Σάββατο, 15 Νοεμβρίου 2014

LEADER: Επιδοτήσεις σε 91 χωριά της Κέρκυρας και των Παξών

     Μέχρι τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2014 η προθεσμία για την υποβολή των επενδυτικών σχεδίων από τους ενδιαφερομένους

Στην αγροτική και αγροτουριστική ανάπτυξη 91 χωριών της Κέρκυρας και των Παξών στοχεύει το τοπικό πρόγραμμα leader, το οποίο επιδοτεί με 6 εκατομμύρια ευρώ επενδυτικά σχέδια που αφορούν την αύξηση της αξίας των γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων, τη δημιουργία και ανάπτυξη πολύ μικρών επιχειρήσεων και την ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων.

Το ύψος της επιδότησης φτάνει το 50% και ως περιοχή εφαρμογής ορίστηκαν οι ορεινές και μειονεκτικές περιοχές του νησιού οι οποίες παρουσιάζουν ανισότητες τόσο στην οικονομική και επιχειρηματική ανάπτυξη όσο και στην ποιότητα ζωής σε σχέση με τις παραλιακές περιοχές.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τα επενδυτικά τους σχέδια μέχρι τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2014 στην «Αναπτυξιακή Ιονίων Νήσων, Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ».

Στόχος του προγράμματος είναι: 
 • Η δημιουργία εναλλακτικού εισοδήματος στην αγροτική οικονομία. 
 • Η αναβάθμιση της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος σε συνδυασμό με την ανάδειξη της ταυτότητας της περιοχής παρέμβασης, καθώς και η διαφοροποίηση της ταυτότητας του μαζικού τουρισμού.. 
 • Η προστασία και ανάδειξη παραδοσιακού πολιτισμικού και φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής παρέμβασης. 
 • Η αύξηση της προστιθέμενης αξίας μεταποιημένων προϊόντων του πρωτογενούς τομέα. 
 • Η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας πολύ μικρών επιχειρήσεων. 
 • Η αύξηση της επισκεψιμότητας της περιοχής παρέμβασης και ιδιαίτερα της ενδοχώρας. 
 • Η ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών και καινοτομίας στο τοπικό παραγωγικό σύστημα. 
Ειδικότερα το πρόγραμμα αφορά τους Δήμους Κέρκυρας και Παξών. 
 • Δημοτικό διαμέρισμα Αγίου Γεωργίου: Αγρού, Αγίου Αθανασίου, Αρκαδάδων, Αρμενάδων, Αφιώνα, Δάφνης, Δροσάτου, Καββαδάδων, Καστελλάνων Γύρου, Μεσαριάς, Πάγων, Ραχτάδων, Χωροεπισκόπων. 
 • Δημοτική ενότητα Αχιλλείων: Αγίου Προκοπίου, Αγίων Δέκα, Ανω Γαρούνας, Βαρυπατάδων, Βιρού, Γαστουρίου, Καλαφατιώνων, Καμάρας, Καστελλάνων Μέσης, Κάτω Γαρούνας, Κουραμάδων, Κυνοπιαστών, Μπενιτσών, Σταυρού. 
 • Δημοτική ενότητα Εσπερίων: Βελονάδων, Αγίων Δούλων, Αγραφών, Αντιπερνών, Αυλιωτών, Βαλανειού, Καβαλλουρίου, Καρουσάδων, Μαγουλάδων, Περουλάδων, Σιδαρίου. 
 • Δημοτική ενότητα Θιναλίων: Αγίου Παντελεήμονα, Ξανθάτων, Σφακερών. 
 • Δημοτική ενότητα Κερκυραίων: Αλεπούς, Εβροπούλων, Καναλίου. 
 • Δημοτική ενότητα Κορισσίων: Αργυράδων, Αγίου Νικολάου, Βασιλάτικων, Κουσπάδων, Περιβολίου, Πετριτή. 
 • Δημοτική ενότητα Λευκιμμαίων: Ανω Λευκίμμης, Λευκίμμης, Βιταλάδων, Νεοχωρίου. 
 • Δημοτική ενότητα Μελιτειέων: Μωραϊτίκων, Αγίου Ματθαίου, Ανω Παυλιάνας, Βουνιατάδων, Κάτω Παυλιάνας, Πεντατίου, Στρογγυλής, Χλωματιανών, Χλωμού. 
 • Δημοτική ενότητα Παλαιοκαστριτών: Λακώνων, Αλειμματάδων, Γαρδελάδων, Δουκάδων, Κρήνης, Λιαπάδων, Μακράδων, Σκριπερού. 
 • Δημοτική ενότητα Παρελίων: Κοκκινίου, Αγίου Ιωάννη, Αφρας, Βάτου, Γιαννάδων, Κανακάδων, Κομπιτσίου, Μαρμάρου, Πέλεκα, Σιναράδων. 
 • Δημοτική ενότητα Φαιάκων: Κάτω Κορακιάνας, Αγίου Μάρκου. 
 • Δημοτική ενότητα Ερεικούσας. 
 • Δημοτική ενότητα Μαθρακίου. 
 • Στη δημοτική ενότητα Οθωνών. 
 • Δήμος Παξών: Γαΐου, Λάκκας, Λογγού, Μαγαζιών. 

Πού θα απευθυνθώ

Αναπτυξιακή Ιονίων Νήσων, Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ, Κέρκυρα, Μαντζάρου 13 ΤΚ 49100. Τηλέφωνο: 26610/81310 Email: info@anion.org.gr Site: www.anion.org.gr


Εφη Καραγεώργου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου