Τρίτη, 23 Δεκεμβρίου 2014

100 απόφοιτοι πληροφορικής στο υπουργείο Δικαιοσύνης


Από τις πρώτες προκηρύξεις του 2015 θα είναι η πολυαναμενόμενη προκήρυξη του υπουργείου Δικαιοσύνης για την κάλυψη 100 θέσεων μόνιμου προσωπικού στην ειδικότητα της Πληροφορικής.

Ο νέος διαγωνισμός εκτιμάται ότι θα ανακοινωθεί περίπου στα μέσα Ιανουαρίου 2015, ενώ το νέο προσωπικό θα στελεχώσει τα διοικητικά, πολιτικά και ποινικά δικαστήρια και τις Εισαγγελίες όλης της χώρας. Οσο για τους φορείς που θα καλύψουν την πλειονότητα των θέσεων είναι το Πρωτοδικείο Αθηνών, ο Αρειος Πάγος, το Εφετείο Αθηνών, η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, το Ειρηνοδικείο Αθηνών, το Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης και το Εφετείο Πατρών. Οι θέσεις κατανέμονται σε δύο ειδικότητες πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης ως εξής:


• ΤΕ Πληροφορικής (ή Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων), 60 θέσεις, και

• ΠΕ Πληροφορικής (Επιστήμης των Υπολογιστών ή Μηχανικών Η/Υ), 40 θέσεις.

Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ/ΤΕΙ του εσωτερικού ή ισότιμο τίτλο σχολών του εξωτερικού, πολύ καλή γνώση μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας, ενώ ειδικά για τις θέσεις ΠΕ απαιτείται η γνώση επεξεργασίας ελληνικών και ξενόγλωσσων κειμένων και πινάκων σε Η/Υ.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου