Κυριακή, 2 Νοεμβρίου 2014

Εθνική Βιβλιοθήκη: 79 Νέες θέσεις εργασίας μέσω ΑΣΕΠ


Μέσω προκήρυξης ΑΣΕΠ θα προσληφθούν 79 μόνιμοι στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, σε καταστήματα κράτησης και στο Γενικό Επιτελείο Στρατού. Η προκήρυξη με αριθμό 4Κ/2014βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο Εθνική Τυπογραφείο και τις επόμενες μέρες αναμένεται να πάρει ΦΕΚ. Αναλυτικά οι θέσεις είναι οι παρακάτω:

ΚΛΑΔΟΣ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
IΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ1
ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΠΕ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΗΣ)2
ΤΕ ΥΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ (ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ)1
ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΠΕ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΩΝ1
ΠΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ14
ΠΕ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ1
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ2
ΠΕ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ1
ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ2
ΠΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ & ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ2
ΠΕ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ3
ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ2
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ2
ΤΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ3
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ
ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ1
ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ19
ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ10
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ1
ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ1
ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ1
ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ2
ΨΥΧΙΑΤΡΕΙΟ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ1

Οι διοριστέοι του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής θα απασχοληθούν στην ανάπτυξη εφαρμογών με γλώσσες προγραμματισμού όπως: java ή C ή Ruby ή Python. Υλοποίηση διαδικτυακών υπηρεσιών REST και application development faramworks. Μετατροπές από και προς διεθνή πρότυπα μεταδεδομένων (όπως MARC21, UNIMARC, EDM, MODS, EAD, EDM, CERIF, LIDO ή CIDOC-CRM). Διαχείριση συστημάτων όπως LAN Switching, TCP/IP Networking, Routing protocols and BGP, Firewall με χρήση Cisco ASA ή open source, VPN technologies με χρήση Cisco ASA/IOS ή open source, SAN storage systems, VMWare VI ή Citrix XenServer ή άλλο open source, Debian ή CentOS administration, Windows Active Directory administration.

Οι διοριστέοι του κλάδου ΠΕ Φιλοσοφικών Σχολών θα απασχοληθούν στην επιμέλεια Χειρογράφων, κωδίκων, σύνταξη καταλόγων.

Ο/Η διοριστέος/α του κλάδου ΠΕ Ιστορικών θα απασχοληθεί κυρίως στο Τμήμα Χειρογράφων, όπου φυλάσσονται αρχειακές συλλογές, για την τεκμηρίωση και αξιοποίηση των οποίων θα πρέπει να συνεργάζεται με προσωπικό άλλων ειδικοτήτων.

Οι υποψήφιοι του κλάδου ΠΕ Συντηρητών Έργων Τέχνης και Αρχαιοτήτων, θα τύχουν ειδικής πρακτικής δοκιμασίας σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο Κεφάλαιο Ε΄ της παρούσας προκήρυξης. (Κωδ. Θέσεων 408-409).
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου