Παρασκευή, 23 Ιανουαρίου 2015

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, πρόγραμμα εξ αποστάσεως επιμόρφωσης: Νεοελληνική Λογοτεχνία & Ψηφιακές Τεχνολογίες

Το πρόγραμμα απευθύνεται:

® Σε φιλολόγους 

® Σε εκπαιδευτικούς και εργαζόμενους στον χώρο της εκπαίδευσης

® Σε φοιτητές και αποφοίτους φιλοσοφικών σχολών, σχολών ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών & επιστημών της αγωγής

® Σε αποφοίτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με συναφή ενδιαφέροντα 

Ενδεικτικά Αντικείμενα

® Η λογοτεχνία στο διαδίκτυο: έρευνα σε ψηφιακές βιβλιοθήκες, πύλες και βάσεις δεδομένων

® Αξιολόγηση και δημιουργική αξιοποίηση ψηφιακού και πολυμεσικού υλικού

® Χρήσεις ψηφιακών εφαρμογών στη διδακτική της λογοτεχνίας

® Ειδικό λογισμικό στη φιλολογική έρευνα

® Ψηφιακή λογοτεχνία κ.ά.


Πληροφορίες: 

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (ΚΕΔΙΒΙΜ)

τηλ. 26510-09141, 26510-09131, e-mail: elearn@uoi.gr , website: www.digilit-edu.net


Εγγραφές: 

19 Ιανουαρίου - 27 Φεβρουαρίου 2015

(θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου