Δευτέρα, 23 Φεβρουαρίου 2015

ΕΛΤΑ: Πρόσληψη 40 υπαλλήλων και διαμετακομιστών- Αιτήσεις έως 24/2


Στην κάλυψη 40 θέσεων εποχικού προσωπικού με συμβάσεις ορισμένου χρόνου προχωρούν τα Ελληνικά Ταχυδρομεία Αθηνών και Πειραιώς.

Οι θέσεις αφορούν 37 υπαλλήλους ΔΕ Εσωτερικής Εκμετάλλευσης με εξάωρη ημερήσια απασχόληση και τρεις Διαμετακομιστές ΥΕ με πλήρη απασχόληση. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο και να μην υπερβαίνουν το 65ο έτος ηλικίας.

Οι υποψήφιοι Εσωτερικής Εκμετάλλευσης θα πρέπει να διαθέτουν δίπλωμα ΙΕΚ οποιασδήποτε ειδικότητας του Τομέα Χρηματοπιστωτικών και Διοικητικών Υπηρεσιών, ή πτυχίο Β' κύκλου ΤΕΕ, ή πτυχίο Α' κύκλου ΤΕΕ οποιασδήποτε ειδικότητας του Τομέα Οικονομίας και Διοίκησης, ή απολυτήριο τίτλο Ενιαίου Λυκείου ή ΕΠΑΛ, ή ΤΕΛ ή Γενικού Λυκείου, και γνώση χειρισμού Η/Υ, ενώ οι διαμετακομιστές απολυτήριο ΥΕ, ή ισοδύναμο απολυτήριο κατώτερης τεχνικής Σχολής, ή απολυτήριο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Οι επιτυχόντες θα προσληφθούν για χρονικό διάστημα ίσο με οκτώ μήνες. Αιτήσεις υποβάλλονται έως τις 24 Φεβρουαρίου.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου