Τρίτη, 21 Απριλίου 2015

Περιζήτητοι στατιστικολόγοι & αναλογιστές

Το αναλογιστικό επάγγελμα είναι ένα ιδιαίτερα «επίλεκτο» επάγγελμα, που ασκείται από περίπου 70.000 άτομα σε παγκόσμια κλίμακα. Μάλιστα, με βάση το κύρος, αμοιβές, συνθήκες εργασίας κ.λπ., κατατάσσεται, σε πολλές προηγμένες χώρες, στις κορυφαίες θέσεις ανάμεσα σε εκατοντάδες επαγγέλματα.

Αποτελεί κοινό τόπο σε όσους ασχολούνται με το πληροφοριακό κομμάτι του επαγγελματικού προσανατολισμού πως ορισμένοι κλάδοι και επαγγέλματα είναι παντελώς άγνωστα σε γονείς και μαθητές. Η δυσκολία σε αυτή την περίπτωση είναι διττή.

Αρχικά να κατανοήσουν πλήρως την περιγραφή των επαγγελμάτων αυτών και εν συνεχεία να αντιληφθούν τις προοπτικές που ενδεχομένως να κρύβουν αυτά τα τμήματα και οι ειδικότητες. Σε αυτή την περίπτωση θα εντάξουμε λοιπόν και το επάγγελμα του αναλογιστή και του στατιστικολόγου.

Ο αναλογιστής έχει σαν κεντρικό αντικείμενο την ανάλυση και αποτίμηση των οικονομικών συνεπειών κινδύνων κάθε είδους.

Οπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα της Ενωσης Αναλογιστών Ελλάδος, χρησιμοποιεί κυρίως τα μαθηματικά και τη στατιστική, καθώς και την οικονομική θεωρία προκειμένου να μελετήσει και να ποσοτικοποιήσει τις οικονομικές επιπτώσεις αβέβαιων μελλοντικών γεγονότων.

Οι αναλογιστές απασχολούνται κυρίως σε οργανισμούς των οποίων οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν, εμπλέκουν ή και πηγάζουν από τη διαχείριση οικονομικών κινδύνων.

Οταν σε μια χώρα αρχίζει να αναπτύσσεται το αναλογιστικό επάγγελμα, απασχολούνται αρχικά σε ασφαλιστικές εταιρείες, στη συνέχεια δραστηριοποιούνται και σε εταιρείες γενικών ασφαλίσεων και, στο ώριμο στάδιο ανάπτυξης, εργάζονται στις τράπεζες και στον ευρύτερο χρηματοοικονομικό χώρο.

Εργασία
Στα αρχικά στάδια, όλοι σχεδόν οι αναλογιστές εργάζονται ως μισθωτοί σε ασφαλιστικές επιχειρήσεις, αργότερα όμως πολλοί γίνονται αυτοαπασχολούμενοι ή απασχολούνται σε εταιρείες αναλογιστικών συμβούλων. Το αναλογιστικό επάγγελμα είναι ένα ιδιαίτερα «επίλεκτο» επάγγελμα, που ασκείται από περίπου 70.000 άτομα σε παγκόσμια κλίμακα. Μάλιστα, με βάση το κύρος, αμοιβές, συνθήκες εργασίας κ.λπ., κατατάσσεται, σε πολλές προηγμένες χώρες, στις κορυφαίες θέσεις ανάμεσα σε εκατοντάδες επαγγέλματα.

Τα τμήματα της Στατιστικής του ΟΠΑ και Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς είναι δυο κατεξοχήν τμήματα που μπορούν να δώσουν ένα ισχυρό υπόβαθρο σε όποιον επιθυμεί να ασχοληθεί με τον χώρο, δίχως αυτό να σημαίνει πως είναι και τα μοναδικά. Πρακτικά, το Π.Δ. 53/2013 ορίζει τα προσόντα και τη διαδικασία πιστοποίησης αναλογιστή ασφαλιστικών επιχειρήσεων, όπου, για την απόκτηση του πιστοποιητικού άσκησης του επαγγέλματος του αναλογιστή, ο υποψήφιος υπόκειται σε εξετάσεις που διενεργούνται δύο (2) φορές τον χρόνο, τους μήνες Ιανουάριο και Ιούνιο, ενώπιον εξεταστικής επιτροπής.

Οπως τονίζει ο κ. Χρήστος Ταουσάνης, σύμβουλος Σταδιοδρομίας «Employ», παράλληλα, σύμφωνα με την Προκήρυξη (Αριθμός 6Κ/2014) του ΑΣΕΠ που αφορούσε στην πρόσληψη μονίμου προσωπικού στην Ελληνική Στατιστική Αρχή, ενδεικτικοί τίτλοι σπουδών Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης που υφίστανται στην Ελληνική Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για τον κλάδο ΠΕ Στατιστικών ανάλογα με τον φορέα πρόσληψης ήταν οι εξής:

1 Πτυχίο Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης ή Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας ή Δημόσιας Διοίκησης με κατεύθυνση Δημόσιας Οικονομικής ή Δημόσιας Διοίκησης ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών με κατεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών με κατεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σχέσεων ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών με κατεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών ή Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών ή Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων ή Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ή Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας ή Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών ή Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων ή Ναυτιλιακών Σπουδών ή Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών ή Οικονομικής Επιστήμης ή Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης ή Οικονομικών Επιστημών ή Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού ή Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων ή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού ή Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης ή Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής ή Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής.

2 Πτυχίο Στατιστικής ή Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήμης ή Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης ή Στατιστικής και Αναλογιστικών - Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών ή Μαθηματικών - Εισαγωγική Κατεύθυνση Στατιστικής και Αναλογιστικών - Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών.

3 Πτυχίο Μαθηματικών ή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών ή Μαθηματικού Εφαρμογών και Φυσικού Εφαρμογών με κατεύθυνση Μαθηματικού Εφαρμογών ή Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών - Εισαγωγικές Κατευθύνσεις: • Μαθηματικών Εφαρμοσμένων Μαθηματικών ή Μαθηματικών • Εισαγωγική Κατεύθυνση Μαθηματικών.ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΤΡΙΓΚΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου