Κυριακή, 19 Οκτωβρίου 2014

20/10, Τεχνόπολης Θεσσαλονίκης: Ανοιχτό Επιχειρηματικό Εργαστήριο από τον ΣΕΠΒΕ


Ανοιχτό Επιχειρηματικό Εργαστήριο (Open Lab) διοργανώνει ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος (ΣΕΠΒΕ), τη Δευτέρα 20 Οκτωβρίου στις 17:00, στην αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων της ΤΕΧΝΟΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του έργου "TRANSNATIONAL INITIATIVE FOR GUIDANCE OF GRADUATED AND ENTREPRENEURSHIP" με ακρωνύμιο "TRIGGER", το οποίο εντάσσεται στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα- Βουλγαρία 2007-2013» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης και Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Βουλγαρίας.

Σκοπός του επιχειρηματικού εργαστηρίου είναι να λειτουργήσει ως καταλύτης και κόμβος συναναστροφής των ωφελουμένων του έργου με επιχειρήσεις, καταξιωμένους επιχειρηματίες, νέους επιστήμονες και ειδικούς με σκοπό να δοθεί η δυνατότητα επίλυσης ερωτημάτων, ανταλλαγής εμπειριών και επίλυσης πρακτικών ζητημάτων που θα δώσουν ώθηση στην απασχόληση και την οργανική ανάπτυξη επιχειρηματικών συνεργειών για την αντιμετώπιση της ανεργίας και την προώθηση της επιχειρηματικότητας στην τοπική κοινωνία.


Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, θα γίνει και η παρουσίαση των αρχικών επιχειρηματικών σχεδίων από τους ωφελούμενους του προγράμματος που φιλοξενούνται στην προθερμοκοιτίδα TRIGGER.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του έργου: www.thetrigger.eu ή επικοινωνήστε :
Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος (ΣΕΠΒΕ)
ΒΕΠΕ Τεχνόπολης Θεσσαλονίκης
ΚΤΙΡΙΟ Γ2 . Τ.Θ. 60526 Τ.Κ. 57001 ΘΕΡΜΗ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τ 2310 365130 - F 2310 365133 - E sepve@sepve.org.gr

Την πρόσκληση της εκδήλωσης θα τη βρείτε εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου