Υπηρεσίας.

25 χημικοί στη Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων

Με 25 μόνιμους υπαλλήλους στην ειδικότητα ΤΕ Χημικών θα ενισχυθεί η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του υπουργείου Οικονομικών. Μετά την ενίσχυση των εισπρακτικών μηχανισμών του, το υπουργείο στελεχώνει τις χημικές του υπηρεσίες, αυξάνοντας τους χημικούς ελέγχους και ενισχύοντας τις επιθεωρήσεις σε εταιρείες παρασκευής και χώρους διακίνησης χημικών προϊόντων. Στόχος είναι να ενταθούν οι χημικοί έλεγχοι σε προϊόντα που υπόκεινται σε Ε.Φ.Κ. (αλκοολούχα ποτά, καύσιμα, καπνικά) με τη δημιουργία μεικτών συνεργείων ελέγχου. Το σχετικό αίτημα αναμένεται να υποβληθεί στα γραφεία του ΑΣΕΠ έως το τέλος του μήνα. Η προκήρυξη θα γίνει με αντικειμενικά κριτήρια (μόρια), ενώ οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν πτυχίο ή δίπλωμα Χημείας ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, καθώς και βεβαίωση ιδιότητας μέλους της Ενωσης Ελλήνων Χημικών.AΓΓΕΛΙΚΗ ΜΑΡΙΝΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου