Κυριακή, 25 Οκτωβρίου 2015

Σε νέα εποχή η αναζήτηση εργασίας


Η χρήση των κινητών συσκευών διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην αναζήτηση εργασίας, ενώ επιτρέπει μεγαλύτερη ευελιξία στον χώρο, χρόνο και τρόπο εργασίας γενικότερα. Την ίδια ώρα ο ρόλος των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην αναζήτηση εργασίας αλλά και στη διαδικασία επιλογής προσωπικού γίνεται ολοένα και πιο σημαντικός. Επιπλέον, νέες τάσεις, όπως το smartworking, θα επηρεάσουν το περιβάλλον εργασίας των εταιρειών και θα διαμορφώσουν έναν νέο τρόπο σκέψης αναφορικά με την παραδοσιακή σχέση μεταξύ του εργοδότη και του εργαζομένου. Αυτά είναι μερικά από τα συμπεράσματα της έρευνας Work Trends Study για το 2015 του ομίλου Adecco. 

Μεταξύ των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, το LinkedIn παραμένει παγκοσμίως η πιο δημοφιλής πλατφόρμα για επαγγελματικούς σκοπούς, τόσο για τους εργοδότες (61%) όσο και για τους υποψηφίους (34%), ενώ το Facebook είναι το δίκτυο που προτιμούν οι χρήστες για την κοινωνική τους δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένης της διαμόρφωσης του προσωπικού τους brand. Στην Ελλάδα, το LinkedIn είναι επίσης η πιο δημοφιλής πλατφόρμα μεταξύ των υποψηφίων για επαγγελματικούς σκοπούς (36%), αλλά φαίνεται ότι αποτελεί και το δημοφιλέστερο δίκτυο για την κοινωνική τους δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένης της διαμόρφωσης του προσωπικού τους brand. Για όσους αναζητούν εργασία, η πιθανότητα να έρθουν σε επαφή με έναν εργοδότη αυξάνεται ανάλογα με τον αριθμό των κοινωνικών δικτύων που χρησιμοποιούν: όταν ένας υποψήφιος είναι ενεργός σε ένα κοινωνικό δίκτυο, έχει 16% πιθανότητες να έρθει σε επαφή με κάποιον εργοδότη, όταν όμως ο υποψήφιος χρησιμοποιεί και τις πέντε κύριες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης (LinkedIn, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, Google Plus), οι πιθανότητες να έρθει σε επαφή με κάποιον εργοδότη εκτοξεύονται στο 46%.

Η έρευνα αναδεικνύει επίσης ότι οι υποψήφιοι είναι πιο ενεργοί στη χρήση κινητών συσκευών συγκριτικά με τους εργοδότες: το 65% των ατόμων που αναζητούν εργασία συχνά ή μερικές φορές χρησιμοποιούν κινητές συσκευές για την ηλεκτρονική αναζήτηση εργασίας (στην Ελλάδα το αντίστοιχο ποσοστό ανέρχεται στο 54%), ενώ για τους εργοδότες το ποσοστό εκείνων που αναζητούν υποψηφίους ή επικοινωνούν το άνοιγμα κάποιας θέσης μέσω κινητής συσκευής είναι 41%.

Τέλος, η έρευνα αποκαλύπτει ότι η ευελιξία στον τόπο εργασίας θα διαμορφώσει καθοριστικά τον τρόπο εργασίας στο μέλλον. Παρά το γεγονός ότι η πλειοψηφία των υποψηφίων και σχεδόν οι μισοί από τους εργοδότες δεν έχουν ακούσει ποτέ την έννοια του smartworking, έδειξαν έντονο ενδιαφέρον για την ενσωμάτωσή του στις καθημερινές τους πρακτικές. Οι υποψήφιοι φαίνεται να είναι πιο ανοιχτοί στις λύσεις που παρέχει το smartworking, ενώ οι εργοδότες είναι πιο επιφυλακτικοί όσον αφορά στην υιοθέτησή τους. Η εμφάνιση νέων εννοιών, όπως το smartworking, θα αναδιαμορφώσουν τις σχέσεις εργοδοτών και εργαζομένων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου