Παρασκευή, 30 Ιανουαρίου 2015

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ: Τα προγράμματα από ιδρύματα και ιδιωτικούς φορείς

Το ενδιαφέρον για αναζήτηση υποτροφιών τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί κατακόρυφα, αφού η άσχημη οικονομική συγκυρία δεν επιτρέπει σε πολλούς νέους να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό ή διδακτορικό επίπεδο.


Πρόκειται για δεκάδες υποτροφίες  για το 2015-16 που προκηρύχθηκαν από ιδιωτικούς φορείς και ιδρύματα τόσο της Ελλάδας όσο και του εξωτερικού. Οι προθεσμίες υποβολής των αιτήσεων και των δικαιολογητικών έχουν ξεκινήσει και στις περισσότερες περιπτώσεις ολοκληρώνονται μέσα στον Φεβρουάριο ή τον Μάρτιο.


Οι υποτροφίες αφορούν σε πάρα πολλούς επιστημονικούς κλάδους. Προκειμένου να υπάρξει πληρέστερη ενημέρωση για κάθε φορέα, τα προγράμματα μεταπτυχιακών ή διδακτορικών σπουδών που «τρέχουν», τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων αλλά και τα δικαιολογητικά που πρέπει να καταθέσει ο ενδιαφερόμενος, καλό θα ήταν να ανατρέξει στην ιστοσελίδα του κάθε ιδρύματος για περισσότερες πληροφορίες.

Πάντως, το ενδιαφέρον για αναζήτηση υποτροφιών τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί κατακόρυφα, αφού η άσχημη οικονομική συγκυρία στη χώρα δεν επιτρέπει σε πολλούς νέους που θέλουν να διευρύνουν τις γνώσεις τους να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό ή διδακτορικό επίπεδο.

ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ

Για το πρόγραμμα υποτροφιών του εξωτερικού γίνονται δεκτές αιτήσεις για μεταπτυχιακές σπουδές στους παρακάτω κλάδους: Ναυτιλιακές Σπουδές, Ναυτικό Δίκαιο, Ναυπηγική και Ναυτική Μηχανολογία, Οικονομικές Επιστήμες, Νομική, Μαθηματικά, Πληροφορική. Οι υποψήφιοι για σπουδές εκτός Ευρώπης θα πρέπει να δικαιολογούν απόλυτα το κριτήριο της επιλογής τους ως προς το -συγκριτικά με την Ευρώπη- προσφερόμενο επίπεδο σπουδών στον συγκεκριμένο κλάδο.

Το πρόγραμμα αφορά:
Υποτροφίες για σπουδές σε προδιδακτορικό επίπεδο αποκλειστικά στο εξωτερικό διάρκειας έως 24 μηνών (Master, DEA, ως αυτοτελές δίπλωμα για τους υποψηφίους που δεν αποσκοπούν σε διδακτορικές σπουδές ή ισότιμο δίπλωμα αυτών). Απευθύνονται σε υποψηφίους, οι οποίοι επιδιώκουν μεταπτυχιακή γενική ή ειδική κατάρτιση και μετεκπαίδευση εκτός Ελλάδος.
Υποτροφίες για σπουδές σε διδακτορικό επίπεδο (PhD, Doctorat κ.λπ.) διάρκειας μέχρι 24 μηνών.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να περιέχουν τα στοιχεία αυτά που στοιχειοθετούν την ικανότητα του υποψηφίου για την πραγματοποίηση πρωτότυπης έρευνας πάνω σε συγκεκριμένο θέμα ή γνωστικό αντικείμενο. Οι υποτροφίες αυτές απευθύνονται μόνον σε υποψηφίους με σαφή προσανατολισμό στην ακαδημαϊκή και ερευνητική σταδιοδρομία.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για μεταπτυχιακές σπουδές στους παρακάτω κλάδους: Ναυτιλιακές Σπουδές, Ναυτικό Δίκαιο, Ναυπηγική και Ναυτική Μηχανολογία, Οικονομικές Επιστήμες, Νομική, Μαθηματικά, Πληροφορική.

Το πρόγραμμα αφορά:
Υποτροφίες για σπουδές σε προδιδακτορικό επίπεδο αποκλειστικά στο εσωτερικό διάρκειας έως 24 μηνών.
Υποτροφίες για σπουδές σε διδακτορικό επίπεδο ( PhD, Doctorat κ.λπ.) διάρκειας μέχρι 24 μηνών.

Η γραμματεία του ιδρύματος θα χορηγεί έντυπα αιτήσεων και θα παραλαμβάνει αιτήσεις μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής για το 16ο Πρόγραμμα Υποτροφιών (20/02/2015) από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 10:00-16:00 στη διεύθυνση: Ζεφύρου 58Β, 175 64 Π. Φάληρο (τηλέφωνο 210-4589900,) www.prοpοndis.gr

ΙΔΡΥΜΑ ΒΑΣΙΛΗ ΚΑΙ ΕΛΙΖΑΣ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ

Το Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή προκηρύσσει το τριακοστό πρώτο κατά σειρά πρόγραμμα μεταπτυχιακών υποτροφιών εξωτερικού για τους εξής κλάδους για μεταπτυχιακές σπουδές: Τέχνη και Διαδίκτυο (Πολιτισμική Τεχνολογία και Επικοινωνία) - Αρχιτεκτονική - Οικονομία της Τέχνης.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται τηλεφωνικώς στον αριθμό 210 72.52.896 τις εργάσιμες ημέρες (Δευτέρα-Παρασκευή) και ώρες (09:00-17:00) καθώς και στην ιστοσελίδα του ιδρύματος www.goulandris.gr. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων με πλήρη δικαιολογητικά ορίζεται η 31η Μαρτίου 2015 (διεύθυνση: Π. Αραβαντινού 6, 106 74 Αθήνα). Απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι υποψήφιοι να μην ξεπερνούν τα 30 έτη.

ΙΔΡΥΜΑ ΩΝΑΣΗ

Υποτροφίες για μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές σε ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού έχει προκηρύξει για το 2015-16 και το Ίδρυμα Ωνάση.

Το Ίδρυμα Ωνάση προκηρύσσει το 38ο πρόγραμμα υποτροφιών ακαδημαϊκού έτους 2015-2016 για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό.

Θα χορηγηθούν συνολικά για όλα τα επιστημονικά και καλλιτεχνικά πεδία 80 τουλάχιστον υποτροφίες, με ημερομηνία έναρξης την 1η Σεπτεμβρίου 2015, στα ακόλουθα επίπεδα σπουδών:

Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

Γ. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ

Αναφορικά με τις υποτροφίες εσωτερικού (μεταπτυχιακά / διδακτορικά) το Ίδρυμα Ωνάση προκηρύσσει τουλάχιστον 50 υποτροφίες με ημερομηνία έναρξης την 1η Οκτωβρίου του 2015 για σπουδές που οδηγούν σε:

Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

Επισημαίνεται ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών λήγει στις 2 Φεβρουαρίου.

Για περισσότερες πληροφορίες τηλ. - Υποτροφίες Εξωτερικού: 210 3713052, 210 3713053, 210 3713054, Τηλ. - Υποτροφίες Εσωτερικού: 210 3713 055, 210 3713 057. e-mail: fph@onassis.gr

ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ

Το Ίδρυμα Μποδοσάκη χορηγεί υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε ελληνικά ή αλλοδαπά πανεπιστήμια για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. Οι αιτήσεις μπορούν να κατατεθούν έως τις 2 Μαρτίου. Αίτηση μπορούν να υποβάλουν πτυχιούχοι ή τελειόφοιτοι φοιτητές του Πανεπιστημιακού Τομέα των ΑΕΙ πολλών επιστημονικών κλάδων και για τα αντίστοιχα πεδία μεταπτυχιακών πεδίων. Ακολουθούν οι 10 επιστημονικοί κλάδοι. Αναφορικά με τα πεδία, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να ανατρέξουν στην ιστοσελίδα του ιδρύματος για περισσότερες πληροφορίες:

1. Βιολογίας (χωρίς περιορισμό πεδίων μεταπτυχιακών σπουδών).

2. Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οικονομικών, Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών και Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης.

3. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής.

4. Περιβαλλοντικών Επιστημών (χωρίς περιορισμό πεδίων μεταπτυχιακών σπουδών).

5. Μαθηματικών, Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, Στατιστικής, Φυσικής, Χημείας, Φαρμακευτικής, Γεωπονίας.

6. Ιατρικής.

7. Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών, Μηχανικών Χωροταξίας & Πολεοδομίας.

8. Μηχανολόγων και Ναυπηγών Μηχανικών, Χημικών Μηχανικών, Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών, Μηχανικών Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων. Το Ίδρυμα Μποδοσάκη θα χορηγήσει κατά την ακαδημαϊκή περίοδο 2015-2016 και 4 μεταδιδακτορικές υποτροφίες στα εξής πεδία: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΝΟΣΟΒΙΟΛΟΓΙΑ, ΑΝΑΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ, ΓΕΝΕΤΙΚΗ, ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ, ΚΑΡΚΙΝΟΓΕΝΕΣΗ, ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ.

Πληροφορίες: 210-3227973 , www.bodossaki.gr

ΒΡΕΤΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ

Σε πτυχιούχους ελληνικής ή κυπριακής υπηκοότητας θα δοθούν υποτροφίες από τη Βρετανική Σχολή Αθηνών που θα καλύπτουν τα έξοδα σύντομων επισκέψεων στη Μ. Βρετανία για ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα μελέτης ή έρευνας σε τομείς όπως:
  • Ελληνική και Κυπριακή Αρχαιολογία
  • Τέχνη
  • Ιστορία
  • Γλώσσα
  • Φιλολογία
  • Θρησκεία
  • Φιλοσοφία
  • Εθνολογία
  • Ανθρωπολογία
  • Γεωγραφία

Επίσης η εφαρμογή θετικών επιστημών για τη μελέτη οποιουδήποτε από τα παραπάνω θέματα.

Αντικείμενο
Το αντικείμενο της έρευνας / μελέτης πρέπει να είναι σαφώς καθορισμένο και να καταδεικνύει την ευνοϊκή επίδραση που θα δεχθεί ο ερευνητής από την πρόσβαση που θα έχει σε παραπεμπτικό υλικό (σε βιβλιοθήκες ή μουσεία ή πανεπιστημιακές σχολές) ή και την επιστημονική γνώση και εμπειρία η οποία προσφέρεται στη Βρετανία, αλλά όχι στην Ελλάδα / Κύπρο.

Οι υποτροφίες συνήθως δεν αφορούν εκείνους οι οποίοι ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν μεταπτυχιακές σπουδές στην Αγγλία ή τις πραγματοποιούν ήδη. Επίσης, δεν αφορούν κατά κανόνα εκείνους οι οποίοι διεξάγουν μεταπτυχιακές σπουδές πλήρους απασχόλησης στην Ελλάδα.

Σε αυτή την περίπτωση ένας σαφώς καθορισμένος τίτλος προτεινόμενης μελέτης ενδεχομένως να αιτιολογήσει μια εξαίρεση.

Ποσό υποτροφίας
Το προσφερόμενο ποσό είναι £1.000 τον μήνα, καθώς και κάλυψη ενός αεροπορικού εισιτηρίου με επιστροφή μέχρι το ποσό των £300. Θα προτιμηθούν υποψήφιοι κάτω των 45 ετών. Επίσης, πιθανώς να προτιμηθούν υποψήφιοι που δεν έχουν μακρά εμπειρία σπουδών στη Μ. Βρετανία.

ΙΔΡΥΜΑ ΣΑΜΟΥΡΚΑ

Τη χορήγηση 3 υποτροφιών σε Έλληνες φοιτητές που θα εισαχθούν έως το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ) Πανεπιστημιακού Τομέα, μέσω Πανελλαδικών Εξετάσεων, και οι οποίοι θα έχουν αποφοιτήσει το 2015 από Γενικά Λύκεια ή λυκειακές τάξεις (με βαθμό τουλάχιστον «Λίαν Καλώς») γνωστοποίησε το ίδρυμα ΣΑΜΟΥΡΚΑ. Οι μαθητές θα πρέπει να είναι κάτοικοι ελληνικού νησιού που απέχει από τον Πειραιά περισσότερα από 60 ναυτικά μίλια και ο μόνιμος πληθυσμός του να μην υπερβαίνει τους 3.500 κατοίκους, βάσει της τελευταίας απογραφής του 2011.

Το ίδρυμα ανακοίνωσε ακόμη τη χορήγηση τριών χρηματικών βραβείων ποσού εκάστου εξ αυτών 1.000 ευρώ σε όσους από τους ανωτέρω υποψηφίους επιτύχουν τον υψηλότερο βαθμό πρόσβασης και δεν έχουν επιλεγεί για τη χορήγηση υποτροφίας.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν οι ίδιοι και οι οικογένειές τους οικονομική αδυναμία για την αντιμετώπιση σπουδών ΑΕΙ και σε κάθε περίπτωση το συνολικό ετήσιο φορολογητέο εισόδημά τους να μην υπερβαίνει το ποσό των 25.000 ευρώ κατά το έτος 2014.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων έχει ορισθεί η Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2015.

Πληροφορίες για διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 210 - 7488703.

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ LEIBNIZ

Δέχεται αιτήσεις για υποτροφίες που αφορούν στη διεξαγωγή ειδικής έρευνας σε ινστιτούτα του Συλλόγου Leibniz στη Γερμανία. Οι υποτροφίες χορηγούνται για 12 μήνες και περιλαμβάνουν μηνιαία δόση 2.000 ευρώ, ασφάλεια υγείας, ερευνητικό επίδομα 460 ευρώ ετησίως και για όσους το επιθυμούν δύο μήνες μαθήματα γερμανικών. Καταληκτική ημερομηνία των αιτήσεων έχει οριστεί η 16η Μαρτίου.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου