Τρίτη, 23 Δεκεμβρίου 2014

48 πτυχιούχοι διοικητικής και οικονομικής κατεύθυνσης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων


Σαράντα οκτώ προσλήψεις τακτικού προσωπικού με σειρά προτεραιότητας θα πραγματοποιήσει το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, το οποίο έχει υποβάλει το αίτημά του στο ΑΣΕΠ για την τελική έγκριση.

Η έκδοση της προκήρυξης τοποθετείται στο πρώτο δίμηνο του 2015 και αφορά πτυχιούχους Πανεπιστημίου διοικητικής και οικονομικής κατεύθυνσης. Το νέο προσωπικό θα τοποθετηθεί τόσο στην Κεντρική Υπηρεσία του Ταμείου, όσο και στα Καταστήματα Πειραιώς, Θεσσαλονίκης και Πάτρας.

Κατανομή θέσεων

Πιο συγκεκριμένα, οι θέσεις κατανέμονται σε τρεις συνολικά ειδικότητες ως εξής:

• Οικονομικής κατεύθυνσης, 22 θέσεις,

• Διοικητικής κατεύθυνσης, 13 θέσεις, και

• Πτυχιούχοι οποιουδήποτε τμήματος ΑΕΙ, 13 θέσεις.

Στην Κεντρική Υπηρεσία κατανέμονται 30 θέσεις, εκ των οποίων 14 Οικονομικής κατεύθυνσης, ενώ από οκτώ θέσεις αντιστοιχούν σε υποψηφίους Διοικητικής κατεύθυνση και σε πτυχιούχους οποιουδήποτε τμήματος ή σχολής ΑΕΙ.

Στο Κατάστημα Πειραιώς θα προσληφθούν δύο πτυχιούχοι Οικονομικής κατεύθυνσης και από ένας Διοικητικής και οποιουδήποτε τμήματος ΑΕΙ, ενώ στο Κατάστημα Θεσσαλονίκης, οι θέσεις κατανέμονται σε τέσσερις πτυχιούχους Οικονομικής, τρεις Διοικητικής κατεύθυνσης και δύο σε πτυχιούχους οποιουδήποτε τμήματος ή σχολής ΑΕΙ.

Στο Κατάστημα Πάτρας τις θέσεις θα καταλάβουν δύο πτυχιούχοι Οικονομικής κατεύ-

θυνσης και δύο οποιουδήποτε τμήματος ή σχολής ΑΕΙ και ένας πτυχιούχος Διοικητικής κατεύθυνσης.

Μετά την έγκριση που θα αποσπάσει από το ΑΣΕΠ, η προκήρυξη θα σταλεί για δημοσίευση στο Εθνικό Τυπογραφείο, ώστε να ξεκινήσει η περίοδος υποβολής αιτήσεων διάρκειας 20 ημερών.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου