Δευτέρα, 1 Δεκεμβρίου 2014

8.000 vouchers στον τουρισμό μέσα στο Δεκέμβριο


Το «πράσινο φως» της έγκρισης έλαβε το νέο πρόγραμμα Voucher στον Τουρισμό, το οποίο θα απευθύνεται σε 8.000 ανέργους και οικονομικά μη ενεργούς νέους, ηλικίας έως 29 ετών. Σύμφωνα με πληροφορίες του ενθέτου «Εργασία» το πρόγραμμα αναμένεται να τρέξει μέσα στον ερχόμενο Δεκέμβριο, ενώ ο δικαιούχος (ΣΕΤΕ) θα υποβάλει το σχέδιό του στο υπουργείο έως τις 28 Νοεμβρίου.

Η Δράση με τίτλο «Επιταγή εισόδου για νέους έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις στον κλάδο του τουρισμού για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας» θα έχει ως αντικείμενο την παροχή σε 8.000 ανέργους και οικονομικά μη ενεργούς νέους, ηλικίας από 18 έως 29 ετών, υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης οι οποίες περιλαμβάνουν:
  • Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης σε οριζόντιες κυρίως δεξιότητες
  • Πρακτική άσκηση των ωφελουμένων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα που εξυπηρετούν και ενισχύουν άμεσα ή έμμεσα τον τουρισμό
  • Υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης των ωφελουμένων σε όλη τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης
  • Πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων των ωφελουμένων, τα οποία θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το εκπαιδευτικό επίδομα που θα λαμβάνουν οι ωφελούμενοι θα αγγίζει τα 2.550 ευρώ, ενώ σκοπός της δράσης είναι η είσοδος στην αγορά εργασίας των νεοεισερχομένων άνεργων και οικονομικά μη ενεργών νέων, με την τοποθέτησή τους σε θέσεις πρακτικής άσκησης που προσφέρουν επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα.

Ωφελούμενοι
Δικαίωμα συμμετοχής στη δράση θα έχουν:
 Απόφοιτοι Πανεπιστημίων/ ΤΕΙ, που είναι: α) κάτοχοι πτυχίου ανώτατης εκπαίδευσης της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ή βεβαίωσης περί αναγνωρισμένων επαγγελματικών προσόντων, πτυχιούχων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης, από το ΣΑΕΙ ή το ΣΑΕΠ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και β) εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.
Απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας.

Κριτήρια μοριοδότησης

Η επιλογή και η εγγραφή στο Μητρώο Ωφελούμενων θα γίνει με μοριοδότηση βάσει των εξής κριτηρίων:

1. Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας.

2. Συνολικό εισόδημα, ατομικό ή οικογενειακό, οικονομικού έτους 2014.

3. Συμμετοχή ωφελούμενων σε αντίστοιχες δράσεις.

Επιχειρήσεις
Ενδεικτικά, στο πρόγραμμα θα συμμετάσχουν επιχειρήσεις τουριστικών καταλυμάτων, ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις σύνθετης τουριστικής ανάπτυξης, επιχειρήσεις συνεδριακού τουρισμού, επιχειρήσεις εκθεσιακού τουρισμού, τουριστικά γραφεία, αεροπορικές και ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις, εταιρίες μεταφορών και επιχειρήσεις ενοικίασης αυτοκινήτων, επιχειρήσεις κρουαζιέρας, επιχειρήσεις επαγγελματικών σκαφών, λειτουργίας μαρινών, επίγειας εξυπηρέτησης αεροσκαφών, καθώς και επιχειρήσεις εξυπηρέτησης των ανωτέρω.

Χρονοδιάγραμμα
Ηδη με υπογραφή του αρμόδιου υφυπουργού Εργασίας κ. Πλακιωτάκη, το Ινστιτούτο Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ) εκλήθη, ως δικαιούχος, για την υποβολή προτάσεων. Οταν το υπουργείο λάβει τις προτάσεις των δικαιούχων θα προχωρήσει πρώτα σε αξιολόγηση και εν συνεχεία σε έγκριση των σχεδίων. Σύμφωνα με στελέχη του υπουργείου Εργασίας, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις, η έγκριση θα γίνει άμεσα (μέσα πέντε ή έξι ημέρες), ενώ η δημοσίευση της πρόσκλησης θα εξαρτάται από τους δικαιούχους. Αρμόδιος φορέας για την υλοποίηση του προγράμματος είναι το ΣΕΤΕ, ενώ οι αιτήσεις, όταν ξεκινήσει η προθεσμία υποβολής, θα γίνονται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω του ιστοτόπου sete-voucher.gr.ΘΟΔΩΡΗΣ ΒΓΕΝΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου