Κυριακή, 25 Ιανουαρίου 2015

Εκπαιδευτές από το ΙΕΚ της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής


Το Ινστιτούτο Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) της Σιβιτανιδείου Δηµόσιας Σχολής µε την υπ’ αριθµόν 8/13-01-15 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ιδρύµατος προκηρύσσει την πρόσληψη εκπαιδευτών µε ωριαία αντιµισθία για τις εκπαιδευτικές ανάγκες του εαρινού εξαµήνου του έτους κατάρτισης 2014 - 2015 που αρχίζει στις 16-02-2015 και τελειώνει στις 30-06-2015.

Οι υποψήφιοι που θα προσληφθούν ως ωροµίσθιοι θα καλύψουν διδακτικές ανάγκες των µαθηµάτων (θεωρητικών, εργαστηριακών και µικτών) των ειδικοτήτων που θα λειτουργήσουν στο Ι.Ε.Κ. 

Υποβολή αιτήσεων από 27-01-2015 µέχρι και 30-01-2015

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου