Τετάρτη, 18 Μαρτίου 2015

Tέσσερις συμπράξεις -cluster- γυρίζουν σελίδα στα τρόφιμα


H ισχύς εν τη ενώσει είναι όπως φαίνεται το ρητό που θα καθοδηγήσει τoν τομέα των τροφίμων. Επιχειρηματίες αναγνωρίζοντας ότι πλέον μόνο τα συνεργατικά σχήματα μπορούν να ανταπεξέλθουν στο οξύ ανταγωνισμό και παράλληλα να αποφέρουν οικονομίες κλίμακος, βελτίωση στην καινοτομία και αύξηση στην παραγωγικότητα έδωσαν τα χέρια ανοίγοντας μία νέα σελίδα στην ιστορία των ελληνικών τροφίμων.

Σύμμαχός τους σε αυτήν την προσπάθεια αλλά και σύμβουλός τους με την παροχή δωρεάν συμβουλευτικών υπηρεσιών για την επίτευξη του καλύτερου αποτελέσματος είναι το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ.


Δρόμοι Κρασιού Αθήνας, Αττική

Η ιδέα για τον Συνεργατικό Σχηματισμό «Δρόμοι του Κρασιού Αθήνας» ξεκίνησε με την πρωτοβουλία έξι έμπειρων Οινοποιών της Ανατολικής Αττικής, που δραστηριοποιούνται από οικογενειακή παράδοση για πολλές δεκαετίες με επιτυχία στον κλάδο του κρασιού.

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η δημιουργία και οργάνωση ενός δικτύου συνεργαζομένων οινοποιείων/οινοπαραγωγών που θα εστιάζει στο σχεδιασμό  και ανάπτυξη κοινών δραστηριοτήτων προώθησης των προϊόντων, την ανάπτυξη ενός οργανωμένου συστήματος τουριστικών διαδρομών και το σχεδιασμό δράσεων σύνδεσης του Αττικού οίνου με την τοπική πολιτιστική κληρονομιά.

Συγκεκριμένα, το δίκτυο επιδιώκει τη μελέτη και εξειδίκευση θεμάτων που άπτονται βασικών αναγκών του δικτύου σε θέματα οργάνωσης και προώθησης, και ειδικά στα πεδία:


 • καταγραφής – χαρτογράφησης (mapping) των οινοποιείων και των σχετικών σημείων τουριστικού ενδιαφέροντος (π.χ. πολιτισμικής αναφοράς –αρχαιολογικοί χώροι, μουσεία, περιοχές φυσικού κάλλους,

 •  εκπόνησης ενδεικτικών αγροοινοτουριστικών διαδρομών στην Αττική,

 • σχεδιασμού βασικών παραμέτρων καλύτερης οργάνωσης και μετεξέλιξης του Δικτύου,

 • σχεδιασμού σχεδίου προβολής – προώθησης του Αττικού οίνου στην Ελλάδα και το εξωτερικό (π.χ. site, εκθέσεις – παρουσιάσεις των οινοποιείων, media, socialmedia, κλπ).Δίκτυο Τοπικών Προϊόντων (Ολύμπου Χώρα), Πιερία

Το Δίκτυο Τοπικών Επιχειρήσεων Πιερίας συγκροτείται από επιχειρήσεις που μέχρι σήμερα έχουν δηλώσει ενδιαφέρον για τη συγκρότηση συνεργατικού σχηματισμού στον συγκεκριμένο νομό, και δραστηριοποιούνται στον πρωτογενή, στο δευτερογενή  και στον τριτογενή τομέα της οικονομίας.

Στον τομέα της παραγωγής και μεταποίησης προϊόντων περιλαμβάνονται επιχειρήσεις που παράγουν ορισμένα παραδοσιακά τοπικά προϊόντα όπως ο μαύρος χοίρος, το τσάι του βουνού, τοπικά κρασιά, παραδοσιακά ζυμαρικά, καθώς και παραγωγή ελαιολάδου, μελισσοκομικών προϊόντων και εκτροφή θηραμάτων. Στον τομέα της παροχής υπηρεσιών περιλαμβάνονται παραδοσιακοί ξενώνες και αγροτουριστικά κτήματα, παραδοσιακές ταβέρνες σε παλαιούς οικισμούς με δωδεκάμηνη τουριστική επισκεψιμότητα, καθώς και  ξενοδοχεία μεγάλης και μεσαίας δυναμικότητας είτε  δωδεκάμηνης είτε εξάμηνης λειτουργίας.

Το ενδιαφέρον των παραπάνω επιχειρήσεων βασίστηκε σε ένα προϋπάρχον σχήμα, το Ινστιτούτο Γαστρονομίας Πιερίας ‘Ολύμπια Αμβροσία’, στόχος του οποίου είναι η ανάδειξη προϊόντων τοπικής γαστρονομίας με απώτερο σκοπό την ανάπτυξη συνεργιών μεταξύ όλων των μορφών τουρισμού που αναπτύσσονται στον νομό Πιερίας (ιστορικού, θρησκευτικού, φυσιολατρικού, παραλιακού, ορειβατικού κ.ά.) και την τόνωση της τοπικής οικονομίας.

Το γεγονός αυτό προσδίδει ωριμότητα στις επιχειρήσεις που επιχειρούν να συγκροτήσουν το νέο σχηματισμό, καθώς έχει δημιουργήσει σχέσεις εμπιστοσύνης και αμοιβαίας κατανόησης μεταξύ των επιχειρηματιών που συμμετέχουν στο Ινστιτούτο. Παράλληλα, η συμπληρωματικότητα των παραγωγικών δραστηριοτήτων είναι σημαντική ώστε να υπάρξουν συνέργιες και μια ευρύτερη ‘τοπική αλυσίδα αξίας’ για τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν στον συνεργατικό σχηματισμό.Δίκτυο Πράσινων Διακοπών – Green Holidays Cluster

To Green Holidays cluster είναι μια γεωγραφική συγκέντρωση διασυνδεδεμένων επιχειρήσεων και φορέων, στην περιοχή της Ροδόπης, με έμφαση στα ενδογενή χαρακτηριστικά και στα πλεονεκτήματα του Νομού, εστιασμένο στην συνολική αλυσίδα αξίας του Τουρισμού, Πολιτισμού και της Αγροδιατροφής. 

Γενικός σκοπός του είναι να επηρεάσει θετικά την ικανότητα ανταγωνισμού των μελών, να αυξήσει την παραγωγικότητα, βελτιώνοντας την καινοτομία και να δημιουργήσει νέα επιχειρηματικότητα.


Οι δράσεις που προωθούνται από το δίκτυο περιλαμβάνουν:

 • δημιουργία και προώθηση μια αναγνωρίσιμης «πράσινης ταυτότητας» για τη διασυνοριακή περιοχή,

 • διάδοση και προώθηση των τουριστικών προϊόντων στην ευρύτερη περιοχή, στην Θεσσαλονίκη, Εθνικά και Πανευρωπαϊκά αργότερα,

 • διαφύλαξη της φυσικής και περιβαλλοντικής κληρονομιάς,

 • προστασία του περιβάλλοντος από τις τουριστικές δραστηριότητες,

 • εκπαίδευση, κατάρτιση και ευαισθητοποίηση των μελών και του προσωπικού των μελών του Δικτύου,

 • συνεργασία με ειδικούς σε θέματα «πράσινου τουρισμού» για τη μεταφορά τεχνογνωσίας στην περιοχή,

 • από κοινού προβολή των επιχειρήσεων του κλάδου, της περιοχής και των δυνατοτήτων που προσφέρει στον επισκέπτη (έντυπη και ηλεκτρονική),

 • συνεργασία με επιχειρήσεις παραγωγής τοπικών προϊόντων διατροφής, βιολογικής καλλιέργειας για κάλυψη των αναγκών διατροφής των επισκεπτών στην περιοχή,

 • συνεργασία με τουριστικά γραφεία και πράκτορες για την προώθηση του Δικτύου και ο καθορισμός προγράμματος διαδρομών και προορισμού για τους επισκέπτες,

 • προώθηση υιοθέτησης συστημάτων ποιότητας ISO 14001 (για το περιβάλλον), ISO 22000 (για τα τρόφιμα) και «Ελληνικής Κουζίνας»,

 • προώθηση για υλοποίηση από την Αυτοδιοίκηση, έργων ανάδειξης της φύσης, ως συμπληρωματικά έργα τουρισμού.


Yπηρεσίες πληροφορικής (IT services) στο χώρο της γεωργίας

Ανάπτυξη ενοποιημένων καινοτομικών εφαρμογών στον τομέα της αγροδιατροφής και της γεωργίας, με έμφαση σε θέματα συνεργασίας, οργάνωσης, προώθησης και προμηθειών.  
Δέσποινα Καραγιαννοπούλου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου