Δευτέρα, 9 Φεβρουαρίου 2015

Ανοίγει ο δρόμος για προσλήψεις 645 διακομιστών, οδηγών στα ΕΛΤΑ

                                    Το νέο προσωπικό θα υπογράψει τετράμηνες ή οκτάμηνες συμβάσεις

Σε... τροχιά προκηρύξεων μπαίνουν τα Ελληνικά Ταχυδρομεία ΑΕ για την κάλυψη θέσεων εποχικού προσωπικού στις ειδικότητες Οδηγών και Διαμετακομιστών με οκτάμηνες συμβάσεις.

Το ήδη υπάρχον αίτημα του φορέα για 645 θέσεις με τετράμηνη και οκτάμηνη απασχόληση βρισκόταν από πέρυσι μπλοκαρισμένο στις γραφειοκρατικές διαδικασίες του υπουργείου Οικονομικών, ενώ οι δύο προκηρύξεις -για 65 συνολικά θέσεις- που εκδόθηκαν πριν από λίγες ημέρες, προμηνύουν την εκκίνηση των διαδικασιών για την κάλυψη των θέσεων. Οι προκηρύξεις αφορούν τα ΕΛΤΑ Αττικής και, συγκεκριμένα, το Κέντρο Διαλογής Αττικής, το Κέντρο Αεροπορικού Ταχυδρομείου και τις υπηρεσίες Αθηνών και Πειραιώς. Οι νέοι διαγωνισμοί έχουν ως εξής:ΣΟΧ 1/2015
Θα προσληφθούν 33 εργαζόμενοι στην ειδικότητα ΥΕ Διαμετακομιστών, οι οποίοι θα στελεχώσουν το Κέντρο Διαλογής Αττικής στο Κρυονέρι και το Κέντρο Αεροπορικού Ταχυδρομείου στα Σπάτα.

Οι επιτυχόντες θα απασχοληθούν με συμβάσεις ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ μηνών, ενώ για τη συμμετοχή τους απαιτείται απολυτήριος τίτλος τριταξίου γυμνασίου ή δημοτικού σχολείου, ή ισοδύναμος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής ή Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του εσωτερικού ή του εξωτερικού. Αιτήσεις έως τις 13 Φεβρουαρίου. Πληροφορίες: 210 8006705.

ΣΟΧ 2/2015
Τριάντα δύο Οδηγοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα προσληφθούν για την κάλυψη εποχικών αναγκών των ΕΛΤΑ Αθηνών - Πειραιώς. Οι κατάλληλοι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης ΙΕΚ στις ειδικότητες: Τεχνικού Αυτοκινήτων Οχημάτων, ή Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων,

Πτυχίο α' ή β' κύκλου σπουδών ΤΕΕ στην ειδικότητα Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου, ή απολυτήριο τίτλο ΕΠΑΛ στο Τμήμα Μηχανικών Αυτοκινήτων ή ΤΕΣ Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην ειδικότητα Μηχανών Αυτοκινήτου ή Σχολής Μαθητείας ΟΑΕΔ στην ειδικότητα Μηχανοτεχνίτη Αυτοκινήτου, ή άλλο ισότιμο τίτλο σχολικής μονάδας εσωτερικού ή εξωτερικού.

Επίσης, ζητούνται επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ' κατηγορίας, πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) και κάρτα ψηφιακού ταχογράφου οδηγού. Αιτήσεις έως τις 16 Φεβρουαρίου. Πληροφορίες: 210 3353859 και 210 3353698.


ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΥΡΙΤΣΗ
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου