Παρασκευή, 5 Ιουνίου 2015

Υπουργείο Πολιτισμού: 3.284 προσλήψεις εποχικών


Την Έγκριση πρόσληψης τριών χιλιάδων διακοσίων ογδόντα τεσσάρων (3.284) ατόμων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως οκτώ (8) μήνες, σε έργα με χρηματοδότηση της Δ.Ε.Η. Α.Ε., ανακοινώθηκαν σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Θέσεις


Δείτε αναλυτικά τις θέσεις παρακάτω:

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ
 • ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ 116
 • ΤΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ και ελλείψει αυτών ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ 14
 • ΔΕ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ και ελλείψει αυτών ΥΕ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ 50
 • ΥΕ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ 650


ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ
 • ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ 210
 • ΤΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ και ελλείψει αυτών ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ 28
 • ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 11 
 • ΥΕ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ 1150 


ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΕΣΒΟΥ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ
 • ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ 4
 • ΤΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ και ελλείψει αυτών ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ 2
 • ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2 
 • ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ, ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ 2 
 • ΔΕ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ και ελλείψει αυτών ΥΕ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ 24 
 • ΥΕ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ 24 


ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ
 • ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ 2
 • ΥΕ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ 5

ΕΦΟΡΕΙΑ ΕΝΑΛΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ
 • ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ (ΚΑΤΑΔΥΟΜΕΝΟΙ) 7
 • ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΚΑΤΑΔΥΟΜΕΝΟΙ) 1
 • ΔΕ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ (ΚΑΤΑΔΥΟΜΕΝΟΙ) και ελλείψει αυτών ΥΕ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ (ΚΑΤΑΔΥΟΜΕΝΟΙ) 4 

Η πρόσληψη του κατωτέρω προσωπικού, θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/94 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ Α” 28/3-31994), όπως ισχύει.


ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ
 • ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1
 • ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΩΝ 1


ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ
 • ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 3
 • ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
 • ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 3 
 • ΠΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΩΝ 3 
 • ΤΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2 
 • ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 3 
 • ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΩΝ 5 
 • ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 11 
 • ΔΕ ΦΥΛΑΚΩΝ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΗΜΕΡΑΣ 10 
 • ΔΕ ΦΥΛΑΚΩΝ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΝΥΧΤΑΣ 10 
 • ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Η/Υ 2 
 • ΔΕ ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ 13 
 • ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 577 


ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ
 • ΔΕ ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ 10 
 • ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 300 

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ
 • ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 3


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου