Δευτέρα, 8 Ιουνίου 2015

450 μόνιμοι τεχνικοί και προγραμματιστές στη ΔΕΗ


Το νέο προσωπικό θα στελεχώσει δεκάδες υπηρεσίες και σταθμούς της ΔΕΗ σε όλη τη χώρα

Απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 3K/2015 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ που αφορά την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 450 θέσεων προσωπικού, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη ΔΕΗ ΑΕ.

Οι ειδικότητες που ζητούνται αφορούν: Τεχνικούς Ορυχείων, Τεχνικούς Δομικών Εργων, Μηχανοτεχνίτες Σταθμών και Υποσταθμών, Μηχανοτεχνίτες ΑΗΣ, ΥΗΣ και Αεριοστροβίλων, Μηχανοτεχνίτες Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού, Χειριστές Μηχανημάτων Εργων, Ηλεκτροτεχνίες Δικτύων, Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού και Αναλυτές - Προγραμματιστές.

Το νέο προσωπικό θα στελεχώσει δεκάδες υπηρεσίες, διευθύνσεις, Αυτόνομους και Τοπικούς Σταθμούς Παραγωγής της ΔΕΗ σε όλη τη χώρα και, συγκεκριμένα, σε Αθήνα, Αρκαδία, Φλώρινα, Κοζάνη, Ρόδο, Σάμο, Κυκλάδες και Κρήτη.

Για όλες τις τεχνικές ειδικότητες, οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν τον ομώνυμο ή αντίστοιχο τίτλο ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α' ή Β' κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή Σχολών Μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/83 ή άλλο ισότιμο τίτλο σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, ο οποίος οδηγεί στην, ανά ειδικότητα, απαιτούμενη άδεια άσκησης επαγγέλματος, ή στη βεβαίωση, ή σε άλλη επαγγελματική άδεια.

Ειδικά για την ειδικότητα ΔΕ Αναλυτές-Προγραμματιστές ζητείται δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Πληροφορικής, ή πτυχίο Α' ή Β' κύκλου Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Πληροφορικής-Δικτύων Η/Υ ή απολυτήριος τίτλος κλάδου Πληροφορικής Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, ή τμήματος Προγραμματιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου, ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

Εκτός από τα τυπικά προσόντα, η προκήρυξη προβλέπει για καθεμία από τις ειδικότητες ειδικά προσόντα που περιλαμβάνουν άδειες οδήγησης, άδειες άσκησης επαγγέλματος, εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους κ.λπ.

Οι υποψήφιοι θα υποβάλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά στον ιστότοπο της Ανεξάρτητης Αρχής (www.asep.gr) σε προθεσμία που θα ανακοινωθεί εντός των ημερών.


Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ 450 ΘΕΣΕΩΝ ΔΕ ΣΤΗ ΔΕΗ
ΔΕ Αναλυτές -Προγραμματιστές
Κεντρικού Τομέα Αθηνών
8
ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων
Αρκαδία
1
ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού
Αρκαδία
5
Ηράκλειο
5
Κοζάνη
20
Λασίθι
4
Μήλος
1
Ρόδος
2
ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών, Υποσταθμών
Αρκαδία
3
Ημαθία-Κοζάνη
3
Ηρακλείου
9
Θήρας
2
Καλύμνου
5
Κοζάνης
6
Λασιθίου
5
Λήμνου
3
Μήλου
4
Μυκόνου
1
Νάξου
2
Αντικυθήρων
1
Πάρου
2
Ρόδου
4
Σύρου
1
Κέας-Κύθνου
1
Χανίων
6
ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΑΗΣ, ΥΗΣ & Αεριοστροβίλων
Αρκαδίας
3
Ηράκλειο
23
Κοζάνη
18
Λασιθίου
8
Ρόδου
3
Χανίων
3
ΔΕ Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού
Κεντρικού τομέα Αθηνών
1
Αρκαδίας
18
Ηράκλειο
5
Κοζάνη
30
Λασιθίου
2
Χανίων
1
ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΜΕΚ
Εύβοιας
1
Ηρακλείου
7
Θήρας
5
Ικαρίας
3
Καλύμνου
12
Καρπάθου
5
Κέρκυρας
2
Κω
8
Λασιθίου
8
Λέσβου
7
Λήμνου
6
Μήλου
16
Μυκόνου
5
Νάξου
3
Πάρου
6
Ρόδου
8
Σάμου
3
Κέας-Κύθνου
2
Σύρου
8
Χανίων
1
Χίου
4
ΔΕ Τεχνικοί Δομικών Εργων
Κεντρικού Τομέα Αθηνών
1
ΔΕ Τεχνικοί Ορυχείων
Κοζάνη
83
Φλώρινας
10
Αρκαδίας
6
ΔΕ Χειριστές Μηχανημάτων Τεχνικών Εργων
Κοζάνη
10

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΑΡΙΝΟΥ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου