Πέμπτη, 12 Φεβρουαρίου 2015

16/2, INNOVATHENS:«Athens Tech Transfer Talks»


Στη χώρα μας έχει ξεκινήσει έντονα η συζήτηση για το εάν και πώς μπορεί να αξιοποιηθεί η έρευνα των ελληνικών ΑΕΙ και ερευνητικών κέντρων για την παραγωγή νέων καινοτόμων προϊόντων διεθνής εμβέλειας. Τα ελληνικά ΑΕΙ και ερευνητικά κέντρα πραγματοποιούν υψηλών προδιαγραφών ερευνητική δραστηριότητα σε όλα τα πεδία (τεχνολογίες πληροφορικής, βιοτεχνολογία, πράσινες τεχνολογίες, αγροτεχνολογία κλπ). Είναι ζητούμενο εάν και πώς μπορούν να συνεργαστούν οι ελληνικοί ερευνητικοί φορείς με επιχειρήσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ή αν μπορούν να δημιουργήσουν νέες επιχειρήσεις (spin offs- τεχνοβλαστούς ή start ups- νεοφυείς επιχειρήσεις), ώστε από τα ερευνητικά αποτελέσματα να προκύψουν νέα καινοτόμα προϊόντα και να αναπτυχθεί η μεταφορά τεχνολογίας.

Σε χώρες που πρωτοπορούν στην ανάπτυξη και διαχείριση καινοτομίας όπως η Ελβετία, η Σουηδία, η Φινλανδία, η Μ. Βρετανία, η Δανία, η Ολλανδία, το Ισραήλ (http://globalinnovationindex.org/), έχουν διαμορφωθεί εδώ και χρόνια αποτελεσματικές πρακτικές μεταφοράς τεχνολογίας για την εμπορική αξιοποίηση της έρευνας και έχουν οδηγήσει σε ιστορίες επιτυχίας. Στην Ελλάδα μπορούν, με τις κατάλληλες προσαρμογές, να χρησιμοποιηθούν κάποιες από τις πρακτικές αυτές και να αξιοποιηθεί η εμπειρία των χωρών αυτών.
Για την ανάδειξη τέτοιων πρακτικών μεταφοράς τεχνολογίας από χώρες που πρωτοπορούν στην καινοτομία οργανώνονται τα Athens Tech Transfer Talks (ΑΤΤ-Τalks), ένας κύκλος συζητήσεων με ειδικούς από τις ανωτέρω χώρες στο πεδίο της μεταφοράς τεχνολογίας, που διοργανώνεται σε μηνιαία βάση από το INNOVATHENS και την Εταιρία Add2Value.

Μετά την επιτυχία του 1ου ATT-Talk, την Δευτέρα 16η Φεβρουαρίου 2015 οργανώνεται το 2ο Athens Tech Transfer Talk με προσκεκλημένους τους

- Dr.ΚOSTAS KALOULIS, Ιδρυτή, Μέλος ΔΣ και Υπεύθυνο Ανάπτυξη του φορέα ReMedys (http://remedys.net/) , που δραστηριοποιείται στο πεδίο της φαρμακευτικής και βιοτεχνολογίας -Ελβετία

- Dr SHAY MARCUS, τέως επικεφαλής επιχειρηματικών ζητημάτων (ef Business Officer) του φορέα Yeda R&D - Technology Transfer του «The Weizmann Institute of Science» (http://www.yedarnd.com/) - Iσραήλ

Σε κάθε Athens Tech Transfer Talk (ATT-Talk) οι ομιλητές θα παρουσιάζουν την εμπειρία και τις απόψεις τους σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με το συντονισμό στελέχους της Add2Value, ώστε η παρουσίαση να είναι πιο ζωντανή και να αναδεικνύονται οι διαφορές απόψεων και οι εναλλακτικές προσεγγίσεις στα επιμέρους θέματα.

Μετά το πέρας των συζητήσεων, οι προσκεκλημένοι ομιλητές θα είναι στη διάθεση των ερευνητών, εκπροσώπων ΑΕΙ & Ερευνητικών Κέντρων και των στελεχών επιχειρήσεων με δραστηριότητα στη μεταφορά τεχνολογίας, για να απαντήσουν στα ερωτήματά τους και να τους υποδείξουν καλές πρακτικές.

Κάποια από τα ερωτήματα στα οποία θα επιχειρηθεί να δοθούν απαντήσεις στο πλαίσιο του κύκλου συζητήσεων ATT- Talks είναι τα εξής:

Τι απαιτείται για να επιτύχει η παραγωγική αξιοποίηση της έρευνας για τη δημιουργία νέων προιόντων και υπηρεσιών; Πώς λειτουργεί ένα επιτυχημένο σύστημα μεταφοράς τεχνολογίας για μία αποδοτική αξιοποίηση της έρευνας στην παραγωγή; Ποιο είναι το αντικείμενο ενός επαγγελματία μεταφοράς τεχνολογίας σε μία επιχείρηση ή σε έναν ερευνητικό φορέα; Ποιες πρακτικές ακολουθούν οι επιχειρήσεις που αναπτύσσουν συνεργασίες με ερευνητικούς φορείς για μεταφορά τεχνολογίας σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες με υψηλές επιδόσεις στη μεταφορά τεχνολογίας;

Περισσότερες Πληροφορίες: Φαίη Ορφανού, Τ: 6977202535, Μ: orfanou@add2value.com και Μάγκυ Δούση, Τ: 6980120417, Μ: mdousi@innovathens.gr
www.innovathens.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου