Σάββατο, 7 Φεβρουαρίου 2015

Η αξιολόγηση των πανεπιστημίων της Κύπρου (πίνακες)


Ποιο είναι το καλύτερο κυπριακό ακαδημαϊκό ίδρυμα, με βάση τη λίστα κατάταξης Webmetrics; Ποια θέση κατέχουν τα δημόσια και ποια τα ιδιωτικά πανεπιστήμια; Ποια η θέση σε παγκόσμιο και ευρωπαϊκό επίπεδο και κατά πόσο διαθέτει η Κύπρος πανεπιστήμια, τα οποία ξεπερνούν παραδοσιακά ΑΕΙ της Ελλάδας;

Στοιχεία που απαντούν σε αυτά και άλλα ερωτήματα, κατέθεσε πρόσφατα στη Βουλή των Κυπρίων το Πανεπιστήμιο Κύπρου, αντλώντας πληροφορίες από δύο λίστες κατάταξης ακαδημαϊκών ιδρυμάτων: Ranking Web και Center for World University Rankings. Έτσι, έχουμε και λέμε:

● Βάσει της λίστας Ranking Web ή Webmetrics, στην Κύπρο, το ίδρυμα που κατέχει την υψηλότερη θέση είναι το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σε παγκόσμιο επίπεδο βρίσκεται στην 830ή θέση από τα 21.997 συνολικά πανεπιστήμια που αξιολογήθηκαν.

● Παραμένοντας στην κατάταξη στην Κύπρο, στη δεύτερη θέση συναντούμε άλλο ένα δημόσιο ίδρυμα, το Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Στην τρίτη θέση έχουμε ένα ιδιωτικό και συγκεκριμένα το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Στην τέταρτη είναι το ΤΕΠΑΚ και ακολουθούν στην πέμπτη και έκτη θέση, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο και το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ, τα οποία είναι ιδιωτικά.

● Με εξαίρεση το Πανεπιστήμιο Κύπρου το οποίο βρίσκεται στην πρώτη χιλιάδα και κατ’ επέκταση στο 4% των καλύτερων πανεπιστημίων, τα υπόλοιπα ιδρύματα είναι αρκετά πιο κάτω στην παγκόσμια κατάταξη. Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο είναι στην 2.282η θέση, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην 3.060η, το ΤΕΠΑΚ στην 3.087 κοκ. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπου αξιολογήθηκαν 5.837 ακαδημαϊκά ιδρύματα, το μεν Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι 338ο. Το Ανοικτό στη θέση 797, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας 994ο και το ΤΕΠΑΚ 999ο.

● Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι στον ελλαδικό χώρο, το Πανεπιστήμιο Κύπρου κατατάσσεται στην 7η θέση, αφήνοντας πίσω του γνωστά ΑΕΙ της Ελλάδας, όπως το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο της Αθήνας, το Πανεπιστήμιο Πειραιά κ.ά.


Τι είναι, όμως, οι λίστες κατάταξης -τα γνωστά «rankings»; Είναι πίνακες, όπου διεθνείς οργανισμοί αξιολογούν και κατατάσσουν εκπαιδευτικά ιδρύματα όλου του κόσμου. Υπάρχουν πολλές και διάφορες λίστες, οι οποίες λαμβάνουν υπόψη εντελώς διαφορετικά κριτήρια αξιολόγησης, ενδεχομένως και επίτηδες ώστε να μην είναι συγκρίσιμες. Αν και έχει αναπτυχθεί έντονος προβληματισμός ως προς την αξιοπιστία και αντικειμενικότητά τους, εντούτοις αποτελούν ένα εργαλείο αξιολόγησης που -τουλάχιστον- για εμπορικούς σκοπούς, μπορεί να προσθέσει «κύρος» στα πανεπιστήμια.

Να θυμίσουμε, εξάλλου, ότι σε πρόσφατες δηλώσεις του ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Κωνσταντίνος Χριστοφίδης, είχε πει πως ο στόχος είναι «να έχει η Κύπρος, σε μια δεκαετία, ένα πανεπιστήμιο ανάμεσα στα 200 καλύτερα του κόσμου, για να είναι το Πανεπιστήμιο Κύπρου στο τοπ 1% των πανεπιστημίων παγκοσμίως».

ΠΙΝΑΚΑΣ 1ΠΙΝΑΚΑΣ 2ΠΙΝΑΚΑΣ 3

Γράφει: Χριστίνα Κυριακίδου 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου