Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2014

Ζάμπια καλεί Ελληνες επιχειρηματίες


Μία νέα πρόκληση για τους Ελληνες επιχειρηματίες προσφέρει στην Αφρική το κράτος της Ζάμπιας. Για το συντονισμό των απαραίτητων ενεργειών ιδρύθηκε στην Αθήνα το Ελληνο-Ζαμπιανό Επιμελητήριο, το οποίο εδρεύει στο Ν. Ψυχικό.

Στόχος του Ελληνο-Ζαμπιανού Επιμελητηρίου είναι η ανάδειξη των προοπτικών ανάπτυξης του εμπορίου, της επιχειρηματικότητας και των επενδύσεων στο επιχειρηματικό κοινό, ενώ δίνει το έναυσμα για εξωστρέφεια σε μία περιοχή όπως η υποσαχάρια Αφρική, η οποία αναπτύσσεται με ταχύτατους ρυθμούς και είναι η ανερχόμενη ήπειρος του 21ου αιώνα.

Σε οικονομική έκθεση αμερικανικών πανεπιστημίων σε συνεργασία με την Παγκόσμια Τράπεζα για τις 20 χώρες με την ταχύτερη ανάπτυξη παγκοσμίως, η Ζάμπια κατέχει μία από τις υψηλότερες θέσεις, ενώ οι 10 εκ των 20 χωρών ανήκουν στην υποσαχάρια Αφρική. Στην ίδια έκθεση αναφέρεται ότι ο ρυθμός ανάπτυξης στη Ζάμπια για το 2013 ήταν πάνω από 6% και η εκτίμηση για το 2014 είναι ότι η ανάπτυξη θα υπερβεί το 6,4%.

Με βασικά χαρακτηριστικά τη σταθερότητα της πολιτικής κατάστασης, την ομαλή μετάβαση στη διαδοχή των κυβερνήσεων αλλά και τα φορολογικά κίνητρα που δίνει το κράτος, η Ζάμπια αποτελεί ιδανική χώρα υποδοχής επιχειρηματικής ή επενδυτικής διείσδυσης.

Το κράτος της Ζάμπιας ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με Ελληνες επιχειρηματίες στους εξής τομείς: κατασκευές, μεταποίηση, εμπόριο, υπηρεσίες, αγροτική ανάπτυξη, τουρισμός και ενέργεια.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έρθουν σε επικοινωνία με τον Χάρη Χαιρόπουλο, υπεύθυνο Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων, στα τηλέφωνα 210-6714553 - 210-6714223 ή στο site του Επιμελητηρίου www.hzc.gr.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου